1

Temat: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

2016 będzie rokiem Henryka Sienkiewicza?

W sejmie jest już projekt uchwały w tej sprawie - druk nr 33 z dnia 19 listopada 2015 r.
UchwałaSejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ………………2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza 

„My wszyscy z niego” - Stanisław Cat-Mackiewicz 

W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza SejmRzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, czci Jego pamięć i postanawia ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. 

Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Noblaw dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i "rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu". Jego powieści historyczne podtrzymywały ducha kolejnych pokoleń Polaków w czasach narodowych niedoli. 

Za swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny przez współczesnych zwany„Hetmanem Duchowym Polaków”, za etos dobroczynności - „Wielkim Jałmużnikiem Narodu”. Twórczość Henryka Sienkiewicza, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę państwowości. Niech Sienkiewiczowska spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń Polaków.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

2

Odp: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

A teraz proszę sprawdzić jakie przedstawienia byłe realizowane przez tzw. Młodzieżowe Centrum Aktywności oraz szkoły w Czańcu