1 Ostatnio edytowany przez Zenon (2018-11-22 10:54:14)

Temat: Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Porąbka

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym jawność działania organów gminy obejmująca w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady i posiedzenia ich komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, została rozszerzona o prawo dostępu do transmisji, a także udostępnionego w Internecie nagrania obrad organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi iż:

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Jak do tej pory nie znalazłem żadnej informacji o możliwości skorzystania z tego prawa przez mieszkańców naszej gminy. Tymczasem I Sesja Rady Gminy Porąbka kadencji 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego oraz wójta gminy.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Porąbka.
6. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
9. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka.
10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Porąbka.
11. Powołanie Komisji Rady, tj. Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw
Społecznych wraz z ustaleniem składów osobowych.
12. Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
13. Wybór Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych.
14. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
15. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
16. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
17. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
18. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
19. Opowiedzenie się w sprawie zmian do statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo-
Gminnego.
20. Zakończenie Sesji.

Link do ogłoszenia w BIP - http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=23461

Aktualizacja 22.11.2018
Link do strony gdzie transmitowane będą obrady
http://www.porabka.pl/index.php?str=31&id=999#

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

2

Odp: Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Porąbka

Zenonie, pamiętaj, że ludzie z UG czytają forum ;-)
https://www.youtube.com/channel/UCrrews … w/featured

Załączniki:

Ikona załącznika Snipaste_2018-11-22_11-13-14.png 18.12 kb, 49 pobrań od 2018-11-22 

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

3

Odp: Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Porąbka

Adminie, a jak oceniasz jakość nagrania sesji RG na kanale YouTube?

Wczoraj na forum umieściłem informację o  prawie mieszkańców do oglądania relacji z obrad RG. Dalej poszło już szybko. Dzisiaj okazało się, że na stronie WWW Urzędu Gminy została udostępniona informacja o transmisji obrad (niestety w oparciu kanał YouTube). Również w BIP-ie pojawiła się dzisiaj zakładka pt. Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka. Zakładka zawiera tylko link do kanału Gminy Porąbka na..... YouTube!

Czy poprzez takie działanie został właściwie wypełniony obowiązek wynikający z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Mam co do tego poważne wątpliwości. Co np. z naszymi danymi osobowymi pozyskanymi przez YouTube po kliknięciu na link z filmem w BIP-ie? Czy gmina ma prawo w ten sposób je przetwarzać?

Niby z pozoru błaha sprawa, a tyle pytań i wątpliwości.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

4

Odp: Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Porąbka

Panie Zenonie, większość Samorządów udostępnia transmisję obrad na swoim oficjalnym kanale YouTube...
Nawet Sejm Rzczypospolitej Polskiej transmitował swoje obrady na tym portalu więc myślę że jest to jak najbardziej dopuszczalne, wręcz jest to chyba najlepsze rozwiązanie.

https://www.youtube.com/watch?v=fi99__amwEU

Proszę zobaczyć ile kosztuje utrzymanie serwerów oraz platform do streamingu...warto wydawać na to pieniądze, skoro dostępne jest niezawodne, darmowe rozwiązanie?

Druga sprawa to Pana obawy o przetwarzanie danych przez YouTube.
Serwis YouTube jest własnością giganta Google, więc zawsze może Pan wystąpić do nich o usunięcie danych osobowych, choć rozumiem że logując się do Google poprzez choćby adres gmail akceptował Pan warunki przetwarzania danych. Może Pan też oglądać filmy na YouTube z "ukrycia" poprostu nie logując się.

5

Odp: Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Porąbka

Przytoczony argument, że większość..., że nawet Sejm RP... jest słaby. Co do kosztów nie dyskutuję, ponieważ nie mam pojęcia ile to kosztuje. Może Admin wie. - O ile mnie pamięć nie myli to na forum była mowa o udostępnianiu podobnych nagrań na portalu czaniec.pl

Uważam, że w naszej gminie nie został należycie wypełniony obowiązek ustawowy transmitowania obrad Rady Gminy Porąbka. Podobne stanowisko co do transmitowania takich obrad w systemach streamingowych typu youtube prezentuje pani Anna Kudra, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego. Poniżej cytuję fragment artykułu p. Anny Kurda, zamieszczonego na Portal PrawoDlaSamorządu.pl (wytłuszczenie moje): 

"Obok formy udostępniania nagrań, ustawodawca zakreślił także w omawianych przepisach katalog miejsc, w których nagrania mają być udostępniane wskazując na obowiązek ich umieszczenia zarówno na stronie internetowej gminy, jak i w jej BIP. Inne miejsca publikowania nagrań, np. coraz częściej spotykane w praktyce kanały gmin w systemach streamingowych typu youtube, czy strony gmin w mediach społecznościowych, takich jak facebook, mogą być kwalifikowane w świetle art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym co najwyżej jako „inny sposób zwyczajowo przyjęty” udostępniania nagrań. Podkreślić przy tym trzeba, że katalog miejsc, w jakich nagrania mają być udostępniane został przez ustawodawcę zbudowany na zasadzie koniunkcji, z czego wywieść należy, że udostępnienie nagrania w jednym ze wskazanych w ustawie miejsc nie zwalnia z obowiązku jego udostępnienia w innym miejscu ustawowo określonym. Oznacza to w praktyce m.in. konieczność równoległego zamieszczenia nagrania zarówno na stronie internetowej gminy, jak i w jej BIPie."

W artykule autorka zwraca również uwagę na inne problemy związane z transmitowaniem obrad przed którymi stoją samorządy. Cały artykuł tutaj - https://prawodlasamorzadu.pl/2018-03-14 … dencji-jst

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

6

Odp: Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Porąbka

Zenonie a jak według Ciebie powinien ten obowiązek zostać spełniony?
Jeżeli chodzi o samą informacje co, gdzie, kiedy i jak to się zgodzę, ale co do wyboru sposobu transmisji to nie bardzo jest inne wyjście, gdyż koszta platformy do transmisji na żywo są dosyć spore.

Ochrona danych zupełnie inna para kaloszy. Przychodząc na sesje godzisz się na przetwarzanie swoich danych i tą zgodę wyrażasz w sposób domniemany samym już przyjściem na sesje. Poza tym jakie dane osobowe są na tej sesji przetwarzane? Imię i nazwisko chyba raczej nie, bo Cię nikt nie wyczyta, wizerunek (też nie bardzo, bo stanowisz część całości, a nie jesteś przedstawiany w zbliżeniach).

Co do prawników to niestety co kancelaria to inny pogląd, a UODO póki co nie wydał żadnej wiążącej opinii. Trzeba więc improwizować.

7

Odp: Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Porąbka

Jak powinien być spełniony obowiązek? - Odpowiem krótko. Zgodnie z ustawą.

Skąd wiesz, że koszty są spore? Rozejrzałem się nieco i wychodzi na to, że nie są to koszty, które mogą rozchwiać budżetem naszej gminy. Zresztą widzę przykłady, gdzie lekką ręką wypływa kasa.

Bardziej intryguje mnie tutaj aspekt ochrony danych osobowych (i nie tylko). Ale nie taki, o którym piszesz. - Akurat wszystkie dane osobowe które wymieniłeś mogą być przetwarzane. A z regulacji RODO wynika, że nie wiąże się to z prawem do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Mnie ciekawi co innego. A mianowicie to, że gdy UG korzysta z YouTube, to dane osobowe z nagrania, mogą być przekazywane do państwa spoza Unii Europejskiej (YT zapisuje i przechowuje nagrania w różnych krajach).

W ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), określone zostały warunki dopuszczalności przekazywania danych osobowych do państw trzecich - poza Europejski Obszar Gospodarczy. Tutaj albo Komisja Europejska stwierdzi, że: państwo trzecie, dane terytorium, określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (w tym zakresie wydaje wtedy decyzję), albo dokonanie transferu danych poza EOG będzie wciąż możliwe w pewnych wyjątkowych, szczegółowo opisanych w rozporządzeniu okolicznościach. Administrator lub podmiot przetwarzający będzie mógł przekazać dane, gdy samodzielnie zapewnią odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej.
To dość skomplikowane. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z artykułu pt. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich w świetle RODO, opublikowanego na portalu Prawo iTechnologia Praktycznie o prawie IT. - Link: http://prawoitechnologia.pl/aktualnosci … -rodo.html

Podobne stanowisko prezentuje np. Rada Miasta Katowice.

W związku z RODO w urzędzie podjęto decyzję, że nagrania i transmisje z sesji nie będą publikowane na kanale YouTube, bo to oznaczałoby przekazywanie danych do państwa spoza Unii Europejskiej. W takim przypadku konieczne są dodatkowe analizy i zabezpieczenia oraz informacja dla osób, których wizerunek pojawia się w trakcie sesji.

Tutaj link do artykuł prasowego na ten temat - http://katowice24.info/sesje-rady-miast … rzez-rodo/

A co z adresem IP? Co z HTTP Cookie? Udostępnianymi YouTube?
Adres IP to również dane osobowe - patrz wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE C-70/10 albo C-582/14. HTTP Cookie także.


Coś mi się wydaje, że nasi urzędnicy nieco się zagalopowali. Tak to jest jak się trudne sprawy odkłada na koniec.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

8

Odp: Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Porąbka

Trudno winić urzędy za to, że ustawodawca sobie coś wymyślił i nie przewidział tego konsekwencji, nie dał narzędzi i wskazówek jak to ma wyglądać, a nakazał tylko zrobić.
W cywilizowanym świecie stanowiący prawo daje tzw know-how czyli praktyczne rozwiązania, które zapewniają zgodność z prawem. U nas robi się zupełnie na odwrót. Najpierw wymyśla się prawo, a potem dorabia know-how.

Pytanie na ten moment jest też nieco inne. Jakie dane osobowe w kontekście RODO w ogóle na sesji się przetwarza, bo może się okazać, że danych osobowych w rozumieniu RODO w ogóle tam nie ma.

9 Ostatnio edytowany przez Zenon (2018-11-28 18:49:02)

Odp: Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Porąbka

Sytuacja powoli się wyjaśnia. Okazuje się, że nasza gmina zakupiła system transmisji video do obsługi Rady Gminy.
Dostawę sprzętu, instalację i wdrożenie systemu DSSS VIDEO STREAM (wraz z systemem do głosowania) zrealizowała firma Data Security Software Solutions Sp. z o. o. Sp. Komandytowa z Pniew za kwotę 27552,62 zł  (mamy to w BIP - http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=21663 ).

Ale okazuje się, że np.:
Urząd Gminy Koczała zakupił od tej samej firmy systemu do głosowania DSSS Vote PRO 15 oraz systemu do transmisji video DSSS Video Stream o prawie 8000,00 zł taniej.  Link - http://bip.koczala.pl/dokumenty/2807 , poz 25.

A Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim dokonał zakup elektronicznego systemu do obsługi głosowań oraz systemu transmisji wideo z posiedzeń od tej samej firmy o prawie 5500 zł taniej. Link -   
http://www.bip1.sokolow-mlp.pl/upload/s … ozstrz.pdf

Mam nadzieję, że nie przepłaciliśmy.


Ceny realizacji systemu tej samej firmy:
20 000,00 zł - http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/zamow … rsion=3321
22 382,31 zł - http://bip.powiat-zlotoryja.pl/p,115,rejestr-umow-2018
25 905,54 zł - https://bip.malopolska.pl/spdabrowatarn … video.html
24677,54 - http://bip.poddebice.pl/upload/pliki/12 … oferty.pdf

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

10

Odp: Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Porąbka

To ciekawe. Diabeł zapewne tkwi w szczegółach i zapewne stąd różnice w cenie.

11 Ostatnio edytowany przez Zenon (2018-12-18 18:33:35)

Odp: Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Porąbka

Dzisiaj relacja na żywo z II Sesji Rady Gminy Porąbka

Link I - https://www.youtube.com/watch?v=2MFrYTsq-iA

Link II - https://www.youtube.com/channel/UCrrews … LFkEGIisPw

Link do ogłoszenia o sesji w BIP (załączony przebieg obrad) - http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=23648

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.