Temat: Podziękowanie dla społeczeństwa i sponsorów

Podziękowanie  i  życzenia
Szanowni mieszkańcy i właściciele firm działających na terenie naszej miejscowości Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu składa najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku oraz podziękowania za złożone datki na utrzymanie naszej jednostki w 2010 roku. Korzystając z tej okazji pragniemy poinformować, że w dniach 27.06 i 1.07.2010 roku w czasie organizowanej zbiórki zebraliśmy kwotę 11130,60 złotych, którą to kwotę wykorzystaliśmy między innymi na zakup sprzętu p. pożarowego za kwotę 36000 złotych.
Z poważaniem i strażackim podziękowaniem
Za Zarząd   -   Prezes OSP  Czernik Bogumił