Temat: zadanie Gminy-warunki bezpieczeństwa na obszarach wodnych

Drodzy forumowicze,tegoroczne jak dotychczas lato dało nam odczuć trochę zwrotnikowego klimatu jak i standardowego umiarkowanego polskiego lata.
Jakkolwiek by nie spojrzeć na warunki klimatyczne Polski i naszego regionu,zawsze będzie tak,że raz będzie bardzo gorąco a raz umiarkowanie.
Patrząc na ostatnie tygodnie,można było zauważyć,że miejscowi i turyści szukali wytchnienia w cieniu i nad wodą gromadnie maszerując nad naturalne zasoby wodne Gminy Porąbka.Muszę jednak stwierdzić,(sądzę,że większość się ze mną zgodzi),że nie mamy wielkiego wyboru co do miejsca i sposobu zażywania kąpieli wodnych na terytorium naszej Gminy.
Mało tego,na podstawie  ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych- o ile mi wiadomo nie ma zabezpieczonych warunków bezpieczeństwa dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na wszystkich przeznaczonych do tego celu obszarach wodnych.
Wg Art. 21. pkt.1 w/w ustawy-organizowanie i finansowanie działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze wodnym należy do zarządzającego tym obszarem.Za zapewnienie bezpieczeństwa na pozostałych obszarach wodnych odpowiada właściwy miejscowo wójt, który w myśl ustawy staje się zarządzającym obszarem wodnym.

U nas na potęgę obywatele szukając wytchnienia przed żarem lejącym się z nieba,korzystają z miejsc do tego nieprzeznaczonych.
Pytam zatem Pana wójta-
czy tego typu zdarzenia są monitorowane i czy są zachowane warunki bezpieczeństwa dla korzystających z tych miejsc?
Precyzując:
obszar wodny to wody śródlądowe oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 5 Prawa wodnego, a także kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnia oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i o głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub o głębokości powyżej 1,2m. W normatywnym ujęciu, przez kąpielisko rozumie się wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli (por. art. 9 ust.1 pkt 5a Prawa wodnego). Kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Wg ustawy,gminom przybyło kolejne zadanie do wykonania.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne należy stworzyć warunki przyjazne i bezpieczne dla ludzi chcących korzystać z określonych obszarów wodnych.

Problem jest złożony gdyż nasi miejscowi chcieliby skorzystać z określonej infrastruktury jak również te same warunki do wypoczynku należałoby zaproponować przyjezdnym z ościennych miejscowości a i z całej Polski.
Stworzenie takiej infrastruktury,mam tu na myśli kąpielisko a być może basen z którego mogłyby korzystać dzieci,młodzież ze szkół a także dorośli,dałoby Gminie zapewne wartość dodaną w postaci wpływów finansowych do kasy gminy a także zainicjowałoby nieuchronny wg mnie i konieczny zarazem dla rozwoju gospodarczego  proces  rozwoju turystycznego Gminy Porąbka.
Trzeba tylko by chciało się chcieć komuś   pozyskać środki strukturalne na ten cel.
Ale po co?
Trzeba by pozyskać środki,zapewnić wkład własny,w końcu rozliczyć się z wdrożenia projektu.
Zdecydowanie za dużo pracy jak dla aktualnej ekipy.

U nas w Gminie jednak ważniejszym zadaniem-niewynikającym z żadnej ustawy,jest budowa miejscowego Eldorado ze szkła,tak by Pan wójt i jego świta mogła na nas spoglądać z góry nie przejmując się zbytnio interesami i bytem mieszkańców.
Nie chcę być postrzegany jako przeciwnik inwestycji rozbudowy budynku UG,jednak zdrowy rozsądek i inne priorytety powinny wziąć górę.
Widać jak zwykle nieporadność Rady Gminy jak i Pana wójta.
Czy chcemy nadal tkwić w tym maraźmie?

Pozdrawiam,Tadeusz Chwała.

2

Odp: zadanie Gminy-warunki bezpieczeństwa na obszarach wodnych

To ja może nieco odbiegając od tematu, podsunę forumowiczom wyniki badań Soły z 2010 roku przeprowadzone przez WSSE Katowice.
http://www.czaniec.pl/czaniec.php?subac … ktualnosci
Teraz można sobie zadać pytanie - czy warto ryzykować? Może lepiej podjechać chociażby do Bielska na odkryty basen w Cygańskim Lesie?

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg