Wkrótce aplikacja Czaniec news

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego. Widok z lotu ptaka.

Czaniec - centrum

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Ponad 5700 mieszkańców.

Czaniec - miejscowość historyczna

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Wzmiankował o niej już Jan Długosz w swoich kronikach.

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego.

Czaniec - wczesnobarokowy dwór

Dwór obronny w Czańcu – siedemnastowieczny budynek - piętrowa rezydencja szlachecka o cechach obronnych.

Czaniec - kościół

Kościół z okresu międzywojennego z barokową wieżą, XVI-wiecznym obrazem Matki Boskiej

Zapora i Jezioro Czaniec

Zbiornik wyrównawczy, zapora i jezioro Czaniec na rzece Soła o powierzchni 45 ha.

Czaniec - parafia pradziadów papieża

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Czaniec - miejscowość zabytków

Czaniec to nie tylko renesansowy dwór czy kościół z barokową wieżą, rokokowe ołtarze i ambona, to także szereg innych zabytków. W Czańcu znajduje się kilka przydrożnych lub polnych kapliczek i kaplic.

Czaniec - zaciszne miejsce

Z dala od zgiełku, znaleźć można spokojne miejsca dla chwil relaksu, np. na górskich szlakach. Czaniec to także góry, łąki i lasy, gdzie bez trudu spotkać można dziką zwierzynę.

Czaniec - figury świętych

W całej miejscowości można natknąć się na różnego rodzaju figury świętych i stare kapliczki.

Szkoła na Dolnym Czańcu

Wybudowana w 1909 roku szkoła nosiła pierwotnie nazwę: Szkoła Jubileuszowa imienia Franciszka Józefa I, później: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza. Przebudowana w roku 1981. W 2002 roku dobudowano halę gimnastyczną.

Czaniec - pamięć o papieżu Janie Pawle II

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Cmentarz komunalny w Czańcu

Obecny cmentarz komunalny. Mało kto jednak wie, że dawno temu na Zagłęboczu znajdował się cmentarz choleryczny, który został zlikwidowany. W jego miejscu znajduje sie obecnie krzyż, który upamiętnia ofiary epidemii cholery, która panowała w Czańcu i okolicy w latach 1846-1847

Góry...

Palenica, Bukowski Groń, Trzonka, Przełęcz Bukowska, Złota Góra, Porębski Groń. Na szczycie Palenicy stoi krzyż, postawiony tutaj w jubileuszowym 2000 roku. Jest na nim napis: Odródźcie się pod względem narodowym i religijnym, a da wam Bóg przyszłość szczęśliwą.


Aktualności

  Jeśli widziałeś coś ciekawego, masz ważną informację, ciekawe zdjęcie, albo film - WYŚLIJ DO NAS! lub napisz do nas na Facebooku
  Publikujemy wszystkie materiały dotyczące Czańca i najbliższych okolic!

Sytuacja epidemiczna COVID-19 w Gminie Porąbka. Stan na 2020-10-30. Źródło: PSSE Bielsko-Biała.
Strzałki pokazują zmiany w stosunku do dnia poprzedniego.

UWAGA! Od 30.10.2020 PSSE w Bielsku-Białej przestała podawać statystyki zachorowań w podziale na gminy (tylko cały powiat bielski)!

b/d Nadzór epid. b/d Hospitalizowani b/d Kwarantanna b/d Izolacja domowa b/d Zakażeni b/d Ozdrowiali b/d Zmarli
Dodał: admin,17-11-2010

Temat BDI (Beskidzka Droga Integracyjna) poruszaliśmy wielokrotnie. 
Głównym celem omawianego przedsięwzięcia jest budowa nowej drogi dwujezdniowej o wysokich paramentach technicznych odciążającej istniejący ciąg obecnej drogi krajowej DK 52 w celu usprawnienia ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa na analizowanym terenie oraz odciążenie miejscowości leżących przy trasie istniejącej drogi krajowej nr 52 od ruchu tranzytowego.

Ostatnie projekty przebiegu drogi (Bielsko-Biała - Głogoczów), przedstawiono jednak ponad 2 lata temu. W międzyczasie borykano się z różnymi trudnościami i przeciwnościami, lecz temat znów powraca.

W dniu 24.11.br. w Domu Kultury w Porąbce, Rynek 22, w godzinach 10:00 ÷ 17:00 odbędzie się prezentacja publiczna rozwiązań projektowych BDI. 

Głównym celem omawianego przedsięwzięcia jest budowa nowej drogi dwujezdniowej o wysokich paramentach technicznych odciążającej istniejący ciąg obecnej drogi krajowej DK 52 w celu usprawnienia ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa na analizowanym terenie oraz odciążenie miejscowości leżących przy trasie istniejącej drogi krajowej nr 52 od ruchu tranzytowego.

Przedsięwzięcie ma charakter ponadlokalny. Najważniejszymi efektami tego przedsięwzięcia będzie:
- wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miejscowości leżących na trasie istniejącej drogi krajowej DK 52,
- zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenie wypadkowości,
- uaktywnienie terenów wzdłuż projektowanej drogi, możliwość pozyskania nowych miejsc pracy,
- poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miast i gmin mieszkających w korytarzu istniejącej drogi krajowej DK 52.

Celem opracowania jest wybór najkorzystniejszego pod względem środowiskowym ekonomicznym, użytkowym i społecznym wariantu przebiegu BDI, uściślenie korytarza terenu, przygotowanie materiałów, które posłużą do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wybór optymalnych wariantów rozwiązań projektowych, przeznaczonych do dalszych faz opracowania.

WARIANT I (informacje oznaczone kolorem czerwonym dotyczą Czańca i/lub Gminy Porąbka)

Na terenie miasta Bielsko Biała i Gmin: Kozy, Porąbka, Kęty, Wieprz, Andrychów

Na terenie miasta Bielsko Biała wariant "I" maksymalnie wpisuje się w ślad korytarzy terenowych, zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Przedmiotowa trasa wariantu "I" rozpoczyna się na projektowanym węźle "Suchy Potok", który znajduje się na skrzyżowaniu projektowanych dróg ekspresowych:
S 1 Pyrzowice – Dąbrowa Górnicza – Bielsko Biała – Cieszyn – granica państwa (Brno)
S 69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń – granica państwa (Bratysława)

Od węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej droga biegnie w kierunku wschodnim, przecina ul. Saską, a następnie kieruje się na północ do granic miasta Bielsko Biała i gminy Kozy. W tym miejscu przewidziany jest przejazd nad ul. Krzemionki.

Następnie droga wchodzi na teren gminy Kozy, biegnie w terenie niezabudowanym przez pola i zmierza w kierunku północno - wschodnim. Przekracza potok Pisarzówkę i Kozówkę oraz ul. Nadrzeczną. Wg zapisów MPZP gminy Kozy w miejscu krzyżowania z ul. Nadrzeczną przewidywano przerwanie ciągłości tej ulicy, jednak uwarunkowania terenowe w tym miejscu pozwalają na przekroczenie jej górą, a zatem nie powoduje przerwania jej ciągłości. Trasa biegnąc dalej przecina ul. Przecznią na przecięciu z którą został zaprojektowany węzeł drogowy "Kozy". Dalej wariant "I" zmierza w kierunku wschodnim, przecinając dolinę potoku Czerwonki i innych cieków bez nazwy, i zbliża się do granicy gminy Kozy i Kęty.

Po wkroczeniu na teren gminy Kęty omawiana trasa BDI przecina linię kolejową nr 117 relacji Bielsko Biała – Lanckorona – Kalwaria Zebrzydowska i dalej biegnie śladem ul. Żeromskiego (DP 1818 K) przez tereny kompleksu leśnego.

Kolejny odcinek drogi łagodnym łukiem w planie skręca na tereny gminy Porąbka, przechodzi po północnej stronie stawów hodowlanych w Kobiernicach, przecina zabudowę mieszkaniową przy ul. Centralnej i Sportowej, przekracza rzekę i tereny zalewowe położone wzdłuż Soły. Następnie wariant "I" przekracza ul. Kościuszki (ciąg istniejącej DK 52 i DW 948). W tym miejscu przewidywana jest budowa węzła drogowego "Kęty". Dalej droga biegnie na pograniczu gmin Kęty i Porąbka w kierunku wschodnim, przecina aleję prowadząca do dworu w Czańcu wpisaną do rejestru zabytków. Działki wpisane do rejestru zabytków są w zarządzie gminy Kęty i Porąbka. Trasa w rejonie dworu w Czańcu jest oddalona od niego o około 70 w kierunku północnym (w MPZP gminy Kęty odległość ta wynosiła tylko 25 m). Przekroczenie Al. Wojska Polskiego odbywa się na odcinku braku starodrzewia. Działki w rejonie przekroczenia alei są w zarządzie gminy Kęty. Trasa omija zakłady zlokalizowane w pobliżu dworu od strony północnej i poprzez pola uprawne podąża po południowych obrzeżach zabudowy mieszkaniowej wsi Bulowice Dolne, ingerując w niewielką część gospodarstw.

Przebieg trasy BDI w rejonie dworu w Czańcu uzyskał akceptację Konserwatora Zabytków Krakowie i Katowicach. Projektowany obiekt drogowy krzyżujący się z istniejącą Aleją Wojska Polskiego prowadzącą do dworu nawiązywać będzie wykończeniem architektury dworu. Następnie trasa przekracza potok Bulówka, a następnie linie kolejową nr 117 i istniejącą DK 52. Na skrzyżowaniu BDI z istniejąca DK52 przewiduje się budowę wezła dwupoziomowego "Bulowice". Po skrzyżowaniu z drogą krajową trasa wariantu "I" przecina potok Olszyński i łagodnym łukiem skręca w kierunku gminy Andrychów.


Na terenie gminy Andrychów w początkowym odcinku trasa biegnie przez pola uprawne w kierunku południowym, przecina DP 1743 K Andrychów - Nidek (ul. Biała Droga). Przechodzi po południowej stronie wysypiska odpadów komunalnych nie wchodząc w kolizje z jego obszarem. Następnie biegnie na wschód ku drodze wojewódzkiej DW 781 Żywiec - Wieprz (ul. Stefana Batorego), na której przewiduje się budowę połączenia krzyżujących się dróg za pomocą węzła drogowego "Andrychów".

Tuż za węzłem wariant "I" przecina rzekę Wieprzówkę i wchodzi odcinkiem prostym na teren gminy Wieprz , przecinając drogę powiatową DP 1737 K (ul. Staromiejska), następnie wchodzi na tereny pól uprawnych i łagodnie odchyla się na północ, by po przekroczeniu ul. Granicznej opuścić teren gminy Wieprz i wejść ponownie na teren gminy Andrychów.

Od ul. Granicznej projektowana trasa przebiega przez tereny pól uprawnych, lekko odchylając się w kierunku północnym, po północnej stronie miejscowości Inwałd, przecinając szereg dróg lokalnych i gospodarczych. Na skrzyżowaniu BDI z istniejącą drogą powiatową DP 1736K w pobliżu osiedla Zalas przewidziana jest budowa węzła drogowego "Inwałd". Lokalizacja węzła jest w połowie drogi pomiędzy Andrychowem i Wadowicami. Będzie on stanowił połączenie BDI z istniejącą DK 52. Po przekroczeniu rzeczki Potok oraz ul. Drapówka trasa opuszcza teren gminy Andrychów i wchodzi na teren gminy Wadowice w bliskim sąsiedztwie osiedla Pod Baranciakiem.

Trasa na terenie gminy Bielsko, Kozy, Porąbka, Wieprz, Andrychów biegnie w korytarzu MPZP gmin z małą korektą w rejonie dworu w Czańcu na terenie gminy Kęty w celu odsunięcia się od dworu.

Na terenie Gminy Wadowice

Po przekroczeniu granicy gmin Andrychów i Wadowice wariant "I" przebiega dalej przez pola uprawne na terenie gminy Wadowice w kierunku północno - wschodnim, po północnej stronie miejscowości Chocznia i istniejącego wysypiska odpadów komunalnych nie wchodząc w kolizje z jego obszarem. Dalej trasa po przebiegnięciu około 2 km w kierunku północno-wschodnim skręca ostrym łukiem na południowy - wschód. Przedmiotowa droga przecina linię kolejową nr 117 relacji Kalwaria Zebrzydowska - Bielsko Biała, gęstą zabudowę mieszkaniową i gospodarstwa pomiędzy wsią Chocznia, a wsią Zawale, następnie kieruje się ku rzece Choczence oraz do istniejącej drogi krajowej DK 52 (ul. T. Kościuszki).

Na skrzyżowaniu BDI z istniejąca drogą DK52 przewiduje się budowę węzła drogowego "Chocznia" Na terenie Choczni Dolnej trasa drogowa biegnie z dala od zabudowy doliną cieku bez nazwy w kierunku południowo - wschodnim, stanowiąc tym samym zachodnią obwodnicę miasta Wadowice. Przecina ul. Góralską, drogę powiatową DP 1735 K (ul. Niwy), wchodząc w rozproszoną zabudowę przecina ul. Szkolną i Leśną, dochodząc do drogi krajowej DK 28 Zator – Wadowice – Sucha Beskidzka (ul. E. Zegadłowicza). Na skrzyżowaniu BDI z istniejąca drogą DK28 przewiduje się budowę węzła drogowego "Wadowice". Projektowany węzeł Wadowice został zaprojektowany tak aby można podłączyć do niego wschodnią obwodnicę Wadowic realizowaną w ramach inwestycji miasta. Po przekroczeniu drogi krajowej DK28, przechodzi w bliskim sąsiedztwie miejskich zakładów wodociągowych miasta Wadowice po ich północnej stronie, w śladzie korytarza przeznaczonego pod tę inwestycję w MPZP. Po przekroczeniu DK 28 trasa skręca na północny - wschód ku dolinie rzeki Skawa i zmierza ostro w kierunku północnym do drogi DK 52 omijając osiedle Pod Białą na terenie Jaroszowic od strony zachodniej. Na wschód od ulicy Wenecja do DK 52 trasa biegnie przez pola uprawne i łąki po zachodniej stronie istniejącego klasztoru Palotynów, który jest zlokalizowany przy DK 52. Na skrzyżowaniu BDI z istniejąca drogą DK52 przewiduje się budowę węzła drogowego "Jaroszowice". Po przekroczeniu istniejącej DK 52 trasa pokonuje niewielkie wzniesienie, z polami uprawnymi z dala od zabudowy Małopolskiego Centrum Biotechniki. Następnie trasa po raz kolejny przekracza linię PKP nr 117, zmienia kierunek przebiegu na południowo-wschodni i biegnie doliną rzeki Kleczanki w pobliżu linii PKP na długości około 0.5 km w Kleczy Dolnej. W rejonie miasta Wadowic planowana jest budowa łącznie trzech węzłów:
- węzeł "Chocznia" na skrzyżowaniu BDI z DK 52 w Choczni
- węzeł "Wadowice" na skrzyżowaniu BDI z DK 28 Zator – Wadowice – Sucha Beskidzka
- węzeł "Jaroszowice" na skrzyżowaniu BDI z DK 52 w Jaroszowicach

W początkowym odcinku na terenie Kleczy Dolnej trasa biegnie doliną rzeki Kleczanki, by na wysokości wsi Rogatka skręcić w kierunku wschodnim, przecinając dwie drogi lokalne wsi Rogatka. Po opuszczeniu wsi Rogatka około km 37+100 trasa zmienia swój przebieg na północny - wschód do przecięcia z drogą lokalną, na której zgodnie propozycją lokalnej społeczności możliwa jest, ale w dalszym etapie budowa węzła drogowego "Barwałd", obsługującego przyszłościowo planowane tereny przemysłowe. Za węzłem trasa biegnie dalej na północny - wschód, przecinając tereny pól uprawnych, łąk, niewielkie obszary leśne i cieki bez nazwy. We wsi Barwałd Dolny trasa nie przebiega po terenie zabudowanym, a jedynie w jego bliskim sąsiedztwie.

Tuż za granicą gmin Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska trasa BDI łagodnie skręca na południe pokonując teren, na którym znajduje się ciek Radysanka, pomiędzy wsią Krupniówką ,a wsią Barwałd Średni. Na kolejnym odcinku wariant ten przecina drogę lokalną we wsi Maskałówka i zmierza w kierunku zabudowy we wsi Stanisław Dolny. Pomiędzy przysiółkiem Czerna a Stanisławem Dolnym wariant "I" przecina się z jednym z ważniejszych w rozpatrywanym terenie korytarzy ekologicznych jaki stanowi dopływ rzeki Kleczanki. Następnie trasa łagodnym łukiem skręca w obszar brzozowo- sosnowego lasu na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej. Trasa na terenie gminy Wadowice biegnie w większości w korytarzu MPZP z małymi korektami w rejonie ulic Niwy , Góralska celem odsunięcia od osiedla Parkowa w Wadowicach. Na odcinku od km 37+ 000 do granic gminy Kalwaria MPZP Wadowic nie przewidywał przebiegu drogi klasy GP po nowym śladzie w kierunku Kalwarii, tylko podłączenie do istniejącej DK 52. .

>>> Przebieg wariantu I w dalszych Gminach został usunięty. Zainteresowanych zapraszamy: http://www.krakow.gddkia.gov.pl/wydarzenia/2010/1061-beskidzka-droga-integracyjna-bdi


Węzły drogowe – Wariant I

Połączenie BDI z istniejącym układem komunikacyjnym zostanie zrealizowane poprzez bezkolizyjne węzły drogowe. Lokalizację ich przedstawiono poniżej:
Skrzyżowanie dróg S1, S69 i Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na projektowanym węźle "Suchy Potok" – miasto Bielsko-Biała- poza zakresem opracowania.
Skrzyżowanie BDI z DG 616045 S (ul. Przecznia) w km 4+069 na terenie gminy Kozy – węzeł "Kozy"
Skrzyżowanie BDI z DK 52 w km 11+025 na terenie gminy Kęty – węzeł "Kęty"
Skrzyżowanie BDI z DK 52 w km 16+598 na terenie gminy Kęty –węzeł "Bulowice"
Skrzyżowanie BDI z DW 781 (Chrzanów – Babice - Zator), ul. Stefana Batorego w km 19+800 na terenie gmina Andrychów - węzeł "Andrychów"
Skrzyżowanie BDI z DP1736 w km 25+600 na granicy gminy Andrychów i Wadowice – węzeł "Inwałd"
Skrzyżowanie BDI z DK 52 (ul. T. Kościuszki) w km 29+500 na terenie gmin Wadowice – węzeł "Chocznia"
Skrzyżowanie BDI z DK 28 (ul. E. Zegadłowicza) w km 32+500 na terenie gminy Wadowice –węzeł "Wadowice"
Skrzyżowanie BDI z DK 52 (ul. T. Kościuszki) w km 34+100 na terenie gminy Wadowice – węzeł "Jaroszowice"
Skrzyżowanie BDI z drogą lokalną w km 38+380 na terenie gminy Wadowice – węzeł "Barwałd"- budowa możliwa w perspektywie po większej aktywizacji terenu
Skrzyżowanie BDI z DW 953 (Zebrzydowice - Skawina) w km 45+887 na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – węzeł "Kalwaria Północ"
Skrzyżowanie BDI z DP 1785K w km 50+021 (wariant A) lub 50+474 (wariant B) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska– węzeł "Kalwaria Wschód"
Skrzyżowanie BDI z DP 1939K w km 57+988 na terenie gmina Skawina– węzeł "Skawina"
Skrzyżowanie BDI z DK 7 w km 60+923 – na terenie gminy Myślenice – węzeł "Głogoczów" do przebudowy

Drogi poprzeczne krzyżujące się z BDI w wariancie I

Projektowana Beskidzka Droga Integracyjna (BDI); Wariant I krzyżuje się z istniejącym układem komunikacyjnym w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, lokalnych (gospodarczych).
> drogi krajowe:
- DK 52 Bielsko Biała - Głogoczów
- DK 28 Zator – Wadowice – Sucha Beskidzka w Wadowicach
> drogi wojewódzkie:
- DW 948 relacji Oświęcim – Kęty – Kobiernice – Tresna – Oczków w miejscowości Kęty
- DW 781 klasy G, relacji Chrzanów – Babice – Zator,
- DW 953 relacji Skawina – Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Zebrzydowice
> drogi powiatowe:
- DP 7436 S klasy Z – ul. Krzemionki
- DP 4482 S klasy Z relacji Hałcnów – Kozy – Podlesie (ul. Jana III Sobieskiego, ul. Kęcka)
- DP 1818 K klasy Z – ul. Żeromskiego
- DP 4473 S klasy Z relacji Kęty – Podlesie – Kobiernice (ul. Kęcka, Tradycyjna, Centralna, Parkowa)
- DP 1858 K klasy L ul. Wojska Polskiego
- DP 1854 K klasy L ul. Bulowska – ul. Widok
- DP 1858 K klasy L ul. Wojska Polskiego
- DP 1817 K klasy L relacji Bulowice przez wieś – Czaniec (ul. Stara Droga, Zamkowa, Czaniecka)
- DP 1743 K klasy L relacji Andrychów – Nidek
- DP 1736 K klasy L relacji Frydrychowice – Inwałd – Kaczyna
- DP 1735 K klasy L relacji Wadowice(ul. Niwy) – Zawadka
- DP 1782 K klasy Z relacji Kalwaria (św. Floriana) – Brzeźnica
- DP 1785 K klasy L - relacji Brody – stacja kolejowa Leńcze
- DP 1939 K klasy L relacji Bęczarka – Krzywaczka
- DP 1940 K klasy Z relacji Krzywaczka – Wola Radziszowska


WARIANT
II (informacje oznaczone kolorem czerwonym dotyczą Czańca i/lub Gminy Porąbka)
Na terenie miasta Bielsko Biała i Gmin: Kozy, Porąbka, Kęty, Wieprz, Andrychów

Przedmiotowa droga wariantu "II" rozpoczyna się na projektowanym węźle "Suchy Potok", który znajduje się na skrzyżowaniu projektowanych dróg ekspresowych:
S 1 Pyrzowice – Dąbrowa Górnicza – Bielsko-Biała – Cieszyn – granica państwa (Brno)
S 69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń – granica państwa (Bratysława)

Od węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej droga biegnie w kierunku wschodnim, przecina ul. Saską, Witosa oraz przekracza linię kolejową nr 117 i dochodzi do granic miasta Bielsko Biała i gminy Kozy.

Następnie droga wchodzi na teren gminy Kozy, przekracza linię kolejową i zmierza w kierunku wschodnim po południowej stronie gęstej zabudowy mieszkaniowej Kóz. Przecina istniejącą DK 52, w rejonie Małe Kozy, gdzie przewiduje się budowe węzła dwupoziomowego "Kozy". Następnie trasa biegnie południowa stroną miejscowości Kozy, by na granicy gmin Kozy i Porąbka skręcić na kierunek północno-wschodni i przecinając ponownie istniejąca DK52 w miejscowości Bujaków. W tym rejonie na skrzyżowaniu istniejącej DK52 i BDI przewiduje się budowę węzła dwupoziomowego "Bujaków"

Kolejny odcinek drogi przechodzi przez tereny gminy Porąbka. Droga biegnie dalej w kierunku północno - wschodnim przez tereny niezabudowane, skrajem obszaru leśnego. Dalej wariant "II" przekracza granicę gmin Porąbka i Kęty na niewielkim odcinku, by ponownie wejść na teren Porąbki. Omija od zachodniej strony stawy hodowlane w Kobiernicach i zmierza na północ do granicy gmin Porąbka, Kęty.


Na terenie gminy Kęty trasa drogowa kontynuuje swój przebieg na północ, przemierzając obszar ważnego szlaku ekologicznego doliny rzeki Soły, następnie przecina linię kolejową nr 117 relacji Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko Biała, ul. Sobieskiego, ul. Świętokrzyską i biegnie i po wschodniej stronie boiska sportowego. Dalszy odcinek przebiega po północnej stronie Kęt, przecina DW 948. W tym miejscu proponuje się budowę węzła dwupoziomowego "Kęty" dla połączenia obu dróg. Kolejnymi miejscami stanowiącymi przeszkodę drogową są potoki Macocha i Bulówka. Dalej biegnie przez pola uprawne, przekracza ul. Kęckie Góry Północne i ul. Graniczną i ul. Witkowską. Kolejny odcinek przebiega przez pola położone na północ od zabudowy mieszkaniowej wsi Bulowice. Trasa przecina istniejąca drogę gminną Bulowice- Niteckie Podlesie na której przewidziana jest budowa węzła dwupoziomowego "Bulowice"

Następnie trasa wariantu "II" łagodnym łukiem przechodzi na teren gminy Wieprz.

Tuż za granicą gmin Kęty i Wieprz trasa drogowa biegnie przez pola uprawne z dala od zabudowy mieszkaniowej, w korytarzu poza MPZP, w znacznym oddaleniu od miasta Andrychów. Po drodze trasa przecina drogę DP 1743 K oraz DW 781, na skrzyżowaniu której przewiduje się budowę węzla dwupoziomowgo "Wieprz". Dalej trasa przecina rzekę Wieprzówkę i drogę DP 1737 K. Kolejno trasa przemierza tereny pól oraz ingeruje w zabudowę mieszkaniową przysiółka Kuwik i wchodzi na teren gminy Andrychów w kierunku południowym.

Wariant "II" przechodzi po obrzeżach miasta Andrychowa od strony wschodniej, przy której zlokalizowane są zakłady wodociągów i kanalizacji oraz garaże. Następnie trasa skręca lekkim łukiem w kierunku wschodnio - południowym, przecinając drogę krajową DK 52 (ul. Wadowicka), na której w miejscowości Inwałd przewiduje się węzeł drogowy " Andrychów". Po przekroczeniu istniejącej DK 52 trasa wariantu "II" wchodzi w pobliże linii kolejowej nr 117 kalwaria Zebrzydowska – Bielsko Biała i biegnie wzdłuż niej na odcinku około 3,5 km po polach uprawnych. Po minięciu przysiółka Pod Lasem trasa skręca w kierunku południowo - wschodnim i wchodzi na teren gminy Wadowice.

Na terenie Gminy Wadowice

Na terenie gminy Wadowice trasa biegnie przez pola uprawne, mija po północnej stronie przysiółek Morgi i wchodząc w zabudowę Choczni przysiółek Bryndzówka oraz os. Pod Bliźniakami skręca w kierunku północno - wschodnim. W Choczni trasa przecina DP 1736 K, gdzie rozpatrywana jest możliwość połączenia obu dróg za pomocą węzła drogowego " Chocznia". Po przekroczeniu drogi powiatowej, trasa na odcinku około 1,5 km przechodzi przez pola uprawne, przecina ciek Konówka, ul. Góralską, następnie skręca w kierunku południowo - wschodnim, ku luźnej zabudowie wsi Zawadka, przcinjąc droge powiatową DP 1735K. Na tym obszarze trasa napotyka na utrudnienia, jakie stanowią duże różnice wysokości. Od skrzyżowania z drogą powiatową DP 1735K trasa wariantu przechodzi w tunelu, pod zboczem u podnuża gory Dzwonek. Długość tunelu wynosi 1278 m. Wylot z tunelu znajduje się we wsi Gorzeń Górny, w pobliżu skrzyżowania z DK 28. Na drodze krajowej DK 28 przewidywana jest budowa węzła drogowego "Wadowice", obsługującego połączenie z projektowaną BDI.

Za węzłem, trasa wariantu "II" przechodzi przez rzekę Skawę na terenie wsi Więciorek po wschodniej stronie miasta Wadowice tworząc na całej długości trasy widokową obwodnicę miasta. Po przekroczeniu ul. Wenecja trasa obiera kierunek północno - wschodni do przecięcia z istniejącą DK 52 (ul. Konstytucji 3 Maja). Tu obie trasy zostałyby połączone za pomocą węzła drogowego "Jaroszowice". Przechodząc na druga stronę DK 52 przedmiotowa droga pokonuje niewielkie wzniesienie, z polami uprawnymi z dala od zabudowy Małopolskiego Centrum Biotechniki. Następnie trasa przecina linię kolejową nr 117 Kalwaria Zebrzydowska- Bielsko Biała pobliski staw, dolinę rzeki Kleczanki oraz lokalną drogę. Za wspomnianą drogą, trasa BDI kieruje się ku zabudowie we wsi Rogatka. Po przecięciu z ciekiem Dropa, trasa północnym stokiem omija Górę Gawroniec na terenie wsi Zawale. Dalej przekracza lokalne drogi, tereny niezabudowane i zmierza na południowy - wschód, gdzie przecina z drogą lokalną, na której zgodnie propozycją lokalnej społeczności możliwa jest ale w kolejnym etapie budowa węzła drogowego "Barwałd", obsługującego przyszłościowo planowane tereny przemysłowe. Następnie trasa zmierza do granicy gmin Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska.

>>> Przebieg wariantu II w dalszych Gminach został usunięty. Zainteresowanych zapraszamy: http://www.krakow.gddkia.gov.pl/wydarzenia/2010/1061-beskidzka-droga-integracyjna-bdi

Węzły drogowe – Wariant II

Projektowana Beskidzka Droga Integracyjna (BDI) połączenia z istniejącym układem komunikacyjnym będzie miała poprzez bezkolizyjne węzły drogowe. Lokalizację ich przedstawiono poniżej:
Skrzyżowanie dróg S1, S69 i Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na projektowanym węźle "Suchy Potok" – miasto Bielsko-Biała- poza zakresem opracowania.
Skrzyżowanie BDI z DK 52 w km 2+764 na terenie gminy Kozy – węzeł "Kozy"
Skrzyżowanie BDI z DK 52 w km 7+274 na terenie gminy Porąbka – węzeł "Bujaków"
Skrzyżowanie BDI z DW 984 (Oświęcim - Żywiec) w km 12+570 na terenie gminy Kęty- Węzeł "Kęty"
Skrzyżowanie BDI z DG 510040 K (ul. Świerkowa) w km 18+872 na terenie Bulowic Górnych na terenie gminy Kęty – węzeł "Bulowice"
Skrzyżowanie BDI z DW 781 (Zator – Żywiec) w km 21+800 na terenie gminy Wieprz – węzeł "Wieprz"
Skrzyżowanie BDI z DK 52 w km 24+300 na ternie gminy Andrychów – Węzeł "Andrychów"
Skrzyżowanie BDI z DP1736K (Frydrychowice – Inwałd - Krzywaczka) w km 29+750 na terenie gminy Wadowice – węzeł "Chocznia"
Skrzyżowanie BDI z DK 28 (ul. E. Zegadłowicza) w km 34+730 na terenie gminy Wadowice – węzeł "Wadowice"
Skrzyżowanie BDI z DK 52 w Jaroszowcach w km 37+050 na terenie gminy Wadowice – wezeł "Jaroszowice"
Skrzyżowanie BDI z drogą lokalną w km 41+600 na terenie gminy Wadowice – węzeł "Barwałd"- budowa możliwa w perspektywie po większej aktywizacji terenu
Skrzyżowanie BDI z DW953 w km 48+078 (wariant A) lub km 48+609 (wariant B)na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – węzeł "Kalwaria Północ"
Skrzyżowanie BDI z DP 1785K w km 52+560 na trenie gminy Kalwaria Zebrzydowska- węzeł "Kalwaria Wschód""
Skrzyżowanie BDI z DK 52 (przedłużenie obwodnicy Sułkowic) w km 57+ 729 (wariant A) lub km 57+759 (wariant B) na terenie gminy Lanckorona – wezeł "Sułkowice"
Skrzyżowanie BDI z DP 1939K w km 61+802 na trenie gmina Sułkowice – węzeł "Skawina"
Skrzyżowanie BDI z DK 7 w km 64+522 – na terenie gminy Myślenice – węzeł "Głogoczów" do przebudowy

Drogi porzeczne krzyżujące się z BDI w wariancie II

Projektowana Beskidzka Droga Integracyjna (BDI); Wariant II krzyżuje się z istniejącym układem komunikacyjnym w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, lokalnych (gospodarczych).

> drogi krajowe:
- DK 52 Bielsko Biała - Głogoczów
- DK 28 Zator – Wadowice – Sucha Beskidzka w Wadowicach
> drogi wojewódzkie:
- DW 948 relacji Oświęcim – Kęty – Kobiernice – Tresna – Oczków w miejscowości Kęty
- DW 781 klasy G relacji Chrzanów – Babice - Zator,
- DW 953 relacji Skawina – Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Zebrzydowice;
> drogi powiatowe:
- DP 7409 S klasy Z – ul. Witosa
- DP 4473 S klasy Z relacji Kęty – Podlesie – Kobiernice (ul. Kęcka, Tradycyjna, Centralna, Parkowa)
- DP 1820 K klasy Z ul. Sobieskiego – ul. Partyzantów
- DP 1831 K klasy L – ul. Świętokrzyska
- DP 1846 K klasy Z – ul. Głowackiego – ul. Góry Północne
- DP 1743 K klasy L relacji Andrychów – Nidek
- DP 1736 K klasy L relacji Frydrychowice – Inwałd – Kaczyna
- DP 1735 K klasy L relacji Wadowice(ul. Niwy) – Zawadka
- DP 1782 K klasy Z relacji Kalwaria (św. Floriana) – Brzeźnica
- DP 1785 K klasy L relacji Brody-stacja kolejowa Leńcze
- DP 1939 K klasy Z relacji Krzywaczka Wola Radziszowska
- DP 1940 K klasy Z relacji Krzywaczka-Radziszów


BDI Trasy wariantu I oraz II - całość, Skala 1:25 000
BDI Gmina Porąbka - Plan sytuacyjny; Skala 1:2000 Wariant I
BDI Gmina Porąbka - Plan sytuacyjny; Skala 1:2000 Wariant II
BDI Gmina Porąbka - plan sytuacyjny; Skala 1:2000 Wariant II/B węzła Bujaków


Źródło: krakow.gddkia.gov.pl.
Podziękowania dla: Zenon - czaniec.pl/forumGo back
Komentarzy: 0, czaniec.pl nie bierze odpowiedzialności za treść nadsyłanych komentarzy!

Skomentujesz?

Twoja nazwa Twój e-mail Komentarz: Wstaw emotikonę smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Przepisz kod z obrazka:
CAPTCHA, click to refresh


PAMIĘTAJ!
Nie należy umieszczać komentarzy, które:
- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
- propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
- propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
- obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
Dane autorów komentarzy są zapisywane w bazie i w razie naruszeń zostaną przekazane odpowiednim organom władzy
Powered by CuteNews
Najnowsze filmy: