76

Odp: Ruch samochodowy!!!

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przekazał odwołania od decyzji z dnia 9.09.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy BDI do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Link do ogłoszenia w BIP - http://bip.krakow.rdos.gov.pl/files/obw … AK_ASl.pdf

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

77

Odp: Ruch samochodowy!!!

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił strony o niezałatwieniu w terminie odwołania od decyzji z dnia 9.09.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy BDI. Jednocześnie wyznaczył nowy termin załatwienia odwołania na 31.03.2017 r.   

Link do ogłoszenia:
http://bip.gdos.gov.pl/files/obwieszcze … 6.is.5.pdf

Dodano: 2017-10-02 21:25:45

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

78

Odp: Ruch samochodowy!!!

Dwie ważne informacje.

1. Rozpoczęto prace związnane z rozbudową skrzyżownia w Czańcu.
Link do dokumentów -  http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.as … p;amp;js=1


2. Beskidzką Drogą Integracyjną ma zapewnione finansowanie na prace przygotowawcze, które potrwają do 2018 r.

"Budowa drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko Biała - Głogoczów (etap I) proces przygotowawczy – zobowiązania podjęte (aneks)

Celem inwestycji jest budowa nowej drogi dwujezdniowej o wysokich parametrach technicznych, odciążających istniejący ciąg obecnej drogi krajowej nr 52 w celu usprawnienia ruchu, poprawienia płynności ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa oraz odciążenia miejscowości leżących przy trasie od ruchu tranzytowego.

Prace przygotowawcze obejmą między innymi opracowanie materiałów niezbędnych do kontynuacji procedury uprawomocnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Prace przygotowawcze prowadzone będą do 2018 r."

Link do informacji - http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798009-p_1.htm

Załączniki:

Ikona załącznika BDI.jpg 332.34 kb, 31 pobrań od 2017-10-02 

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

79

Odp: Ruch samochodowy!!!

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po raz kolejny zawiadomił strony o niezałatwieniu w terminie odwołania od decyzji z dnia 9.09.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy BDI. Jednocześnie wyznaczył nowy termin załatwienia odwołania na 05.01.2018 r.   

Link do ogłoszenia: http://bip.gdos.gov.pl/files/obwieszcze … .is.22.pdf

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

80

Odp: Ruch samochodowy!!!

Na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało zawieszone zawiadomioenie z dnia 07 maja 2018 r., znak DOOŚ-DŚI.4200.28.2016.is.36, w sprawie poinformowania stron postępowania o wyznaczeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 września 2016 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej Nr S52 Bielsko – Biała – Kęty – Andrychów – Wadowice – Kalwaria – Głogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna – BDI).

Dodano: 2018-07-04 00:46:04

Odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 września 2016 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej Nr S52 Bielsko – Biała – Kęty – Andrychów – Wadowice – Kalwaria – Głogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna – BDI) rozstrzygnięte.
Na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało opublikowane zawiadomienie z dnia 2 lipca 2018 r., znak DOOŚ-DŚI.4200.28.2016.is.39.

Link: http://bip.gdos.gov.pl/files/obwieszcze … 7_2018.pdf

Link do decyzji: https://drive.google.com/open?id=1lznPF … BHzmPCKQdr

Link do dokumentacji GDDKIA:  https://www.gddkia.gov.pl/pl/2143/Beski … tegracyjna

Link do posiedzenia Komisja Infrastruktury na temat analizy stanu przygotowań (m. in. projekt i warianty, znaczenie lokalne, krajowe i międzynarodowe, stanowiska samorządów, projekcja ruchu, finansowanie, postępowania administracyjne, kwestie środowiskowe, grunty, kwestie sporne oraz kluczowe problemy i rozwiązania) do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa drogi S52 Bielsko-Biała-Głogoczów” tj. „Beskidzkiej Drogi Integracyjnej” oraz perspektywy budowy tej drogi” -  http://n-15-2.dcs.redcdn.pl/webcache/se … B90040134A


O budowie BDI wspomniał także premier Mateusz Moraciwcki podczas Spotkanie z mieszkańcami Katowic, 8.07.2018
Link do relacji na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=z9x9okHmIKs  (fragment od 42:49)

Dodano: 2018-09-14 17:59:33

Odpowiedź na interpelację nr 24900
w sprawie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (S52 Bielsko-Biała - Głogoczów)

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz

Warszawa, 28-08-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 24900 Pan posła Marka Sowy w sprawie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (S52 Bielsko-Biała – Głogoczów), przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.

Plany inwestycyjne dotyczące rozbudowy infrastruktury dróg krajowych na najbliższe lata zostały ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Należy wskazać, iż inwestycja pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna) została uwzględniona w ww. Programie i choć nie ma zapewnionego finansowania, stanowi priorytet inwestycyjny na najbliższą perspektywę finansową UE.

Obecnie dla przedmiotowego zadania prowadzone są prace przygotowawcze. Prace te trwają już od kilkunastu lat. W sprawie przebiegu przedmiotowej drogi przeprowadzono szereg konsultacji społecznych.
W dniu 9 września 2016 r. została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia (znak: 00.4200.8.2014.AK/ASŁ).

Z uwagi na szereg odwołań od ww. decyzji sprawa była procedowana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wydana w dniu 2 lipca 2018 r. decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (znak: DDOŚ-DŚI.4200.28.2016.is.38) podtrzymała wydaną decyzję środowiskową.

Odpowiadając na pytania Pana posła informuję, iż Ministerstwo Infrastruktury nie przewiduje, by kwestionowana przez władze samorządowe w Wadowicach trasa przebiegu przedmiotowej drogi, była jej odrębnym etapem na terenie gminy Wadowice. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w normalnym trybie.

Z wyrazami szacunku

Marek Chodkiewicz

Podsekretarz Stanu

Ostatnio edytowany przez Zenon (2018-07-10 13:36:38)

Załączniki:

Ikona załącznika Zawiadomienie-GDOŚ-DOOŚ-DŚI.4200.28.2016.is.36.pdf 75.38 kb, 46 pobrań od 2018-05-11 

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.