26

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim gośćmi Burmistrza Tomasza Żaka byli Andrzej Kollbek, z-ca Dyrektora Oddziału ds. Przygotowania Inwestycji oraz Ryszard Żakowski, z-ca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami.
Tematem spotkania były rozmowy dotyczące BDI oraz perspektywy jej realizacji, jak również rozwiązania, które mają dla miasta duże znaczenie ze względu na zmniejszenie korków. Ważne zadania to ulica Krakowska i konieczność jej przebudowy oraz budowa mostu. W planach ulica zostanie poszerzona i przeprojektowana, jak również zostanie zastosowana nowoczesna sygnalizacja sterowana elektronicznie z czujnikami, które pozwalają zoptymalizować aktualne natężenie ruchu. W tym roku zostaną przygotowane procedury oraz wybrany wykonawca, realizacja być może nastąpi w przyszłym roku.

źródło: UM Andrychów

http://img.userbars.be/userbars/11/25648.gif

27 Ostatnio edytowany przez Zenon (2011-03-12 22:45:12)

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta.
Kolejne informacje dotyczące BDI nie napawają optymizmem. Można się o tym przekonać czytając odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację posła Marka Pola w sprawie zapewnienia przez rząd środków finansowych na realizację Beskidzkiej Drogi Integracyjnej:

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/d40f601bb0a46a17c12578290041d0d0?OpenDocument

Przypomnę, że jak wynika ze Strategii Rozwoju Gminy Porąbka, celem nr 1 jest Aktywna ochrona środowiska, acelem nr 4 Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Ciekaw jestem zatem czy i jak nasz Wójt wraz z radnymi angażują się w tę sprawę, sprawą ważną dla nas - obywateli gminy, z kilku powodów.


Po pierwsze.
Według szacunków fachowców stale wzrasta i będzie wzrastać natężenie ruchu na drodze nr 52 (przyp. Bielsko-Kęty-Andrychów-Wadowice ...).
Natężenie ruchu w Andrychowie wynosi ok. 19 tys. pojazdów na dobę, nadal będzie rosło i wkrótce spowoduje ˝uduszenie˝ się miasta. W ciągu pięciu lat odnotowano 49-procentowy wzrost natężenia ruchu samochodów ciężarowych z przyczepami.

http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/oswWWW/299&20-12-2007?OpenDocument

Wraz ze wzrostem ruchu na drodze nr 52, wzrasta także ruch na drodze powiatowej nr K 1742 (przyp. Czaniec-Roczyny-Andrychów), ponieważ jest wykorzystywana jako skrót. Wybetonowane i wyasfaltowane w wyniku bezmyślnej rewitalizacji centrum Czańca tylko sprzyja tranzytowi i w żaden sposób nie przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. Taka sytuacja stwarza realne zagrożenie dla naszych dzieci - przy drodze usytuowane są szkoły, boiska.
Wzrost natężenia ruchu generuje również inne uciążliwości jak emisję spalin, zapylenie czy wzrost poziomu hałasu, które to czynniki w sposób istotny przyczyniają się do pogorszenia warunków życia.

http://www.nynas.com/templates/page____8343.aspx?epslanguage=PL

Po drugie.
Dojazd do Bielska stale wydłuża się, co przy drożejącym systematycznie paliwie prowadzi do wzrostu kosztów dojazdu. Sytuacji nie poprawi wybudowanie ronda w Kozach ani obwodnic w Bielsku ponieważ po otwarciu mostu na Sole zwiększy się ruch dużych, wolnych samochodów ciężarowych.

Po trzecie.
Brak odpowiedniej infrastruktury drogowej nie sprzyja przedsiębiorcom.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

28

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Zenon napisał/a:

Przypomnę, że jak wynika ze Strategii Rozwoju Gminy Porąbka, celem nr 1 jest Aktywna ochrona środowiska, acelem nr 4 Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Ciekaw jestem zatem czy i jak nasz Wójt wraz z radnymi angażują się w tę sprawę, sprawą ważną dla nas - obywateli gminy,.....

To co jest ważne dla mieszkańców gminy nie musi byc ważne dla Czesława Bułki. To taka nasza gminna opowieść.

29

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Zenon napisał/a:

[i]Natężenie ruchu w Andrychowie wynosi ok. 19 tys. pojazdów na dobę, nadal będzie rosło i wkrótce spowoduje ˝uduszenie˝ się miasta. W ciągu pięciu lat odnotowano 49-procentowy wzrost natężenia ruchu samochodów ciężarowych z przyczepami.

W Andrychowie ruszyła budowa ronda na ul. Stefana Batorego, co jest częścią obwodnicy andrychowskiej. Problem w tym, że obwodnica będzie kończyć się w okolicy ul. Starowiejskiej czyli niemal w centrum miasta (tutaj potrzebne jest źródło, ponieważ to tylko informacja zasłyszana).

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

30 Ostatnio edytowany przez Zenon (2011-03-13 12:34:16)

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

W przyszłości z ul. Batorego ma być dojazd do węzła na BDI. Więcej informacji w Nowinach Andrychowskich.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

31 Ostatnio edytowany przez Zenon (2011-03-27 09:54:26)

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Prace przy BDI posuwają się jednak dalej.
Jak donosi mamNewsa.pl - Krakowski oddział GDDKiA przymierza się do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. W związku z tym do końca kwietnia br. mogą zgłaszać się chętni na udostępnienie kanału technologicznego w pasie drogowym.
Przy okazji okazuje się, że dla Wadowic górę biorą warianty południowe.

Link do mapki przedstawiającej cały przebieg drogi (duży plik):

http://www.krakow.gddkia.gov.pl/images/stories/i_wydarzenia/2011/PDF_ORIENTACJA.pdf
Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

32

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Dla interesujących się tematem BDI i w ogóle budowy infrastruktury polecam śledzenie tego forum:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=320436

33

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Artykuł p. Gawędy zdaje się być wpisany w strategię walki władz Wadowic z GDDKiA. Urabia opinię publiczną mieszając ludziom w głowach. W tym sensie jest więc tendencyjny. Proszę zwrócić uwagę na fragment: 

Inwestor i projektanci proponują warianty całkowicie sprzeczne z wizją władz miasta w tym zakresie.

Wizję władz miasta co do rozwoju urbanistycznego zapisuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W Wadowicach taki plan powstał już dawno i przewidywał wytyczenie BDI specjalnym korytarzem tam, gdzie planuje to zrobić GDDKiA.
Owszem obecne władze Wadowic mają co do tego inne zdanie, ale ich pogląd nie jest uprawniony, ponieważ jest sprzeczny z prawem.

Jak to się ma do ślubowania samorządowców i burmistrza:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
(...) że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy.

Dla przypomnienia:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Sporządzenie planu wiążące są ustaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Władze Wadowic muszą więc najpierw zmienić prawo, co wiąże się z zastosowaniem określonych reguł i procedury, i ewentualnie później zgodnie z prawem optować za określonym przebiegiem drogi. Wtedy dopiero można będzie napisać, że inwestor proponuje (Ha! Projektanci niczego nie proponują tylko projektują na podstawie zadanych parametrów - tutaj też wychodzi nierzetelność, niedbałość dziennikarska) warianty całkowicie sprzeczne z wizją władz miasta w tym zakresie.

Bez spełnienia tych warunków mamy po prostu do czynienia z anarchią. Moją opinię w tym zakresie być może potwierdzi prowadzone przez prokuratora dochodzenia w związku z odmową władz Wadowic współpracy z inwestorem i projektantem przy ustalaniu przebiegu BDI południowym wariantem. Chodzi w szczególności o wyjaśnienie czy to było działanie na szkodę interesu publicznego i niedopełnienie określonych obowiązków ze strony władz.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

34

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Prace przy BDI posuwają się dalej ale przyjęty kalendarz działań nie jest dotrzymywany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wywiązuje się m.in. harmonogramu prac przygotowawczych - nie został do tej pory złożony wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który miał zostać złożony w maju. Planuje się, że wniosek zostanie złożony w pierwszej połowie 2012 roku.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

35

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Powoli aczkolwiek nie bez przyczyny, podczas długich jesiennych wieczorów kiedy zdaje się, że lato nie chce odejść a jesień jest nadzwyczaj nieśmiała, w otumanionych smogiem głowach paru zdeterminowanych ludzi powstaje inicjatywa obywatelska, której celem jest budowa realnie przyjaznej przestrzeni życiowej w naszej gminie, w oparciu o to, co dała nam natura i nieudolnie poprawił człowiek.

Nie czekając na inicjatywę władz gminnych.

Plan działania jest niezwykle prosty. Małymi krokami do obranego celu, którym jest zagospodarowanie wałów i międzywala Soły. Sami bierzmy sprawy w swoje ręce lub wspólnie ze wszystkimi, którym zależy wyłącznie na osiągnięciu naszego celu.

Na forum za wodą Piotr Dusza zainicjował właśnie dyskusja na temat pomysłu zagospodarowania wałów i międzywala Soły na ścieżki rowerowe.

Tutaj też warto o tym porozmawiać. Zachęcam więc do dyskusji, a wszystkich aktywnych ludzi z inicjatywą i chęcią działania do wsparcia inicjatywy.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

36

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Wały są nie do ruszenia pod względem prawnym. Poza sprzętami służącymi do konserwacji wałów nie wolno po nich nawet chodzić i bardzo dobrze, bo mają służyć naszemu bezpieczeństwu, a nie rekreacji. Wały wymagają odbudowy, wzmacniania i zabezpieczenia przed jakąkolwiek ingerencją. Jako człowiek świadomy przeznaczenia wałów uważam, że jest to typowa inicjatywa mieszkańców Kobiernic czyli chybiona, zarówno jak kładka za pieniądze za które można by wybudować kilka dróg od podstaw czy rogatki na wjazdach na drogach prowadzących nad Sołe, Szczególnie mieszkańcy Kobiernic powinni być świadomi ważności wałów. I Urząd Gminy nie ma prawa własności do wałów.

37

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

galler napisał/a:

Wały są nie do ruszenia pod względem prawnym. Poza sprzętami służącymi do konserwacji wałów nie wolno po nich nawet chodzić i bardzo dobrze, bo mają służyć naszemu bezpieczeństwu, a nie rekreacji. Wały wymagają odbudowy, wzmacniania i zabezpieczenia przed jakąkolwiek ingerencją. Jako człowiek świadomy przeznaczenia wałów uważam, że jest to typowa inicjatywa mieszkańców Kobiernic czyli chybiona, zarówno jak kładka za pieniądze za które można by wybudować kilka dróg od podstaw czy rogatki na wjazdach na drogach prowadzących nad Sołe, Szczególnie mieszkańcy Kobiernic powinni być świadomi ważności wałów. I Urząd Gminy nie ma prawa własności do wałów.

Panie galler!

Wypisuje pan bzdury bedąc przekonanym, że ma pan rację. Nie wie pan jakie znaczenie dla mieszkańców Kobiernic i Bujakowa ma kładka, nigdy pan z niej nie korzystał i korzystać nie będzie. Kładka jest odbudowywana za pieniące wyasygnowane przez Rząd RP. Gdyby na ten cel miały być przeznaczone nakłady gminne, kładka pozostałyby molem po wsze czasy.
Rogatki nad Sołę polecił postawić Czesław Bułka i mieszkańców Kobiernic proszę do tego nie mieszać.
O wałach, też pan wie niewiele. Władze samorządowe Oświęcimia i innych gmin powiatu oswięcimskiego już dawno proponowały wybudowanie scieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Soły do Zapory Czanieckiej. Ze strony Gminy Porąbka nie było odzewu.
Na takich samych wałach jak w Kobiernicach w Oświęcimiu wybudowano ścieżki rowerowe, na cele rekreacyjne zagospodarowane wiele miejsc w miedzywalu. W Gminie Porąbka nawet w samej Porąbce jest dziadostwo i smród. Tereny kiedyś uporządkowane odstraszają. Szczególnie malowniczym widokiem jest oddawanie moczu przez wiejskich łazików do Soły przy moście w centrum Porąbki.
Mieszkańców Kobiernic proszę więc się nie czepiać.

Ignacy Kocemba

38 Ostatnio edytowany przez galler (2011-12-02 12:47:39)

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Ignacy Kocemba napisał/a:

Kładka jest odbudowywana za pieniące wyasygnowane przez Rząd RP.
Rogatki nad Sołę polecił postawić Czesław Bułka i mieszkańców Kobiernic proszę do tego nie mieszać.
Na takich samych wałach jak w Kobiernicach w Oświęcimiu wybudowano ścieżki rowerowe,

Ani słowem nie powiedziałem skąd pochodzą pieniądze na ten cel, uważam jednak, że za tak potężne środki można by pokusić się o bardziej podstawową infrastrukturę której nam w gminie brakuje, a która posłuży na pewno więcej niż tylko ruchowi pieszemu i to powiedzialem, prosze uprzejmie nie przeinaczać moich słów bo powoduje to wypaczenie sensu.
Owszem Wójt polecił postawić, ale znowu mnie Pan przekręca zupełnie jak przy pochodzeniu środków na kładkę. Wyraźnie napisałem, że z inicjatywy. Pomysł o ile wiem należy do mieszkańca Kobiernic.
Jeżeli Pan twierdzisz że na takich samych wałach tzn ze Pan się nie znasz.
I jeszcze raz podkreślam, bezpieczeństwo ponad wszystko. Te wały są w stanie ruiny i skończy się katastrofą jak nikt się nimi nie zajmie. To jest priorytet, a później (czyli za jakieś 100 lat) można myśleć o ich dodatkowym zagospodarowaniu. Dla mnie to kolejny pusty pomysł mający służyć czarnemu pijarowi.

39

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

galler napisał/a:

Owszem Wójt polecił postawić (...). Pomysł o ile wiem należy do mieszkańca Kobiernic.

Pomysł na postawienie rogatek na wjazd nad Sołę zrodził się wyłącznie w umyśle wójta i jako taki został zrealizowany.

Natomiast bezpośrednim powodem podjęci takiej decyzji było wskazanie przeze mnie wójtowi kilku wysypisk śmieci. W strefach ochronnych ujęcia wody pitnej

Wójt jako właściwy organ w zakresie egzekwowania przepisów o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz wynikających z ustawy o odpadach, środowisku nie zrealizował swojego obowiązku.
Powołując się na skomplikowany tryb procedowania nie wydał w tej sprawie decyzji administracyjnych. Po raz kolejny odstąpił od egzekwowania obowiązującego prawa. Sprawy go przerosły?

Kwalifikacja prawna takiego postępowania jest dla mnie jednoznaczna. Na szczęście dla wójta nie do mnie należy oceniać takie postępowanie. Moralne konsekwencje niech każdy oceni sobie sam.


Kładka jest w Kobiernicach. Jej odbudowa doszła do skutku z inicjatywy osób bezpośrednio ją użytkujących.
Środki za jakie została odbudowana nie pochodzą z funduszy gminnych. Nie ma więc co wypominać komukolwiek, że przez tą inwestycję ucierpiał inny kawałek gminy.

Galler zastanów się troch co piszesz.

Jedno jest pewne. Za odbudową kładki musieli dobijać się sam zainteresowani przy wydatnej pomocy p. Kocemby.
Nasz gospodarz jako człowiek, którego nie interesują takie przyziemne rzeczy nie kiwnął przysłowiowym palcem w bucie.

Jak w przysłowiu. Głową muru nie przebijesz. Zwłaszcza gdy beton twardy.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

40

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

galler napisał/a:

Ani słowem nie powiedziałem skąd pochodzą pieniądze na ten cel, uważam jednak, że za tak potężne środki można by pokusić się o bardziej podstawową infrastrukturę której nam w gminie brakuje, a która posłuży na pewno więcej niż tylko ruchowi pieszemu i to powiedzialem, prosze uprzejmie nie przeinaczać moich słów bo powoduje to wypaczenie sensu.
Owszem Wójt polecił postawić, ale znowu mnie Pan przekręca zupełnie jak przy pochodzeniu środków na kładkę. Wyraźnie napisałem, że z inicjatywy. Pomysł o ile wiem należy do mieszkańca Kobiernic.
Jeżeli Pan twierdzisz że na takich samych wałach tzn ze Pan się nie znasz.
I jeszcze raz podkreślam, bezpieczeństwo ponad wszystko. Te wały są w stanie ruiny i skończy się katastrofą jak nikt się nimi nie zajmie. To jest priorytet, a później (czyli za jakieś 100 lat) można myśleć o ich dodatkowym zagospodarowaniu. Dla mnie to kolejny pusty pomysł mający służyć czarnemu pijarowi.

Panie galler!

Ja lubię dyskusję otwartą, bez niedomówień. Jeżeli jest mowa o pieniądach na kładkę to należy powiedzieć, że pochodziły one z funduszy rządowych na usuwanie skutków powodzi. Kładka została uszkodzona w czasie powodzi więc sprawa jest jasna. Wójt, w minionym roku przeznaczył część funduszy na naprawy dróg gdzie mieszkańcy oglądali wodę w telewizorze.
Jeżeli szlabany wymyślił mieszkaniec Kobiernic to proszę napisać kto lub od kogo się pan to dowiedział. Niektórzy przypisywali to dzieło wójta mojej osobie. Ja nie mam z tym nic wspólnego, więcej uważam że "zamykanie" Soły jest błędem.

Wprawdzie mam już parę lat i noszę okulary ale potrafię dostrzec jak są zagaspodarowane wały w Oświęcimiu. Dla pana  link

http://www.faktyoswiecim.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2887:oswiecimroweryzscipojadanowoscieykarowerowa&catid=89:aktualnosci&Itemid=53

. Na stronie UM Oświęcim  można sie zapoznać z trasami ścieżek dydaktycznych.

W jaki stanie są wały wiem chyba najlepiej, mieszkam w bezposrednim sąsiedztwie.


Ignacy Kocemba

41

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

galler napisał/a:

Wały są nie do ruszenia pod względem prawnym. Poza sprzętami służącymi do konserwacji wałów nie wolno po nich nawet chodzić i bardzo dobrze, bo mają służyć naszemu bezpieczeństwu, a nie rekreacji. Wały wymagają odbudowy, wzmacniania i zabezpieczenia przed jakąkolwiek ingerencją. Jako człowiek świadomy przeznaczenia wałów uważam, że jest to typowa inicjatywa mieszkańców Kobiernic czyli chybiona, zarówno jak kładka za pieniądze za które można by wybudować kilka dróg od podstaw czy rogatki na wjazdach na drogach prowadzących nad Sołe, Szczególnie mieszkańcy Kobiernic powinni być świadomi ważności wałów. I Urząd Gminy nie ma prawa własności do wałów.

Mam nieodparte wrażenie, że starasz się pan zaistnieć i coś napisać, żeby tylko było coś napisane !!

Pociskasz waść pierdoły ciemnemu narodowi i wierzysz, że ludzie to kupią.

Z tego co wiem, a wiem z pierwszej ręki to istnieją ścieżki rowerowe po wałach i wzdłuż wałów i w Oświęcimiu i wcześniej i dalej.

Nie wolno jeździć po wałach samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi ale nie rowerami więc nie opowiadaj koleś głupot ludziom ale rusz dupsko i sam zobacz !!!

Wkurza mnie takie pieprzenie w babus i nie po raz pierwszy obserwuję, że lubujesz się w takich postach.

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

42 Ostatnio edytowany przez galler (2011-12-03 14:53:56)

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Morlinek napisał/a:

Mam nieodparte wrażenie, że starasz się pan zaistnieć i coś napisać, żeby tylko było coś napisane

Błędnie.
A na odcinku naszej gminy znajdują się wały chyba w najgorszym stanie aż do Oświęcimia i nie wolno po nich chodzić. Wiem to z pewnego źródła.

43

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

galler napisał/a:

Wiem to z pewnego źródła.

Jak wiesz to powiedz. Przynajmniej będę mógł to sprawdzić i przekonać się czy jest tak jak pisze Morlinek.
Osobiście nie wierzę, że chodzenie po wałach im szkodzi. Tak samo jak jazda rowerem. Zresztą jak szkodzi, to właściciel w dobrze pojętym swoim interesie i interesie osób trzecich powinien ostrzec ich o potencjalnym zagrożeniu. Nie widziałem żadnych tablic ostrzegawczych. Podejrzewam więc, że wymyśliłeś to sobie.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

44

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Już dawno na forum była mowa o ścieżkach rowerowych na wałach. Najwyższy czas na odświeżenie tematu.

Zenon napisał/a:

Na forum za wodą Piotr Dusza zainicjował właśnie dyskusja na temat pomysłu zagospodarowania wałów i międzywala Soły na ścieżki rowerowe.
Tutaj też warto o tym porozmawiać. Zachęcam więc do dyskusji, a wszystkich aktywnych ludzi z inicjatywą i chęcią działania do wsparcia inicjatywy.

Wały nie są chyba w najlepszym stanie o czym pisał:

galler napisał/a:

A na odcinku naszej gminy znajdują się wały chyba w najgorszym stanie aż do Oświęcimia i nie wolno po nich chodzić. Wiem to z pewnego źródła.

Wałów obecnie nie można wykorzystywać do jazdy rowerem, a co dopiero wytaczać na nich ścieżki rowerowe.

Ale to ma się zmienić. Procedowany jest projekt nowelizacji ustawy, która ma znosić kary za jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych, zmienia przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Za cel publiczny ma być traktowane także wydzielanie gruntów i budowę dróg rowerowych. Poza tym nowelizacja zakłada zniesienie sankcji za jazdę rowerem po koronie wałów przeciwpowodziowych oraz co bardzo ważne to, że budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale będzie wymagało zgłoszenia np. do marszałka województwa.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

45

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Nie tak dawno odświeżyłem na forum kwestię ścieżek rowerowych, których w naszej turystycznej gminie nie ma wcale. Mamy za to sporo rowerzystów i niezłe wały solne nadające się dobrze do tego celu. Ale jakby coś drgnęło. Można legalnie pedałować po wałach - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w Bielsku-Białej nowelizację ustawy Prawo wodne, która udostępnia wały do jazdy rowerem oraz do wytyczania ścieżek rowerowych.
Droga do rowerowego szlaku turystycznego wzdłuż Soły i nowych możliwości z nim związanych na promocję gminy i miejsca pracy z tym związane stoi więc otworem, a właściwie wąskim gardłem urzędników. Ale i w tej kwestii (zbieg okoliczności!?) pojawił się promyczek nadziei. Mamy jednak czas dość specyficzny i na wierzbach mogą pojawić się gruszki, a ścieżki rowerowe utknąć w przedwyborczej fantasmagorii.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

46

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

Nasza Gmina przeznaczyła 3 ha działkę w Kobiernicach pod oczyszczalnię ścieków.
Szczegóły tutaj:
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=14517
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=14716

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

47 Ostatnio edytowany przez Zenon (2015-10-30 20:55:24)

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

W Czańcu przed sklepem „Lewiatan” powstanie stacja paliw wraz z samoobsługową myjnią samochodową.

Wg dokumentów zamieszczonych w BIP stacja i myjnia powstanie na części obecnego parkingu.
"Całość inwestycji zostanie zrealizowana w granicach działek nr 1244/1,1243/3, 1243/5, które według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego położone są w jednostce strukturalnej „C26U,H” o przeznaczeniu „usługi handlu”;

Położenie działek można sobie znaleźć na stronach geoportal.powiat.bielsko.pl.

Działkę można znaleźć tam za pomocą wyszukiwarki, lub otworzyć plik LEWIATAN.jpg

Załączniki:

Ikona załącznika LEWIATAN.jpg 360.18 kb, 187 pobrań od 2015-10-30 

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

48

Odp: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka

[right]Porąbka, dnia 04.05. 2016 r.[/right]
[center]OBWIESZCZENIE[/center]

[center]o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków[/center]
[center]zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka[/center]
[justify]Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Porąbce Uchwały Nr XV/132/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy Porąbka ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ors@porabka.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn.[/justify]
zm.).

[justify]Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05. 2016 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, a jeżeli wniosek dotyczy konkretnej nieruchomości – także wskazanie jej położenia i numeru ewidencyjnego.

Link - http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=18079
[/justify]

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.