Wkrótce aplikacja Czaniec news

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego. Widok z lotu ptaka.

Czaniec - centrum

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Ponad 5700 mieszkańców.

Czaniec - miejscowość historyczna

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Wzmiankował o niej już Jan Długosz w swoich kronikach.

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego.

Czaniec - wczesnobarokowy dwór

Dwór obronny w Czańcu – siedemnastowieczny budynek - piętrowa rezydencja szlachecka o cechach obronnych.

Czaniec - kościół

Kościół z okresu międzywojennego z barokową wieżą, XVI-wiecznym obrazem Matki Boskiej

Zapora i Jezioro Czaniec

Zbiornik wyrównawczy, zapora i jezioro Czaniec na rzece Soła o powierzchni 45 ha.

Czaniec - parafia pradziadów papieża

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Czaniec - miejscowość zabytków

Czaniec to nie tylko renesansowy dwór czy kościół z barokową wieżą, rokokowe ołtarze i ambona, to także szereg innych zabytków. W Czańcu znajduje się kilka przydrożnych lub polnych kapliczek i kaplic.

Czaniec - zaciszne miejsce

Z dala od zgiełku, znaleźć można spokojne miejsca dla chwil relaksu, np. na górskich szlakach. Czaniec to także góry, łąki i lasy, gdzie bez trudu spotkać można dziką zwierzynę.

Czaniec - figury świętych

W całej miejscowości można natknąć się na różnego rodzaju figury świętych i stare kapliczki.

Szkoła na Dolnym Czańcu

Wybudowana w 1909 roku szkoła nosiła pierwotnie nazwę: Szkoła Jubileuszowa imienia Franciszka Józefa I, później: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza. Przebudowana w roku 1981. W 2002 roku dobudowano halę gimnastyczną.

Czaniec - pamięć o papieżu Janie Pawle II

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Cmentarz komunalny w Czańcu

Obecny cmentarz komunalny. Mało kto jednak wie, że dawno temu na Zagłęboczu znajdował się cmentarz choleryczny, który został zlikwidowany. W jego miejscu znajduje sie obecnie krzyż, który upamiętnia ofiary epidemii cholery, która panowała w Czańcu i okolicy w latach 1846-1847

Góry...

Palenica, Bukowski Groń, Trzonka, Przełęcz Bukowska, Złota Góra, Porębski Groń. Na szczycie Palenicy stoi krzyż, postawiony tutaj w jubileuszowym 2000 roku. Jest na nim napis: Odródźcie się pod względem narodowym i religijnym, a da wam Bóg przyszłość szczęśliwą.


Aktualności

  Jeśli widziałeś coś ciekawego, masz ważną informację, ciekawe zdjęcie, albo film - WYŚLIJ DO NAS! lub napisz do nas na Facebooku
  Publikujemy wszystkie materiały dotyczące Czańca i najbliższych okolic!

Sytuacja epidemiczna COVID-19 w Gminie Porąbka. Stan na 2020-10-30. Źródło: PSSE Bielsko-Biała.
Strzałki pokazują zmiany w stosunku do dnia poprzedniego.

UWAGA! Od 30.10.2020 PSSE w Bielsku-Białej przestała podawać statystyki zachorowań w podziale na gminy (tylko cały powiat bielski)!

b/d Nadzór epid. b/d Hospitalizowani b/d Kwarantanna b/d Izolacja domowa b/d Zakażeni b/d Ozdrowiali b/d Zmarli
Dodał: admin,03-10-2011

Autor: Zenon, 2 październik 2011r. Czaniec.

Zebranie rozpoczęło się wyborem komisji skrutacyjnej, po którym Pan Wiesław Kojder wystąpił z wnioskiem przegłosowania propozycji wyboru do rady sołeckiej 15 członków, argumentując, że Czaniec jest dużą wsią i z racji tego większa rada będzie mogła bardziej efektywnie działać.
Wniosek został przegłosowany i przeszedł przytłaczającą większością głosów (zero przeciwnych głosów).

Po głosowaniu, zebrani zostali poproszeni o zgłaszanie kandydatur na członków rady sołeckiej. Zostało ostatecznie zgłoszonych 15 kandydatów:
- Kocur Halina
- Wiesław Gąsiorek
- Jurczak Jerzy
- Konopnicka Dwornik Zdzisława
- Faber Wojciech
- Wojtyła Stanisław
- Górka Barbara
- Kierpec Małgorzata
- Koraliczek Małgorzata
- Suski Stanisław
- Syga Artur
- Adamus Łukasz
- Kocemba Janina
- Kowalski Tomasz
- Kolber Sala Halina 


Dalsza część spotkania to sprawozdanie z działalności sołtysa, w którym usłyszeć można było o :
- wykonanych odwodnieniach,
- czyszczonych rowach,
- przepuście na ul. Karpackiej (inwestycja w fazie projektu),
- łataniu nawierzchni asfaltowych, 
- wnioskach w sprawie ustawieniu znaków pionowych i luster, 
- wykonaniu zjazdów na posesje z ul Kęckiej, 
- wnioskach w sprawie dokonanie kontroli na okoliczność wywozu śmieci i czyszczenia zbiorników osadowych (kontrole prowadzone są przez Urząd Gminy), 
- monitorowaniu centrum Czańca (plany dalekosiężne
- nieznacznym przekroczeniu budżetu.

Po sprawozdaniu sołtysa, głos zabrał sekretarz gminy Pan Kazimierz Gałuszka, który na wstępie przeprosił wszystkich zebranych w imieniu Wójta Gminy Porąbka, Czesława Bułki za jego nieobecność.

Pan Kazimierz, omówił krótko zamiar wykonania chodnika na ul. kard. Karola Wojtyły - do granicy z Roczynami.
Poinformował także, że przepust na ul. Karpackiej będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe.
Przed 1 listopada 2011r., mimo, że nie było w planach - zostanie utwardzony (podsypką żwirową) parking przed cmentarzem. Inwestycja – dach nad Domem Kultury nie będzie realizowana w tym roku. Zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi w ramach Lokalnej Grupy Działania, w tym roku całą pulę pieniędzy będzie miała do dyspozycji gmina Wilamowice, a w przyszłym Porąbka. W konsekwencji dofinansowanie remontu dachu Domu Kultury w Czańcu – szacowany koszt ok. 1 mln złotych  –  będzie realizowane w przyszłym roku. Wykonany zostanie również plac do spotkań mieszkańców zlokalizowany między Domem Kultury a Ośrodkiem Zdrowia – koszt ok. 40 tysięcy zł.

W dalszej części wystąpienia Pan Kazimierz Gałuszka poświęcił Młynówce Czanieckiej, której własnością jest Skarb Państwa. Podał informacje, że w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Wójt Gminy Porąbka planuje do końca roku utworzyć spółkę do zagospodarowania kanału. Spółkę miałyby utworzyć: Gmina Porąbka, RZGW w Krakowie, Państwo Góreccy, Ice Mastry oraz inni użytkownicy kanału. Szacuje się, że w ramach spółki można pozyskać do 1 mln złotych ze środków UE z przeznaczeniem na remont kanału. W tym roku Gmina zobowiązała się do wykoszenia wałów we własnym zakresie. 

Następnie Pan Sekretarz poruszył kwestię dużej ilości żwiru zalegającego w korycie rzeki w Wielkiej Puszczy – żwir ten może zostać wykorzystany na utwardzenie dróg polnych lub gruntowych w gminie. Zapewnił, że Gmina wystąpi o stosowne pozwolenie do RZGW w Krakowie, a do radnych skierował prośbę o zabezpieczenie w budżecie gminy stosownych środków na sprzęt do wydobycia żwiru. 

Na koniec Pan Kazimierz Gałuszka poruszył sprawę dowozu dzieci do szkół. Oświadczył, że gimbus będzie nadal woził dzieci aż do tzw. śmierci technicznej. Na razie gimbus posiada ważny przegląd, został skontrolowany przez Inspekcję Transportu Drogowego – jest sprawny i w dobrej kondycji. Zaznaczył, że pracuje się jednak nad alternatywnymi formami spełniania obowiązku szkolnego - toczone są rozmowy z różnymi przewoźnikami, a do końca roku zapadnie decyzja kto w przyszłym roku będzie woził dzieci. Relacja była jednak na tyle chaotyczna, że do końca nie wiadomo było kiedy sekretarz mówił o Czańcu a kiedy o Porąbce. 

Swój głos zabrał również pan Wojciech Waligóra, rozpoczynając od omówienia sprawy chodnika na ul.kard. K.Wojtyły do granicy z Roczynami, co uzupełniło wcześniejszą wypowiedź sekretarza Gminy Porąbka. Zastrzegł na wstępie, że obecnie nie może podać żadnych ram czasowych wykonania inwestycji. Dodał, że plany obejmują: do czerwca 2012 roku opracowanie projektu plus ewentualne wykonanie, lub w 2013 roku - w ramach tzw. "schetynówek" - mniej korzystnych finansowo, lub sfinansowanie przedsięwzięcia z innych źródeł, np. w ramach Grupy Rybackiej. Dodał tutaj, że jeżeli Gmina Porąbka zabierze się za kanalizację, to wykonanie chodnika może zejść na plan dalszy.
Kontynuując, Pan Waligóra omówił również kwestię przebudowy Ośrodka Zdrowia – najtańsza oferta to 270 tysięcy złotych, przy wymianie okien i wykonaniu odwodnień. Remont dachu Domu Kultury – koszt 1 mln zł, choć zaznaczył, że ostateczną kwotę rozstrzygną  m.in. projektanci. Dodał również, że gmina pracuje nad pozyskaniem środków na ten cel ze źródeł zewnętrznych. 

W dalszej części wypowiedzi, Pan Wojciech dosyć długo relacjonował problemy utrzymania szpitali w Bielsku-Białej (można było odnieść wrażenie, że wypełnia tym czas potrzebny na wytworzenie kart do głosowania). Na koniec podziękował wszystkim zaangażowanym przy zbiórce pieniędzy na defibrylator dla OSP w Czańcu, który został już zakupiony i przekazany do użytkowania – strażacy zostali przeszkoleni z jego obsługi. Również. Makarony Czarnieckie Sp. z o. o. zakupiły defibrylator do szkoleń.

Następnie, na krótko głos zabrała sołtys informując, że 25 listopada odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD a także akumulatorów. 

Chwilę później, Pan Marek Drzewiecki wystąpił z pytaniem do Pana Waligóry czy wykonanie chodnika na ulicy kard. Karola Wojtyły jest skoordynowane z wykonania kanalizacji. Jego wątpliwości budziła bowiem sytuacja, kiedy wykonany chodnik zostanie rozkopany przy późniejszej budowie kanalizacji. 
Pan Waligóra odpowiedział, że na razie nie ma planów wykonania kanalizacji na Górnym Czańcu
Podczas objaśniania i wyjaśniania różnych szczegółów, dyskusja zeszła na inny tor i oparła się o sposób wykonania rewitalizacji centrum Czańca, w wyniku którego woda zalewa ulicę pod kościołem, czyniąc tam szkody mieszkańcom.
Pan Waligóra wyjaśniał na tym przykładzie, że nie da się wziąć wszystkich niuansów i zależności pod uwagę. Na takie stwierdzenie zdecydowanie zareagował Pan Jan Wrona stwierdzając, że taki stan wynika z błędów popełnionych na etapie projektowania. Pan Waligóra uparcie bronił wykonawcy.

Następne pytanie zadał Pan Artur Legień do sekretarza Gminy Porąbka, w którym chciał dowiedzieć się jakie działania podjęła gmina w związku z jego interwencją w sprawie przejazdu po ul.Bratniej (ograniczenie do 2,5 tony) pojazdów ciężkich, w celu wyeliminowania niszczenia drogi.
Pan Kazimierz Gałuszka odpowiadając na pytanie objaśnił, że osoby które budują domy, po uzyskaniu pozwolenia powinny wystąpić do starosty o stosowne zezwolenie na przejazd po drodze gminnej pojazdami ciężkimi.
Pan Legień ponowił pytanie wyjaśniając, że jego interwencja nie dotyczyła takich przypadków, tj. osób, które budują domy, lecz działalności związanej ze złożeniem (na działce do tego nie przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego) odpadów wytworzonych podczas czyszczenia Rzeki Domaczka, których przewóz wykonywany był samochodami przekraczającymi 2,5 tony. Uzupełniając wystąpienie zwrócił uwagę, że na działce w Łęgu wykonawca robót składuje odpady, wykonał głęboki wykop, a teren nie został zabezpieczony i oznakowany, a poza tym w planie zagospodarowania nie jest to teren przeznaczony do składowania odpadów. 

Następnie zebrani na sali, czując niedosyt informacji, po raz kolejny poruszyli temat gimbusa. Sekretarz Gminy Porąbka, potwierdził, że gimbus w Czańcu pozostanie do tzw. śmierci technicznej. Uchylił się jednak od odpowiedzi na pytanie z czyjej inicjatywy padł pomysł likwidacji nimbusa. Oświadczył w końcu, że nie jest uprawniony do udzielania takiej odpowiedzi, a poza tym nie wie dlaczego. Pomimo jasno sformułowanego pytania - kto zdecydował? – tutaj zadająca pytanie nie otrzymała odpowiedzi i została odesłana do Gminy Porąbka. 

Po dalszych krótkich pytaniach, nastąpiło rozdanie kart do głosowania - każdy uczestnik zebrania został wyczytany z imienia i nazwiska i została mu wręczona karta do głosowania. W ten sposób rozdano 110 kart podczas, gdy na liście obecności wpisanych było 117 osób i przystąpiono do głosowania.
Po podliczeniu głosów został ogłoszony wynik i członkami rady sołeckiej zostali (nazwisko, imię, ilość głosów):
Kocur Halina – 71
Gąsiorek Wiesław – 81
Jurczak Jerzy – 71
Konopnicka-Dwornik Zdzisława – 69
Faber Wojciech – 72
Wojtyła Stanisław – 68
Górka Barbara – 57
Kierpec Małgorzata – 71
Kowaliczek Małgorzata – 63
Suski Stanisław – 69
Syga Artur – 63
Adamus Łukasz – 70
Kocemba Janina – 51
Kowalski Tomasz – 57
Kolber-Sala Halina – 63

W głosowaniu oddano 110 ważnych głosów – głosów nieważnych nie stwierdzono.Go back
Komentarzy: 0, czaniec.pl nie bierze odpowiedzialności za treść nadsyłanych komentarzy!

Skomentujesz?

Twoja nazwa Twój e-mail Komentarz: Wstaw emotikonę smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Przepisz kod z obrazka:
CAPTCHA, click to refresh


PAMIĘTAJ!
Nie należy umieszczać komentarzy, które:
- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
- propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
- propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
- obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
Dane autorów komentarzy są zapisywane w bazie i w razie naruszeń zostaną przekazane odpowiednim organom władzy
Powered by CuteNews
Najnowsze filmy: