1

Temat: Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka

Czanieckie boisko przyciąga wszystko.


Jak można się dowiedzieć ze strony porąbka.pl i BIP Gminy Porąbka, realizowany jest właśnie Projekt pn.: „Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka”
Link do strony informacyjnej - http://www.porabka.pl/index.php?str=20&id=110

W ramach projektu zagospodarowane zostaną tereny wzdłuż cieków wodnych znajdujących się na terenie Gminy – powstaną trasy dydaktyczno-przyrodnicze piesze wraz ze stanowiskami edukacyjnymi (ławki, tablice informacyjne, oznakowanie szlaku). Ponadto powstaną cztery sezonowe Centra Edukacji Ekologicznej oraz place do edukacji ekologicznej przez zabawę (w każdym sołectwie Gminy). Zostanie również przeprowadzona kampania edukacyjna i informacyjno - promocyjna.

Wartość ogólna projektu wynosi: 3 499.992,76 zł, przy dofinansowaniu: 2 974.993,85 zł.

Na stronach BIP zostały zamieszczone dokumenty przetargowe:

Wykonanie pieszych tras dydaktyczno-przyrodniczych na terenie Gminy Porąbka w ramach projektu "Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”
Link - http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=22895

Wykonanie placów do edukacji ekologicznej przez zabawę wraz z sezonowymi centrami edukacyjnymi na terenie gminy Porąbka w ramach projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”
Link - http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=23012

Z zał. nr 7 do siwz Projekt branża konstrukcyjna CZANIEC *.pdf  (pod drugim linkiem) - można np. dowiedzieć, że zostanie wybudowana sezonowe centrum edukacji ekologicznej. To solidna wiata o wymiarach ok. 7 x 7 m wraz z zagospodarowanym terenem.

Można też dowiedzieć się gdzie powstanie - na działce 1377/1, tj. tuż obok stadionu.

Zastanawiam się tylko jaki ciek w Czańcu zostanie w ten sposób zagospodarowany? W bliskim sąsiedztwie planowanego centrum nie ma żadnego cieku wodnego. W linii prostej do Domaczki jest ok. 670 m , a do Młynówki 880 m. Najbliżej jest do do rowu melioracyjnego - 180 m.

Nasuwa mi się też analogia budowanego centrum edukacyjnego do przeniesionej wiaty z centrum Czańca. Jakoś boisko wszystko przyciąga.

Tymczasem w Czańcu mamy dużo bardziej wartościowe miejsca położone w sąsiedztwie cieków które w ramach projektu mogły by być zagospodarowane. W Czańcu jest wyjątkowa budowla hydrotechniczna, która z uwagi na swoją wyjątkowość została nawet dostrzeżona na Mapach Google
Link - https://bit.ly/2ykulkO

Poza tym na Zebraniu Wiejskich w Czańcu przedstawiciele gminy (w tej chwili nie pamiętam kto), zapewniali mieszkańców, że w ramach tego projektu zbudowane zostaną ścieżki rowerowe. W opublikowanych dokumentach nie ma ani śladu ścieżek rowerowych.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

2

Odp: Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka

A gmina posiada grunty w interesujących cię lokalizacjach? Akurat lokalizacja zagospodarowania turystycznego z placem edukacyjnym w okolicach stadionu nie jest wg. mnie najgorszym pomysłem. Znana lokalizacja (każdy trafi), parking, zaplecze sanitarne... A że do cieku daleko... Cieki są wszędzie, większe lub mniejsze. Widać przez program przeszło. Osobiście jestem za dużym uporządkowaniem przestrzeni. Skoro mamy tu tereny rekreacyjne to je rozwijajmy a nie zakładajmy co kawałek to nowe... A edukację ekologiczną, wierz mi, można prowadzić naprawdę wszędzie. Kwestia edukatora...

3

Odp: Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka

A czy posiada na terenach zarządzanych przez Wody Polskie (dawniej RZGW), na których wytyczono cześć ścieżek? Okazuje się że wystarczy odpowiednie porozumienie i ścieżki można sadzić. Dlaczego takim porozumieniem nie objęto naprawdę ciekawsze miejsca na terenach będących w gestii Wód Polskich? Wiaty ścieżkowe dzielą los innych, mniejszych, takich jak ta, która do tej pory stała w Czańcu za Domem Kultury.

W Czańcu boisko przyciąga wszystko.

Tymczasem wokół TriVita prace idą pełną parą. Pracownicy wycinali krzaki nawet w dniu 11 i 12 listopada.

Ale zauważ t0m, że nie tylko posadowienie wiaty w Czańcu jest ciekawe. Pochyl się uważnie nad samym przebiegiem ścieżek. Jestem pewien, że nie jest przypadkowe. Autorzy projektu bardzo do serca wzięli sobie jeden z celów projektu. A mianowicie "zmniejszenie presji na środowisko naturalne". Trochę się jednak jak widać zagalopowali.

A tak na marginesie. Dziwnym zbiegiem okoliczności w innym wątku na forum, trwa właśnie zażarta dyskusja. I mam nadzieję, że nie ma na celu odwrócenia uwagi od ścieżek!

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.