Wkrótce aplikacja Czaniec news

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego. Widok z lotu ptaka.

Czaniec - centrum

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Ponad 5700 mieszkańców.

Czaniec - miejscowość historyczna

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Wzmiankował o niej już Jan Długosz w swoich kronikach.

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego.

Czaniec - wczesnobarokowy dwór

Dwór obronny w Czańcu – siedemnastowieczny budynek - piętrowa rezydencja szlachecka o cechach obronnych.

Czaniec - kościół

Kościół z okresu międzywojennego z barokową wieżą, XVI-wiecznym obrazem Matki Boskiej

Zapora i Jezioro Czaniec

Zbiornik wyrównawczy, zapora i jezioro Czaniec na rzece Soła o powierzchni 45 ha.

Czaniec - parafia pradziadów papieża

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Czaniec - miejscowość zabytków

Czaniec to nie tylko renesansowy dwór czy kościół z barokową wieżą, rokokowe ołtarze i ambona, to także szereg innych zabytków. W Czańcu znajduje się kilka przydrożnych lub polnych kapliczek i kaplic.

Czaniec - zaciszne miejsce

Z dala od zgiełku, znaleźć można spokojne miejsca dla chwil relaksu, np. na górskich szlakach. Czaniec to także góry, łąki i lasy, gdzie bez trudu spotkać można dziką zwierzynę.

Czaniec - figury świętych

W całej miejscowości można natknąć się na różnego rodzaju figury świętych i stare kapliczki.

Szkoła na Dolnym Czańcu

Wybudowana w 1909 roku szkoła nosiła pierwotnie nazwę: Szkoła Jubileuszowa imienia Franciszka Józefa I, później: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza. Przebudowana w roku 1981. W 2002 roku dobudowano halę gimnastyczną.

Czaniec - pamięć o papieżu Janie Pawle II

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Cmentarz komunalny w Czańcu

Obecny cmentarz komunalny. Mało kto jednak wie, że dawno temu na Zagłęboczu znajdował się cmentarz choleryczny, który został zlikwidowany. W jego miejscu znajduje sie obecnie krzyż, który upamiętnia ofiary epidemii cholery, która panowała w Czańcu i okolicy w latach 1846-1847

Góry...

Palenica, Bukowski Groń, Trzonka, Przełęcz Bukowska, Złota Góra, Porębski Groń. Na szczycie Palenicy stoi krzyż, postawiony tutaj w jubileuszowym 2000 roku. Jest na nim napis: Odródźcie się pod względem narodowym i religijnym, a da wam Bóg przyszłość szczęśliwą.


Ustawy i uchwały Gminy Porąbka dotyczące Czańca


Dodał: admin,06-03-2013

25 stycznia br. informowaliśmy Państwa o pojekcie uchwały Rady Gminy Porąbka nr XXIV/2013, która precyzowała stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypomnijmy - stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkanych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynieść miała 15 zł / mc, a stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkanych za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli zbierane są selektywnie wynieść miała 9 zł / mc.

27 lutego 2013 roku, Rada Gminy Porąbka przegłosowała nowe stawki, które zapisane zostały w uchwale XXV/236/2013.

1. Ustalono ostateczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie.
2. Ustalono wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 16,00 zł. miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób inny niż wymieniony w ust. 1. (tj. nieselektywnie - przyp. czaniec.pl)

Dodatkowo uchwała precyzuje także wysokość opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz nieselektywny (tutaj opłata zależna jest od pojemności pojemnika na odpady).

Głosowanie nad uchwałą, poprzedziła burzliwa debata nad przyczyną podwyższenia opłaty dla odpadów zbieranych nieselektywnie, a także nad malejącym systemem opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Zapraszamy do obejrzenia filmu i dołączenia do dyskusji na naszym forum: Debata nad wysokością opłat za gospodarowanie odpadami w Gminie Porąbka i głosowanie nad uchwałą »


Komentarze wyłączone

Dodał: admin,07-01-2013

Zapraszamy do zapoznania się ze skróconym opracowaniem uchwały budżetowej Gminy Porąbka na 2013 rok.
Opracowanie przygotowała radna Pani Marta Tylza-Janosz.


Uchwała budżetowa Gminy Porąbka na 2013 rok - opracowanie Marta Tylza-JanoszUchwała nr  XXIII/220/2012 Budżet Gminy Porąbka na 2013 rok - pełna treść 

Komentarze wyłączone

Dodał: admin,01-10-2012

Dosyć dawno, bo 3 kwietnia bieżącego roku, informowaliśmy Państwa o zapowiadanych projektach w Czańcu. Jednym z opisywanych był projekt termomodernizacji czanieckiego Domu Kultury.
Kilka dni temu ogłoszony został przetarg pt. "Przebudowa dachu i ocieplenie elewacji budynku Domu Kultury w Czańcu przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 30".
Charakterystyka prac: Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dachu i ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki zewnętrznej (prace przygotowawcze i rozbiórkowe, więźba drewniana, pokrycie dachowe, roboty murowe, żelbetowe, ocieplenie stropu, wymiana stolarki, docieplenie ścian).
Termin składania ofert dla niniejszego przetargu mija 11 października 2012r.
Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska w dniu 19.03.2012r.
Wartość zadania 520.123,21 zł, a kwota dofinansowania 284.738,00 zł, termin realizacji do 15 czerwca 2013r. 

Dodano 31 paź 2012 19:42 Spośród 9 zgłoszonych wykonawców, wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę FHU Elios z Bielska-Białej. W uzasadnieniu decyzji czytamy: "Wskazana oferta jest najtańsza i tym samym najkorzystniejsza [...]". Przedstawiona wartość to: 393 322,47 zł brutto. 

źródło: własne, bip.porabka.pl


Komentarze wyłączone

Dodał: admin,04-07-2012

ZARZĄDZENIE NR 197/12 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), w związku z uchwałą Nr XVII/165/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatów radnych zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 2.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybieranych 2 radnych.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 9 września 2012 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Zygmunt Łukaszczyk

Przeczytaj cały artykuł
Komentarze wyłączone

Dodał: admin,07-12-2011

Przedstawiamy Państwu stawki podatków od nieruchomości na rok 2012 w Gminie Porąbka i gminach sąsiednich (Kozy, Czernichów, Wilamowice).
Podatki  na rok 2012 w Gminie Porąbka, Wilamowice, Kozy i Czernichów - zestawienie porównawcze 

Komentarze wyłączone

Dodał: admin,15-12-2010

Dodał: admin,15-03-2010

Dla wygody internautów odwiedzających nasz serwis i chcących być zawsze na bieżąco, uruchomiliśmy kanał RSS czaniec.pl. 

Po zasubskrybowaniu naszego kanału będziecie Państwo mogli odczytywać w swoim programie wszystkie publikowane artykuły z działów "Aktualności" oraz "Uchwały".

Aby dodać kanał wiadomości RSS czaniec.pl należy kliknąć ikonę RSS w górnej części strony. Aby móc odbierać wiadomości, należy mieć zainstalowany program do odczytu kanałów RSS lub zasubskrybować kanał w przeglądarce obsługującej taką usługę (np. Opera).Komentarze wyłączone

Dodał: admin,01-10-2009

W załączniku do Uchwały nr 2482/310/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.09.2009, na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013 dla naboru I - szego w 2009 roku, na pozycji nr 82 znajduje się "Rewitalizacja centrum miejscowości Czaniec", o której pisaliśmy w poprzednich wpisach.
Całkowity koszt operacji (w zł z VAT): 928 794,80
Koszty kwalifikowal-ne operacji (w zł): 761 307,21
Wnioskowana kwota pomocy (w zł): 455 159,00
Poziom współfinansowania operacji (w %): 75%
Ilość uzyska-nych punktów: 5
Wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca: 895,36

Tuż za "czanieckim" wpisem uplasował się  "Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce" z kwotą całkowitą 675 632,58 PLN i poziomem współfinansowania równym 75%.


Komentarze wyłączone

Dodał: admin,03-09-2009

Usuwanie szkód powodziowych na ul. Miejskiej, ul. Górskiej, ul. Dostatniej i ul. Dworskiej na terenie Sołectwa Czaniec;
na ul. Cmentarnej i ul. Podlesie na terenie Sołectwa Bujaków oraz na ul. Podlesie na terenie sołectwa Kobiernice - Gmina Porąbka.
Ogłoszenie - Usuwanie szkód powodziowych na drogach Czańca i pozostałych miejscowości Gminy Porąbka
Komentarze wyłączone

Dodał: admin,24-06-2009

ZARZĄDZENIE Nr 163/09
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka w okręgu wyborczym nr 3

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) w związku z uchwałą nr XXX/200/09

Rady Gminy Porąbka z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 3

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 30 sierpnia 2009 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym (dostępny w pełnej wersji wiadomości), stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Zygmunt Łukaszczyk

Przeczytaj cały artykuł
Komentarze wyłączone

<< Poprzednia 1 2 3 Następna >>
Powered by CuteNews
Najnowsze filmy: