26

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

albo śmiesznie tanio  (jeszcze taniej niż fazi pisze) albo bardzo drogo:)

obstaje przy wersji że bardzooooo tanio smile

tempus fugit

27

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

90 gr za 1 litr
Związek z dyskusją o cenach wody i ścieków jest taki, że cena wody w Dubaju jest wyższa od ceny benzyny.

28

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

Mi tam do kanalizacji się nie spieszy (wiadomo - kolejne opłaty), ale... więcej takich ulew i zostanę odcięty od sieci! Dlaczego?

Wyobraźcie sobie, że KTOŚ niekompetentny (używając delikatynych określeń) tak zaprojektował rozmieszczenie kabli lini telefonicznej, że przebiegają one nie zabezpieczone dokładnie pod... rowem! Teraz rów się pogłębił i spod ziemi na powierzchnie "wypełznął" kabel o długości 1 m!
Teraz potrzeba tylko jednego dowcipnego i kilkaneście domów pozbawionych zostanie telefonu i ja SIECI! smile

Młodzi nie zawsze robią to co im się każe!

29

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

no z tym kablem to ciekawie!!! wiesz napisz maila albo zadzwoń do TP i ładnie go zakopią  ja przynajmniejbym tak postąpił bo wiesz w naszej miejscowości jest wiele osób, które chętnie się "zaopiekują" tym kabelkiem  w koncu to troszke złomu<lol>

tempus fugit

30

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

Temat stary ale warto odświeżyć nieco pamięć jak o interesy obywateli dbali włodarze gminy.

W Gminie Bielsko-Biała opłata dla odbiorców indywidualnych za dostawę wody w 1999 r wynosiła 1,05 zł/m3, a za odprowadzone ścieki
0,98 zł/m3. Na rok 2000 opłaty te wyniosły odpowiednio: 1,31 zł/m3 i 1,17 zł/m3, tj. wzrosły o 24,7 % i 19,4 %. W przypadku niektórych gmin poza Bielskiem, wzrost opłat z roku na rok był znacznie wyższy - Spółka podniosła z początkiem 1999 r. o 130,0 % (w porównaniu do roku poprzedniego) opłaty za wodę dostarczaną na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Porąbka, a dla pozostałych odbiorców wzrost wynosił 39,0 %. Wzrost opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kęty wyniósł odpowiednio 53,0 % oraz 33,0 %. Najwyższe opłaty ustalono dla Gminy Wilamowice, gdzie w 1999 r. za dostawę wody opłata wyniosła 2,06 zł/m3, a w roku 2000 wzrosła do 2,49 zł/m³, tj. o 20,9 %. Zdaniem NIK takie zróżnicowanie opłat za wodę i odprowadzane ścieki według grup odbiorców bez udokumentowania różnicy kosztów nie znajduje podstaw w istniejącym stanie prawnym.

Źródło: NIK - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI KOSZTÓW PROWADZENIA PUBLICZNEJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ nr 167/2000/P00153/LKA
_______________________________________________________________________________________

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

31

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

Tylko że w innych mieścinach jest sprawna kanalizacja a u nas inwestorem był UG czyli od razu wiadomo że została spaprana od początku do końca bo nadzór budowlany był do bani a firma która wykonywała kanalizacje upadła więc teraz za ten bubel musimy płacić my wszyscy.....

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

32

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

W naszej gminie jest kilka podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Porąbka.
W tym tygodniu były opróżniane szamba i można było bez większego trudy zauważyć ślady i wyczuć charakterystyczną woń w powietrzu. Czy to nie dziwne. Zawartość szamba powinna trafić do oczyszczalni.

Mamy wystarczająco zatrute środowisko i w związku z tym przybywa chorych zwłaszcza na wszelkiego rodzaju nowotwory.

Która firma bądź jej pracownicy zamiast odwozić zawartość szamb do oczyszczalnie rozsączają je po polach w Czańcu i trują nas?

Link do raportu: http://www.rejestrslaski.io.gliwice.pl/ … yn2009.pdf

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

33

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

DZISIAJ NA SESJI I KOMISJI  KOLEJNY szok nasi  mędrcy PAN FILARSKI, DR.MARTA za najważniejszą  rzecz uznali PARAGRAFY,KROPKI,PRZECINKI  ALE PRZY CENIE ŚCIEKÓW usłyszeliśmy  MY MIESZKAŃCY BUJAKOWA NIE BĘDZIEMY DOPŁACAĆ DO KANALIZACJI .SKANDAL PRZY PODATKACH PANI MARTA nie interesowała się  UBOGIMI MIESZKAŃCAMI ABY JE OBNIŻYĆ TYLKO JAK POKRYĆ DZIURĘ W BUDŻECIE PROSTO MNIEJ NA administrację  KTÓRA ROZROSŁA SIĘ .A CO NA TO WIELCE PANUJĄCY PAN KOCEMBA CO NA TO MIESZKAŃCY KOBIERNIC 9,30 ZŁ ZA KUBIK ŚCIEKÓW TYLKO DLATEGO ŻE SŁUŻBY WÓJTA SĄ NIEUDOLNE W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW NA KANALIZACJĘ.MY MIESZKAŃCY BUJAKOWA MAMY MORALNE PRAWO ZATRUWAĆ ŚCIEKAMI .............BO OSOBY ODPOWIEDZIALNE Z URZĘDU GMINY NIE POTRAFIĄ SKONTROLOWAĆ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ......I PO CO WAM NAGRYWAĆ SESJE JAK O PODSTAWOWE RZECZY UBOGIEGO SPOŁECZEŃSTWA NIE POTRAFICIE ZADBAĆ W TAKIM RAZIE CENA ŚMIECI MUSI BYĆ 4 ZŁ DLA POSIADACZY KANALIZACJI 15 ZŁ DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH KANALIZACJI BO WEDŁUG MYŚLENIA CO NIEKTÓRYCH RADNYCH DLACZEGO MY PŁACĄCY KANALIZACJĘ MAMY DOPŁACAĆ DO EKOLOGICZNYCH ZABÓJCÓW, JEDNA RADNA MÓWI TYLKO O KĘTACH, DRUGI O MIESZKAŃCACH TO JEST RADA GMINY PORĄBKA A NIE WASZE PRYWATNE PAŃSTWO.

34

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

radny napisał/a:

DZISIAJ NA SESJI I KOMISJI  KOLEJNY szok.

Jak jesteś tak dobrze poinformowany to napisz więcej. Kto głosował za ściekami, a kto był przeciw. Co zrobiły twoje szable jak były podnoszone podatki?

35

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

Czasem nawet przecinek nie w tym miejscu co trzeba zmienia bardzo dużo w zapisie. Dlatego uważam, że jak to już było poruszane powinny być publikowane protokoły i z sesji i z komisji. Mogli byśmy sami zapoznać się z przebiegiem obrad a nie czytać stronnicze komentarze jakiegokolwiek uczestnika czy to radny, IK czy MTJ.

36

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

radny napisał/a:

DZISIAJ NA SESJI I KOMISJI  KOLEJNY szok.  (…)JEDNA RADNA MÓWI TYLKO O KĘTACH, DRUGI O MIESZKAŃCACH TO JEST RADA GMINY PORĄBKA A NIE WASZE PRYWATNE PAŃSTWO.

Po każdym posiedzeniu komisji lub sesji RG dopóty pojawiać się będą spekulacje, dopóki do  powszechnego użytku nie zostaną przygotowane protokoły z posiedzeń. Wydaje się więc, że koniecznym jest przygotowanie rzeczowych i wiernych protokołów, aby „radny” nie mógł wytwarzać „sztucznej mgły”.

Poza tym należy domniemywać, że zasadnym staje się pogląd o publicznym wypowiedzeniu się na temat swojego wyboru bądź podniesieniem ręki za lub przeciw w okolicznościach wszystkich głosowań z definicji nazywanych jawnymi. Taka transparentność niweczy skutki „sztucznej mgły„, a każda osoba zainteresowana przebiegiem oraz skutkami polityki lokalnej swe poglądy opiera na faktach, a nie na pohukiwaniu jednego z radnych.

Przytaczanie konkretnych rozwiązań funkcjonujących w RG Kęty, jak należy przypuszczać razi swoją przejrzystością, rozwiewa „sztuczną mgłę”, co nie jest zbieżne z interesami opcji dominującej w RG Porąbka. Konstatuję, że na tej płaszczyźnie można mówić o „prywatnym państwie”, czyli poglądach lub ich braku, większości radnych wybranych z KWW RPW.  Nieznacznie tylko śledząc zasady gry obowiązujące w RG Porąbka nawet niewprawny obserwator ma szansę dostrzec polityczną walkę, która opanowała nie idee, ale konkretne persony. Wątpliwości i dociekania nielicznej grupy radnych znanych z imienia i nazwiska są zinstytucjonalizowane ustrojem demokratycznym, więc ich piętnowanie i obśmiewanie jest niezgodne ze standardami demokratycznego państwa. Postawa wątpiąca, zwłaszcza jeśli wynika z założeń opozycyjnych wobec opcji rządzącej nie narusza zasad gry politycznej. Natomiast wydaje się, że postawa bierna, polegająca na zdobyciu i utrzymaniu mandatu, bez wpływu na jakość sprawowanej władzy, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości działania, zneutralizowaniu lub zniszczeniu oponenta jest niedopuszczalna.

37 Ostatnio edytowany przez Marta Tylza-Janosz (2012-12-13 16:37:06)

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

radny napisał/a:

DZISIAJ NA SESJI I KOMISJI  KOLEJNY szok nasi  mędrcy PAN FILARSKI, DR.MARTA za najważniejszą  rzecz uznali PARAGRAFY,KROPKI,PRZECINKI

Panie "radny" doktor przy skrócie w mianowniku pisze się bez kropki smile Szkoda, że uważa Pan, że zapisy statutu Gminy nie są najważniejsze, to nic, że jest to podstawowy akt prawa miejscowego regulujący działania organów gminy, to świadczy tylko o braku elementarnej wiedzy o zasadach "normalnego' działania samorządu.
Zarzuca Pan brak dbałości o mieszkańców - a za niemożliwością zabierania głosu na sesjach Rady Gminy Porąbka (zapis w projekcie nowego statutu, nad którym toczyła się wczoraj debata) jakoś przeciwne były tylko trzy osoby (jedna się wstrzymała) w tym wymieniane, jako te niedbające o mieszkańców i trudno zrozumieć szanownych kolegów radnych, twierdzący, że mieszkańcy wprowadzają tylko zamieszanie na sesjach, co umniejszałoby powadze sesji. Więc ja się pytam, dlaczego radni mają tak niskie uznanie dla szanownych mieszkańców, jakby nie patrzeć - samorządu ? Cóż takie mamy spojrzenie na udział mieszkańców w samorządzie, który według niektórych radnych ograniczać się powinien do ich wyboru i zdania na ich mniemania.

radny napisał/a:

SKANDAL PRZY PODATKACH PANI MARTA nie interesowała się  UBOGIMI MIESZKAŃCAMI ABY JE OBNIŻYĆ TYLKO JAK POKRYĆ DZIURĘ W BUDŻECIE

Jako jedyna zagłosowałam przeciw uchwale o podniesieniu podatków od nieruchomości, pytam Panią Skarbnik, czy ma pomysł na zrównoważenie budżetu poprzez obniżkę jednego z podatku, bo to Rada według ustawy o finansach publicznych ma obowiązek zwiększając wydatek wskazać pokrycie różnicy. Taka procedura, ale chyba większość radnych nie zna ustawy o finansach publicznych. Drogi "radny" przepraszam, że znam i procedury i większość przepisów i niektóre ustawy.
A że mówię o Kętach, czy Kozach - będę, ponieważ wiele razy inni radni odnoszą się do rozwiązań z innych gmin, więc ja mając wiedzę o pewnych rozwiązaniach w ościennych gminach (uczestniczę w posiedzeniach Rady w Kętach) powinnam ją przedstawić, by radni mogli podejmować decyzję w oparciu o większy obraz rzeczy. Ale może ma Pan racje, może dalej widzieć tylko czubek swojego nosa, bo tak jest wygodniej i bezpieczniej, bo nic się nie zmieni. W ten sposób nie widać opóźnienia cywilizacyjnego naszej gminy w stosunku do reszty świata.

A co do protokołów - proszę nie liczyć na zamieszczanie części z nich na BIP (z komisji), nowy statut nad którym Rada pracuje, lakonicznie traktuje sprawy protokołu z komisji (nawet bez imiennego wskazania wypowiedzi radnych, jak ma miejsce to obecnie), więc nie dowiedzą się Państwo kto co powiedział, może niektórzy wątpią w swoją erudycję ?

38

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

Niezwykle ważne jest, by każdy mieszkaniec zainteresowany przebiegiem obrad połączonych komisji miał wgląd do treści wypowiedzi radnych, zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców. Tylko w ten sposób można uciąć wszelkie spekulacje i pomówienia na każdy temat. Po uczestnictwie w kilku posiedzeniach połączonych komisji dostrzegam jeszcze inną potrzebę – uważam, że dobrze byłoby, gdyby przybyli mieszkańcy mieli wgląd w projekty uchwał, nad którymi obradują szanowni radni. W przypadku braku omawianych dokumentów uczestniczący mieszkańcy nie mają większych szans na prawidłowe zrozumienie ich treści. Stąd mój apel o  publikowanie projektów uchwał i innych dokumentów tak, by zainteresowane osoby mogły przygotować na własny użytek odpowiednie kopie. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to dozwolone przepisami prawa i statutem RG.

39

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

radny napisał/a:

DZISIAJ NA SESJI I KOMISJI  KOLEJNY szok.  (…)TO JEST RADA GMINY PORĄBKA A NIE WASZE PRYWATNE PAŃSTWO.

W Statucie Gminy Porąbka z dnia 27 września 2007 r., czyli tym, nad którego nowelizacją radni obecnie debatują czytamy, co następuje:
Rozdział II.
Obsługa Rady
3. Do zadań biura Rady należy:
a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej Komisji,
b) sporządzenie protokołów posiedzeń Rady i jej Komisji,
c) prowadzenie niezbędnych rejestrów:
- uchwał Rady,
- protokołów posiedzeń Rady i jej Komisji,
- wniosków i opinii Komisji,
- interpelacji i wniosków radnych.
d) przedkładanie do realizacji uchwał Rady i wniosków Komisji właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu,
b) sporządzenie protokołów posiedzeń Rady i jej Komisji.

Gdzie więc naprawdę tkwi problem w przygotowaniu protokołu z posiedzeń komisji? Coraz jaskrawiej widać, że w tych radnych, którzy mają zbyt wiele do ukrycia lub którzy nie mają nic do powiedzenia. Piętnowanie tych nielicznych radnych za ich zainteresowanie i dociekliwość jest haniebne. Od forumowicza „radnego” oczekuję piętnowania tych, którzy biorą cztery stówki za swój łabędzi śpiew. Ale oni przecież są mili opcji rządzącej, przypomnę KWW RPW, czyżby durniami łatwiej jest manipulować?

I na koniec prośba do forumowicza „radnego” – odstaw człowieku prochy, gdyż zaczynają Ci się plątać rzeczywistości. W szóstym wierszu swej wypowiedzi piszesz: „MY MIESZKAŃCY BUJAKOWA MAMY MORALNE PRAWO ZATRUWAĆ ŚCIEKAMI”, a w dziesiątym tak oto: „DLACZEGO MY PŁACĄCY KANALIZACJĘ MAMY DOPŁACAĆ DO EKOLOGICZNYCH ZABÓJCÓW”.

Gwoli wyjaśnienia w Bujakowie nie ma kanalizacji. Instalacja obejmuje teren od ronda w Kobiernicach do tzw. Dolnych Kobiernic oraz część Czańca przylegającą do Kęt. Błagam więc forumowicza „radnego” o zaprzestanie zatruwania swego „umysłu” środkami ogólnie uznanymi za odurzające. I proszę jasno się określić, czy „radny” mieszka w Bujakowie, czy w Czańcu.

Ciekawe wyznanie przyświeca wypowiedzi forumowicza „radnego”. W złośliwej zbitce można przeczytać, że „MY MIESZKAŃCY BUJAKOWA MAMY MORALNE PRAWO należeć DO EKOLOGICZNYCH ZABÓJCÓW”.  Czy rdzenni mieszkańcy sołectwa Bujaków zasłużyli na taką opinię?

I czy forumowicz "radny" próbuje  nas przekonać, że jest radnym z Bujakowa znanym z tego, że jest znany, ale ze skleceniem najprostszego zdania podrzędnie złożonego ma kolosalne problemy?
Na koniec jeszcze jeden wniosek z tej jakże emocjonalnej wypowiedzi forumowicza „radnego”. Ilu sprawujących obecnie mandat radnego mieszka na terenie objętym instalacją kanalizacyjną?

40

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

Ale szopka smile
No tak to przecież czas na szopki a tu proszę mamy żywą szopkę smile

41

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

radny napisał/a:

  UBOGIMI MIESZKAŃCAMI ABY JE OBNIŻYĆ TYLKO JAK POKRYĆ DZIURĘ W BUDŻECIE PROSTO MNIEJ NA administrację  KTÓRA ROZROSŁA SIĘ .A CO NA TO WIELCE PANUJĄCY PAN KOCEMBA CO NA TO MIESZKAŃCY KOBIERNIC 9,30 ZŁ ZA KUBIK ŚCIEKÓW TYLKO DLATEGO ŻE SŁUŻBY WÓJTA SĄ NIEUDOLNE W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW NA KANALIZACJĘ.MY MIESZKAŃCY BUJAKOWA MAMY MORALNE PRAWO ZATRUWAĆ ŚCIEKAMI .............BO OSOBY ODPOWIEDZIALNE Z URZĘDU GMINY NIE POTRAFIĄ SKONTROLOWAĆ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ...... MAMY DOPŁACAĆ DO EKOLOGICZNYCH ZABÓJCÓW, JEDNA RADNA MÓWI TYLKO O KĘTACH, DRUGI O MIESZKAŃCACH TO JEST RADA GMINY PORĄBKA A NIE WASZE PRYWATNE PAŃSTWO.

Wpis "radnego" przeczytałem kilkakrotnie, starałem się zrozumieć co nam internetowym bytom chce przekazać.
Doszedłem do następujących wniosków. Mamy do czynienia z osobą sfrustrowaną niemocą, która wie, że pokątne, w zaciszu gminnych biur załatwianie spraw publicznych to droga  donikąd.   Może wie co należałoby zrobić ale boi się narazić, dlatego oczekuje, że sprawy załatwią za niego inii. Panie radny, zdaje się, że to Pan pociąga za sznurki, które prowadzą do Czańca. Niech Pan wybiera, lojalność wobec mieszkańców, czy lojalność wobec KWW Rodzina Prawo Wspólnota. Lojalność wobec ludzi uczciwych czy wspieranie przysłowiowego moczymordy, który przynosi nam wstyd wszystkim? Proszę poinstruować Panią Mydlarz co ma mówić i robić, przecież robicie to na bieżąco. Ma Pan dylematy, nikt za Pana ich nie rozstrzygnie.

Kilka słów do Pani Marty, o ile mogę tak napisać.  Proszę się nie dać zniechęcić, wielu mieszkańców Czańca i całej Gminy docenia pani wykształcenie, doświadczenie zawodowe i cechy charakteru. Proszę o tym pamiętać, że liczymy na Panią.

42

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

sąsiad napisał/a:

Kilka słów do Pani Marty, o ile mogę tak napisać.  Proszę się nie dać zniechęcić, wielu mieszkańców Czańca i całej Gminy docenia pani wykształcenie, doświadczenie zawodowe i cechy charakteru. Proszę o tym pamiętać, że liczymy na Panią.

Nauczyciele wyrzuceni z gimnazjum doskonale wiedzą, co znaczą szykany i pomówienia. Mamy nadzieję, że nasz przykład sprawi, że w wielu mieszkańcach urodzi się odwaga na wyjście z cienia.  Im nas będzie więcej, tym trudniej będzie spreparować kłamstwa na nasz temat.

43

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

Mówiąc szczerze cieszy mnie każdy sukces, który prowadzi do zwycięstwa nad tą kliką smile

Oby było więcej takich zwycięstw i żeby w końcu mieszkańcy zobaczyli na kogo głosowali.

44

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

Czy ktoś słyszał o takich dopłatach w gminie Porąbka?

http://www.beskidzka24.pl/artykul,dopla … 17976.html

45

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

A o co chodzi z tą aglomeracją?

46

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

Trzy razy "Ś" czyli o tym, że [size=5]Ś[/size]cieki [size=5]Ś[/size]mierdzą [size=5]Ś[/size]ciemąAglomeracja – oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych (art. 43 ust. 2 ustawy Prawo wodne). Definicja ta wg dyrektywy 91/271/EWG oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu.

Tyle definicje. Przepisy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych zostały przyjęte przez Polskę w celu ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków do środowiska. AGLOMERACJA jest więc umowną podstawową jednostką terytorium (obszaru), na której jest prowadzone gospodarowanie ściekami komunalnymi. Wielkości takiego obszaru określa się poprzez parametr tzw. równoważnej liczby mieszkańców (RLM) obsługiwanej przez system zbierania i odprowadzania ścieków na terenie danej aglomeracji.

Biorąc pod uwagę dokument pt. Terminy i definicje z oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995) granice aglomeracji powinny być tak zaprojektowane, aby w jak największym stopniu cały produkowany przez aglomerację ładunek ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany na oczyszczalnię ścieków. W aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczanie Ścieków Komunalnych w terminie do końca 2015 r. powinien zostać osiągnięty blisko 100% poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (%RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego). Pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne będzie natomiast korzystać z innych systemów oczyszczania ścieków.

Generalnie wskaźnik koncentracji RLM = 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej. Są jednak od tego wyjątki. Wskaźnika nie stosuje się gdy planowana budowa sieci kanalizacyjnej będzie zlokalizowana na terenie stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i ochrony pośredniej. Granica takiego terenu w znacznej części obejmuje sołectwo Porąbka, co wynika z Rozporządzenie Rozporządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach na potrzeby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. W tym podlinkowanym rozporządzeniu jest mapka więc można sobie dokładnie prześledzić ten obszar.Masz wójt przedstawił Radzie Gminy do przegłosowania projekt wyrażenie pozytywnej opinii zmian granic w aglomeracji. Uchwała następnie pośpiesznie została przyjęta na IV sesji - Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Kęty.

Nieco wcześniej odbyła się krótka dyskusja w komisjach. Tutaj można zapoznać się z oficjalnie utrwalonym jej przebiegiem: Link do protokołu: http://www.bip.porabka.pl/BIPDownload.a … ycznia.pdf


Z przebiegu obrad wynika, że radni zostali postawieni przed faktem dokonanym. Mieli za zadanie zaopiniować w czwartek - 22 stycznia 2015 r., bardzo ważny dla naszej gminy projekt uchwały przy minimalnej ilości udostępnionej wiedzy - otrzymali do dyspozycji jedynie lakoniczne uzasadnienie do projektu uchwały przy ogromnej presji czasu. Na zadanie (dyskusję i wyrażenie opinii)  mieli tylko jeden dzień roboczy, gdyż termin mijał już następnego dnia - tj. w dniu 23 stycznia 2015 r.
Pismo od Marszałka Województwa Małopolskiego wpłynęło do UG Porąbka w dniu 24 grudnia 2014 r., a termin na zaopiniowanie uchwały wynosił 30 dni - co wynika ze słów Pana Tomasza Sordyla, kierownika Referatu ds. Inwestycji.

Ostatecznie uchwała została podjęta na IV sesji Rady Gminy Porąbka w dniu 27 stycznia 2015 r. czyli 4 dni po wyznaczonym terminie.

Co skłoniło wójta do takiej fatalnej organizacji pracy?
[size=5]
Ś[/size]cieki [size=5]Ś[/size]mierdzą [size=5]Ś[/size]ciemą.... 

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

47

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

Czaniec się kanalizuje, wszystko biegnie bardzo szybko, koparki, ciężki sprzęt, wykopy, rozkopy i aż dziw bierze, że w temacie cisza. Czyżby wszystko szło bez najmniejszych problemów?

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

48

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

A skąd mają się brać problemy? Toż to same plusy dla gminy!
Warto jednak zastanowić się jak to jest, że przez tyle lat, w warunkach dużo bardziej sprzyjających do inwestowania w kanalizację, nic kompletnie się nie działo. Gmina spała, a przez ten czas cała okolica Żywca zdążyła się skanalizować. U nas trzeba było ostatecznie "przystrzyc" nieco obszar aglomeracji, zadłużyć gminę,  i .... czekać na impuls. Jaki impuls? Można się jedynie domyślać. m
Na odpowiedź poczekajmy cierpliwie. Zobaczymy co będzie się dalej działo na skanalizowanym obszarze. Kto i w co będzie inwestował i takie tam... To się w końcu rozjaśni. Kto naiwnie przypuszcza, że gmina zajęła się kanalizacją dla polepszenia komfortu życia jej mieszkańców?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

49

Odp: Czaniec się kanalizuje:)

A jesteście panowie pewni, że ta kanalizacja to same korzyści??? Jakby cała gmina miała kanalizację to tak. To byłoby dobrze dla środowiska, bo smrodu w Bujakowe i Porąbce to nie można wytrzymać. Jak to świadczy o mieszkańcach??? Jak nie muszą płacić za ścieki to są zadowoleni. Do smrodu można sie przyzwyczaić. A gmina ciągle podzielona na część cywilizowaną i średniowiecze. Porąbka zawsze będzie wspierać Bułkę jak pozwoli im ścieki wylewać do rowów. Taka tam cywylizacja.