Wkrótce aplikacja Czaniec news

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego. Widok z lotu ptaka.

Czaniec - centrum

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Ponad 5700 mieszkańców.

Czaniec - miejscowość historyczna

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Wzmiankował o niej już Jan Długosz w swoich kronikach.

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego.

Czaniec - wczesnobarokowy dwór

Dwór obronny w Czańcu – siedemnastowieczny budynek - piętrowa rezydencja szlachecka o cechach obronnych.

Czaniec - kościół

Kościół z okresu międzywojennego z barokową wieżą, XVI-wiecznym obrazem Matki Boskiej

Zapora i Jezioro Czaniec

Zbiornik wyrównawczy, zapora i jezioro Czaniec na rzece Soła o powierzchni 45 ha.

Czaniec - parafia pradziadów papieża

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Czaniec - miejscowość zabytków

Czaniec to nie tylko renesansowy dwór czy kościół z barokową wieżą, rokokowe ołtarze i ambona, to także szereg innych zabytków. W Czańcu znajduje się kilka przydrożnych lub polnych kapliczek i kaplic.

Czaniec - zaciszne miejsce

Z dala od zgiełku, znaleźć można spokojne miejsca dla chwil relaksu, np. na górskich szlakach. Czaniec to także góry, łąki i lasy, gdzie bez trudu spotkać można dziką zwierzynę.

Czaniec - figury świętych

W całej miejscowości można natknąć się na różnego rodzaju figury świętych i stare kapliczki.

Szkoła na Dolnym Czańcu

Wybudowana w 1909 roku szkoła nosiła pierwotnie nazwę: Szkoła Jubileuszowa imienia Franciszka Józefa I, później: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza. Przebudowana w roku 1981. W 2002 roku dobudowano halę gimnastyczną.

Czaniec - pamięć o papieżu Janie Pawle II

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Cmentarz komunalny w Czańcu

Obecny cmentarz komunalny. Mało kto jednak wie, że dawno temu na Zagłęboczu znajdował się cmentarz choleryczny, który został zlikwidowany. W jego miejscu znajduje sie obecnie krzyż, który upamiętnia ofiary epidemii cholery, która panowała w Czańcu i okolicy w latach 1846-1847

Góry...

Palenica, Bukowski Groń, Trzonka, Przełęcz Bukowska, Złota Góra, Porębski Groń. Na szczycie Palenicy stoi krzyż, postawiony tutaj w jubileuszowym 2000 roku. Jest na nim napis: Odródźcie się pod względem narodowym i religijnym, a da wam Bóg przyszłość szczęśliwą.


Aktualności

  Jeśli widziałeś coś ciekawego, masz ważną informację, ciekawe zdjęcie, albo film - WYŚLIJ DO NAS! lub napisz do nas na Facebooku
  Publikujemy wszystkie materiały dotyczące Czańca i najbliższych okolic!

Sytuacja epidemiczna COVID-19 w Gminie Porąbka. Stan na 2020-10-30. Źródło: PSSE Bielsko-Biała.
Strzałki pokazują zmiany w stosunku do dnia poprzedniego.

UWAGA! Od 30.10.2020 PSSE w Bielsku-Białej przestała podawać statystyki zachorowań w podziale na gminy (tylko cały powiat bielski)!

b/d Nadzór epid. b/d Hospitalizowani b/d Kwarantanna b/d Izolacja domowa b/d Zakażeni b/d Ozdrowiali b/d Zmarli
Dodał: admin,11-03-2013

3 Kwietnia 2012 roku na łamach aktualności czaniec.pl informowaliśmy Państwa o XX sesji Rady Powiatu Bielskiego (z dnia 29 marca 2012r.), gdzie starosta bielski Andrzej Płonka przekazał informację o otrzymaniu pieniędzy na cel remontu ulicy kard. K.Wojtyły - II etap modernizacji.

Prace rozpocząć miały się jeszcze w 2012 roku, jednakże dopiero 27 grudnia Powiat wybrał najkorzystniejszą (spośród złożonych trzynastu) ofertę, która przypadła firmie Drog-Bud Franciszek Fryc ze Spytkowic.

Od kilku dni otrzymujemy od Państwa zapytania do dzieje się na ul. kard. K. Wojtyły, na odcinku Zagłębocze-Czaniec Górny.

Pragniemy poinformować, że w dniu 11 stycznia 2013r. dla zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4479 S Czaniec – Roczyny - Andrychów" został przekazany plac budowy. Przebudowa drogi powiatowej nr 4479 S tj. ul. Kard. Karola Wojtyły będzie prowadzona na odcinku od skrzyżowania z ul. Zagłębocze do skrzyżowania z ul. Gruszową w Czańcu. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpić miało przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2013r.


przebudowa_drogi_powiatowej_4479S_Czaniec-Roczyny-Andrychow.png

Przebudowa polegać będzie między innymi na :
- prowadzeniu niwelety po istniejącej trasie
- frezowaniu istniejącej jezdni asfaltobetonowej doprowadzając do normatywnej szerokości
- odwodnieniu przebudowywanego pasa drogowego
- przebudowie wybranych i koniecznych zjazdów na posesję
- rozbudowie istniejącego chodnika oraz istniejącej kanalizacji deszczowej
- budowie peronów autobusowych
- budowie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w rejonie przystanków autobusowych
- nowej organizacji ruchu
- roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórka elementów dróg i przepustów itp.)
- roboty ziemne przy budowie dróg oraz przynależnej infrastruktury technicznej 
- budowa systemu kanalizacji deszczowej
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogowe i chodnikowe
- wykonanie warstw zamykających nawierzchni drogowych i chodnikowych
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu ( oznakowanie pionowe, poziome, itp )
- wykonanie elementów ulic ( krawężniki, chodniki, obrzeża, wjazdy i wyjazdy z bram itp.)

Gospodarka wodna.
Projekt przebudowy drogi powiatowej oraz projekt przebudowy gospodarki ściekowej przewiduje uzupełnienie istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zagłębocze do skrzyżowania z ulicą Granitową oraz na odcinku od ulicy Granitowej do skrzyżowania z ulicą Gruszową likwidację naturalnego spływu wód opadowych rowami otwartymi względnie w teren oraz ujęcie tych wód w system kanalizacji rurowej i odprowadzenie do odbiornika nazwanego punktem zrzutu (RÓW-1) zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej i dalej do rowu melioracyjnego będącego w zarządzie Gminnej Spółki Wodnej w Porąbce.

Projektowany system odwodnienia nie pogarsza istniejących warunków odprowadzania wód deszczowych, bowiem wody deszczowe przed przebudową ulicy również spływały do tych samych odbiorników poprzez rowy otwarte. Dodatkowo rowami otwartymi płyną ścieki sanitarne, co w przypadku budowy kanalizacji zostanie wykluczone. Jakość wód deszczowych jest zależna od pory roku i jest trudna do określenia. W okresie zimy wody deszczowe mogą być zanieczyszczone chlorkami /sól /, zawiesinami ogólnymi /żużel, piasek/ oraz substancjami ropopochodnymi. W okresie lata w czasie długotrwałych opadów ścieki deszczowe mogą być traktowane jako całkowicie czyste.
Reasumując, odprowadzane ścieki deszczowe będą spełniać warunki rozporządzenia Ministra Środowiska Dz. U. z dnia 31 lipca 2006r. – par. 19.1.
W celu spełnienia wymogu wyżej podanego Rozporządzenia projektuje się oczyszczanie mechaniczne za pomocą studzienek ściekowych wyposażonych w osadniki piasku i błota.

Klasa drogi
Po przenalizowaniu badania natężenia ruchu stwierdzono, że dla przedmiotowej przebudowy drogi powiatowej należy przyjąć kategorię ruchu na poziomie KR-3.

Informacje dla kierowców!
W związku z zakresem planowanych robót przy wykonywaniu przebudowy drogi powiatowej oraz konieczność zapewnienia
przejazdu wzdłuż ulicy objętej frontem robót, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót podzielono na 6 typowych etapów które zostały przedstawione na planach.
Dodatkowo ze względu na wahadłowy charakter objazdów opracowano program sygnalizacji świetlnej który w zależności od
długości etapu (możliwości przerobowych wykonawcy) jak również w zależności od chwilowych wahań natężenia ruchu można odpowiednio dostosować.

Projekt o numerze ZDP/21/2012/A dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej wykonała Pracownia Projektowo–Usługowa RONDO.

źródło: Powiat Bielski

Docelowa organizacja ruchu:
  docelowa_organizacja_ruchu-Projekt_przebudowy_drogi_powiatowej4479S_Czaniec-etap2.jpg

Organizacja ruchu na czas robót - miejsca :
organizacja_ruchu_na_czas_robot-zbiorcze_zestawienie-001.jpg

Organizacja ruchu na czas robót - etap 1:
org_ruchu_na_czas_robot-etap1-page-001.jpg  org_ruchu_na_czas_robot-etap1_-page-001.jpg
Organizacja ruchu na czas robót - etap 2:
org_ruchu_na_czas_robot-etap2-page-001.jpg org_ruchu_na_czas_robot-etap2_-page-001.jpg

Organizacja ruchu na czas robót - etap 3:
org_ruchu_na_czas_robot-etap3-page-001.jpg

Organizacja ruchu na czas robót - etap 4:
org_ruchu_na_czas_robot-etap4-page-001.jpg
źródło zdjęć: bip.powiat.bielsko.pl, opracowanie PRACOWANIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "RONDO"


Go back
Komentarzy: 2, czaniec.pl nie bierze odpowiedzialności za treść nadsyłanych komentarzy!

Ku*** miało być do granicy, a jest do Gruszowej??!! Komentarz 0 użytkownika: JasniePanJan , dodany: 12-03-2013, 08:51 am
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5513&ident=12282 <br />Zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „P.B.W. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr S 4479 Czaniec – Roczyny - Andrychów od ul. Gruszowej do granicy gminy&# 8221;. Komentarz 1 użytkownika: xnoname , dodany: 21-03-2013, 02:19 pm
Skomentujesz?

Twoja nazwa Twój e-mail Komentarz: Wstaw emotikonę smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Przepisz kod z obrazka:
CAPTCHA, click to refresh


PAMIĘTAJ!
Nie należy umieszczać komentarzy, które:
- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
- propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
- propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
- obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
Dane autorów komentarzy są zapisywane w bazie i w razie naruszeń zostaną przekazane odpowiednim organom władzy
Powered by CuteNews
Najnowsze filmy: