1 Ostatnio edytowany przez Marta Tylza-Janosz (2012-11-05 14:55:42)

Temat: Podział Czańca na okręgi wyborcze

Na ostatniej sesji 30.10 br. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Obowiązek podjęcia uchwały wynikał z ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. Zgodnie z art. 418 paragraf 1 Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.
Do tej pory na terenie sołectwa Czaniec w dwóch okręgach wybierano 6 radnych - po trzech w każdym. Obecnie Czaniec podzielono na 6 okręgów, w każdym będziemy wybierać tylko 1 radnego.
Z granicami okręgów można zapoznać się na stronie BIP gminy Porąbki pod adresem:
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=11580
Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu wyborczego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.), wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej na ustalenia Rady Gminy Porąbka w sprawie okręgów wyborczych, w terminie 5
dni od daty podania do publicznej wiadomości Uchwały. Data podania do publicznej wiadomości uchwały - 05 listopada 2012r. Komisarz Wyborczy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje postanowienie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz Radzie Gminy.
Treść ogłoszenia pod adresem :
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=11582

Więcej o podjętych uchwałach w relacji z XX sesji na stronie głównej

http://www.czaniec.pl/czaniec-aktualnosci.html
Poniżej załączam również mapę z podziałem

Załączniki:

Ikona załącznika material.pdf 351.32 kb, 539 pobrań od 2012-11-05 

2

Odp: Podział Czańca na okręgi wyborcze

Droga Pani Marto, czy w związku z artykułami Kodeksu wyborczego, które Pani cytuje powinienem odczuwać niepokój spowodowany nowym podziałem na okręgi wyborcze? Chętnie wysłucham Pani opinii, bo jestem przekonany, że będzie ona rzetelna i uczciwa.

3 Ostatnio edytowany przez Marta Tylza-Janosz (2012-11-06 20:20:32)

Odp: Podział Czańca na okręgi wyborcze

Nie ma potrzeby się martwić. Oczywiście przytoczony przepis ma na celu poinformowanie mieszkańców o możliwości zgłoszenia uwag do podjętej uchwały. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, uchwały o podziale na okręgi jednomandatowe powinny zawierać zapis o takiej możliwości, uchwała Rady Gminy Porąbka tego zapisu nie zawiera (nie ma wprost przepisu ustawy tylko wytyczne PKW) , więc Pan Wójt poinformował mieszkańców na BIPie o takiej możliwości. Ja ją tu przytaczam.
Co do zasad na podstawie których dokonuje się podziału jednostki pomocniczej - sołectwa na okręgi, to wszystko w przypadku Czańca wygląda na zapewnione. Uchwała była konsultowana co do zgodności z zapisami ustawy przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku - Białej Pana Adamka,  który nie wniósł uwag.
Ja miałam tylko zastrzeżenia na komisji, dlaczego podział i przyporządkowanie konkretnych ulic do konkretnych okręgów nie był wcześniej konsultowany z Radą Sołecką i mieszkańcami (zgodnie z zapisami statutu sołectwa Czaniec, ponieważ jest to sprawa dotycząca sołectwa i dla jego mieszkańców ważna). Może mieszkańcy konkretnych ulic przy granicach okręgów chcieli by być reprezentowani przez radnych z innego granicznego okręgu.

4

Odp: Podział Czańca na okręgi wyborcze

Jak to nie ma potrzeby się martwić. Brak konsultacji świadczy o poziomie sprawowania władzy przez wójta. Jest mi po prostu wstyd za niego.

Nie wiem czy świadomie czy nie, wywołała Pni ważny temat: jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW).
Wybory w 2014 roku będą się odbywały wg nowych, zupełnie innych niż do tej pory zasad. Będzie to prawdziwa rewolucja.

Dokonując podziału gminy na JOW wójt musiał uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Porąbka na koniec III kwartału 2012 r., liczbę radnych wybieranych do rady gminy (to tzw. norma przedstawicielstwa - obliczona przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady) i liczbę mieszkańców zamieszkujących poszczególne okręgi.
Mnożąc liczbę mieszkańców danego okręgu przez normę przedstawicielstwa ustalamy czy wychodzi w takim okręgu radny czy nie. Jeżeli nie, to należy do ustalonych ulic dorzucić jeszcze inne, żeby w ten sposób zwiększyć tak ilość mieszkańców, aby uzyskać z wyliczeń radnego.

Stosowne wyliczenia powinien zawierać uzasadnienie do projektu uchwały. Niestety nie ujrzało światła dziennego.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy - link: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet? … 0110210112

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

5

Odp: Podział Czańca na okręgi wyborcze

Zamiast stosownego zapisu w uchwale inventoria wójta - na http://www.porabka.pl/

Wójt Gminy Porąbka informuje mieszkańców  gminy, że  zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu wyborczego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.),  wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej na ustalenia Rady Gminy Porąbka w sprawie okręgów wyborczych, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości Uchwały NrXX/192/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Data podania do publicznej wiadomości uchwały - 05 listopada 2012r.
Komisarz Wyborczy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje postanowienie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz Radzie Gminy.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.