1 Ostatnio edytowany przez banan11 (2007-06-18 12:12:48)

Temat: Straż Gminna

Oglądałem ostatnio program publicystyczny n/t straży gminnych.
to bardzo ciekawe rozwiązanie, praktykowane coraz częściej przez władze gmin, z powodu nadmiaru obowiązków policji. W naszym komisariacie również panowie nie mogą narzekać na brak obowiązków czy nadmiar wolnego czasu.
Czy nie warto pomyśleć o takiej straży, zatrudniając powiedzmy chociażby kilka osób, np. część do biura, część na patrole.
Uważam, że poparcie ze strony mieszkańców byłoby jednogłośnym "TAK!" z oczywiście nielicznymi sprzeciwami niereformowalnych.
Co o tym sądzicie?

Przykład powstania straży gminnej w Kobylnicy napisał/a:

Na  mocy  porozumienia  międzygminnego  pomiędzy Gminą Kobylnica - reprezentowaną  przez Wójta Gminy Pana Leszka Kulińskiego, a Gminą Słupsk - reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Mariusza Chmiela powołano Straż Gminną z siedzibą w Kobylnicy, w celu realizacji zadania własnego polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących porządku publicznego na terenie sąsiadujących ze sobą Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica oraz w celu wspólnego wypełniania obowiązków wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 2, art. 3, art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.).

TUTAJ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.: http://czaniec.pl/forum/straz_gminna_ustawa.pdf

http://img.userbars.be/userbars/11/25648.gif