1

Temat: Sesje Rady Gminy i posiedzenia - relacje wideo i pliki audio

W tym temacie zamieszczać będziemy relacje wideo oraz audio z sesji i posiedzeń Rady Gminy Porąbka.

W TYM WĄTKU NIE KOMENTUJEMY!

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

Odp: Sesje Rady Gminy i posiedzenia - relacje wideo i pliki audio

Archiwalne nagrania z posiedzeń połączonych komisji i sesji RG

1) Debata nad publikowaniem w Internecie nagrań wideo z posiedzeń połączonych komisji oraz sesji Rady Gminy Porąbka, która miała miejsce dnia 12 grudnia 2012 roku.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4L8QIjKl8W4[/video]

18 grudnia 2012 roku  podczas posiedzenia połączonych komisjii Rady Gminy został poruszony następujący temat: zmiany w planie gospodarczym dla sołectwa Bujaków - wymiana zdań pomiędzy radnym G. Filarskim, a radnym A. Tomiczkiem.

[video]http://youtu.be/noTxG_v_Myc[/video]

Odp: Sesje Rady Gminy i posiedzenia - relacje wideo i pliki audio

12 listopada 2012 roku w GOK w Porąbce odbyło się posiedzenie połączonych komisji RG. Oto tematy poruszone podczas spotkania:

1) Debata o zasadach finansowania bazy noclegowej w Publicznym Gimnazjum w Porąbce.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=IHG0diN9QO4[/video]

2) działalność międzysesyjna wójta GP - zaciągnięcie kolejnego kredytu:

[video]http://youtu.be/xC12pwsf8Mc[/video]

21 listopada 2012 roku w GOK w Porąbce odbyło się posiedzenie połączonych komisji RG. Oto tematy poruszone podczas spotkania:

1) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bielsko - Biała a Gminą Porąbka dotyczącego powierzenia przez GP gminie BB realizacji swojego zadania własnego: zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych cz. I.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=700YjDJuW8E[/video]

2) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bielsko - Biała a Gminą Porąbka dotyczącego powierzenia przez GP gminie BB realizacji swojego zadania własnego: zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych cz. II.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=UgLi9jLqig0[/video]

3) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bielsko - Biała a Gminą Porąbka dotyczącego powierzenia przez GP gminie BB realizacji swojego zadania własnego: zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych cz. III.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=glvpz-3XYaY[/video]

4) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bielsko - Biała a Gminą Porąbka dotyczącego powierzenia przez GP gminie BB realizacji swojego zadania własnego: zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych cz. IV, opłaty za wywóz nieczystości.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=VNVLf_V_a5o[/video]

5) Dyskusja nad uchwałą śmieciową - opłaty za wywóz nieczystości.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=jFyfLfg06u0[/video]

27 listopada 2012 roku w GOK w Porąbce odbyło się posiedzenie połączonych komisji RG. Oto tematy poruszone podczas spotkania:

1) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy z gminą BB dotyczącego powierzenia przez GP gminie BB realizacji swojego zadania własnego zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz regulaminie do uchwały śmieciowej, cz. I.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=R0d0mYn11y8[/video]

2) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy z gminą BB dotyczącego powierzenia przez GP gminie BB realizacji swojego zadania własnego zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz regulaminie do uchwały śmieciowej, cz. II.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oi98tUrFVKE[/video]

3) Posiedzenie połączonych komisji w dniu 28 stycznia 2013 roku - debata nad stawkami opłat za odpady komunalne.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=X3cBm1Ss1SQ[/video]

12 grudnia 2012 roku w GOK w Porąbce odbyło się posiedzenie połączonych komisji RG. Oto tematy poruszone podczas spotkania:

1) Porozumienie pomiędzy PKS BB, GP w sprawie finansowania przewozów mieszkańców, cz I.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=99sX8aXnii4[/video]

2) porozumienie pomiędzy PKS BB, GP w sprawie finansowania przewozów mieszkańców, cz II

[video]https://www.youtube.com/watch?v=iafgrW0wZ00.[/video]

Odp: Sesje Rady Gminy i posiedzenia - relacje wideo i pliki audio

28 stycznia 2013 roku  podczas posiedzenia połączonych komisji zostały poruszone następujące tematy:

1) Ustalenie stawki za gospodarowanie zanieczyszczeniami komunalnymi - temat przeniesiony do Wolnych wniosków.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=qDktvY17Glk[/video]

2) Regulamin utrzymania czystości i porządku w GP - usuwanie śniegu z terenu przylegającego do posesji, pojemniki na odpady.

[video]http://youtu.be/IV6KVxsWEoQ[/video]

3) Współpraca GP z organizacjami pozarządowymi.

[video]http://youtu.be/KnCF_Ml6FLc[/video]

4) Zatwierdzenie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli. Wymiana zdań pomiędzy dyrektor GZOSiP Panią Cecylią Koniorczyk, Radnymi GP oraz wójtem Czesławem Bułką.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=rMTDg87k9cc[/video]

5) Współpraca GP z Gminą Kozy w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

[video]http://youtu.be/OpJTeLeQGmE[/video]

6) Zatwierdzenie na 2013 rok planu pracy Komisji Rewizyjnej.

[video]http://youtu.be/g-dqH341dpE[/video]

7) Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku oraz Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

[video]http://youtu.be/Ul4No0L_NRQ[/video]

8) Opinia RG dotycząca  dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

[video]http://youtu.be/TwV9pxbext8[/video]

9) Oświadczenie radnego Pana Sławomira N., wygłoszone podczas posiedzenia połączonych komisji 28 stycznia 2013 roku.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=EsOQvucxsoM[/video]

10) Wolne wnioski.

[video]http://youtu.be/odnxsMgINkM[/video]

Odp: Sesje Rady Gminy i posiedzenia - relacje wideo i pliki audio

18 lutego 2013 roku  podczas posiedzenia połączonych komisji odbyła się debata na temat nowego statutu GP. Oto lista tematów poddanych dyskusji:

1) Uregulowanie kwestii dotyczących herbu, flagi i pieczęci gminy, wgląd do dokumentacji RG i Organów Gminy oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek

[video]http://www.youtube.com/watch?v=B8beOtkeQcE[/video]

2) Samodzielność jednostek pomocniczych w gospodarowaniu środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

[video]http://youtu.be/07nU1vgu_9Y[/video]

3) Miejsca zwyczajowo przyjęte, w których dochodzi do wywieszenia informacji ważnych dla mieszkańców gminy.  Radna Pani Marta Tylza - Janosz próbowała w poczet miejsc zwyczajowo przyjętych włączyć Internet - BIP UG oraz stronę internetową UG. Poniżej skutek podjętej inicjatywy.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=aZqY7PRMVn4[/video]

4) Umieszczenia nazw wsi w informacji o powierzchni GP.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=KKCNpD3XM4Y[/video]

Wyjaśnienie spornej kwestii.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=-37aGKsyGCk[/video]

5) Rozbieżności w znaczeniu  logo GP.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=yFbMONDYXx0[/video]

6)  Odłączenie jednostki pomocniczej od gminy oraz jego skutki.

[video]http://youtu.be/sGLlbwpVhHA[/video]

7) Likwidacji jednostek pomocniczych, np. sołectw.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=mFPtwhX246s[/video]

8) Procedura głosowania podczas posiedzeń komisji.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=Z0scpwaPaWU[/video]

9) Odczytywanie projektów uchwał i dyskusja radnych podczas sesji.

[video]http://youtu.be/t4GhCTKR1WA[/video]

10) Sprawdzanie quorum przed głosowaniem projektów uchwał oraz wolne wnioski.

[video]http://youtu.be/UgRp5V57zUA[/video]

Odp: Sesje Rady Gminy i posiedzenia - relacje wideo i pliki audio

Przeklejone linki do nagrań udostępnionych publicznie na YT i na forum czaniec.pl umieszczone zostały na stronie nieoficjalnej Gminy Porąbka na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Gmina-Po … 9682208003

Odp: Sesje Rady Gminy i posiedzenia - relacje wideo i pliki audio

25 lutego 2013 roku w GOK w Porąbce odbyło się wspólne posiedzenie komisji RG. Oto lista tematów poddanych dyskusji:

1) Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - propozycje UG Porąbka.

[video]http://youtu.be/xNenOhRaMZY[/video]

2) Debata nad opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, cz I.

[video]http://youtu.be/rEHhdmYa_-A[/video]

3) debata nad opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, cz II.

[video]http://youtu.be/s1MYmhWcPVY[/video]

4) debata nad opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, cz III.

[video]http://youtu.be/h3CcmzPYp_U[/video]

5) Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy wynajmu z dotychczasowymi najemcami cz I.

[video]http://youtu.be/HL1qwvDxsqA[/video]

6) Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy wynajmu z dotychczasowymi najemcami cz II.

[video]http://youtu.be/lTMtT89gPoM[/video]

7) Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie  środków stanowiących fundusz sołecki.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=C1c4DZq1eTQ[/video]

8) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=bZKKCJN7_Rk[/video]

9) Wolne wnioski - radni.

[video]http://youtu.be/6pYC5jWCowg[/video]

10) Wolne wnioski - mieszkańcy

[video]https://www.youtube.com/watch?v=MWo_a5CPDi0[/video]

Odp: Sesje Rady Gminy i posiedzenia - relacje wideo i pliki audio

27 lutego 2013 roku  w GOK w Porąbce podczas uroczystej sesji Rady Gminy odbyła się debata nad malejącym systemem opłat za wywóz odpadków komunalnych, zakończona głosowaniem nad uchwałą"śmieciową"..

[video]http://www.youtube.com/watch?v=flI1_7wAtdY[/video]

Odp: Sesje Rady Gminy i posiedzenia - relacje wideo i pliki audio

Nagrania z każdej Sesji RG oraz posiedzeń połączonych komisji można znaleźć pod adresem:
http://www.sng.org.pl/

Odp: Sesje Rady Gminy i posiedzenia - relacje wideo i pliki audio

06 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy Porąbka. Szczegółowa relacja z wydarzenia pod poniższym linkiem.

http://www.sng.org.pl/index.php?option= … Itemid=132

11

Odp: Sesje Rady Gminy i posiedzenia - relacje wideo i pliki audio

Kolejne filmy z posiedzeń, rad, sesji i spotkań Rady Gminy publikowane będą w serwisie CzaniecTV
http://www.tv.czaniec.pl
dlatego wątek zamykam

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg