26

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

W Cieszynie jest nieco inny świat. Strona BIP jest cały czas wzbogacana o nowe informacje. Ba, radni nawet interpelują ws. zwiększenia jej zawartości.
Nasz wójt bije ich jednak w czymś zupełnie innym. Na naszym BIP padł absolutny rekord!
Minęło aż 1498 dni od wytworzenia informacji publicznej do jej udostępnienia. Niemożliwe stało się możliwe. A o jaką informację chodzi - znajdźcie ją sami pod linkiem:

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5513&ident=9919

PS
Czy czegoś tam jednak nie brakuje?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

27

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Pouczające
Dzisiaj w BIP opublikowany został dokument urzędowy pt. Plan audytu na rok 2012. Można go znaleźć tutaj:

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5521&ident=9950

Pokusiło mnie przejrzeć ów urzędowy dokument. I co się dowiedziałem? Prawie nic, ale uwagę moją zwrócił pkt. 6 planu pt. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki.

Licencjonowany audytor wewnętrzny zatrudniony przez wójta, pan Mariusz Więch przypomina, że:

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina zaś to wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Posiada osobowość prawną, a jej
samodzielność podlega ochronie sądowej. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych jej mieszkańców, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gospodarczego oraz społecznego Gminy jak również tworzenie warunków pełnego uczestnictwa
obywateli w życiu wspólnoty.

Coś takiego!

Dla uspokojenia proponuję zapoznać się z podobnymi dokumentami urzędowymi np. Roczny Plan Audytu Wewnętrznego 2011
dostępnym tutaj:

http://www.um.cieszyn.bip-gov.info.pl/bip/wyszukiwanie/pomoc
Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

28

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zenon napisał/a:

Licencjonowany audytor wewnętrzny zatrudniony przez wójta, pan Mariusz Więch

Już samo to że audytor jest zatrudniony przez wójta Bułkę pozwala się głęboko zastanowić nad tym czy taki audyt będzie obiektywny i czy nie będzie zrobiony li tylko ku pokrzepieniu serc i to bułkowszczyków ?!? lol

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

29

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Dzisiaj (29.12.2011 r.) weszła w życie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej. Obowiązują więc nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz nowe ograniczenia w dostępie do informacji. Zmienia się też forma kontroli sądowej w przypadkach nieudostępniania informacji publicznych.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw dostępna jest na stronie Sejmu RP pod linkiem:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112041195
Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

30

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zenon napisał/a:

Dzisiaj (29.12.2011 r.) weszła w życie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej. Obowiązują więc nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz nowe ograniczenia w dostępie do informacji. Zmienia się też forma kontroli sądowej w przypadkach nieudostępniania informacji publicznych.

No to pan sekretarz Kazimierz Gałuszka bedzie miał nowy ból głowy. Tą problematykę ma zapisaną w zakresie obowiązków - pkt 14.

 http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5469&ident=5442

31

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Ignacy Kocemba napisał/a:

No to pan sekretarz Kazimierz Gałuszka bedzie miał nowy ból głowy. Tą problematykę ma zapisaną w zakresie obowiązków - pkt 14.

Gmina Porąbka jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Zasady i tryb udostępniania określone zostały w rozdział 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej pt. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Przepisy te weszły w życie z dniem 29.12.2011 r. - cały rozdział został dodany ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1195).

Jak wynika z lektury BIP-u gminy Porąbka, sekretarz gminy nie wywiązał się ze swoich obowiązków organizowania i nadzorowanie dostępu do informacji publicznej. Próżno szukać w BIP-ie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Przepisy ustawy zmieniającej ustawę o dostępie do informacji publicznej znane były już 28.09.2011. Tym samym od tego dnia wiadomo było, że przepisy zawarte w rozdziale 2a zaczną obowiązywać od 29.12.2011 r.

Co robił sekretarz przez trzy miesiące?PS
W szczególności sekretarz nie dopilnował określenia sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238).

Nie udostępnił warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

32

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zenon napisał/a:

Co robił sekretarz przez trzy miesiące?
Nie udostępnił warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Czas optymalny to 4 lata. Pozostało więc dużo czasu.

33

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Na stronach BIP gminy Porąbka zostało opublikowanych kilka ważnych uchwał podjętych końcem ubiegłego roku.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:
Uchwała Nr XII/111/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Gminy Porąbka na 2012 rok.

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=6192&Nr=1&ident=10126

Uchwała Nr XII/112/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2012 ROK.

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=6192&Nr=1&ident=10129

Uchwała Nr XII/113/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2012?2018.

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=6192&Nr=1&ident=10132

Uchwała Nr XII/114/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka na 2012 rok.

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=6192&Nr=1&ident=10135&js=1

Można dowiedzieć się m.in., że:
Planuje się przeznaczenie na inwestycje w sołectwie Czaniec: Drogi, chodniki - 201.000,00 zł, Stadion sportowych - 20.000,00 zł, Remiza OSP - 20.000,00 zł, Samochód pożarniczy - 600.000,00 zł, Chodnik przy ul.K.K.Wojtyły (projekt) - 55.350,00 zł, Elewacja budynku ośrodka zdrowia - 90.000.,00 zł. Gdzie więc podział się remont Domu kultury i obiecane miejsce spotkań? Za to w 2011 r. nie zrealizowano wielu zadań gospodarczych gminy i stąd kwota około 500.000,00 zł. może zostać przeznaczona na zadania ?Rozbudowa budynku Urzędu Gminy?, która to zasili budżet roku 2012 i przeznaczona będzie na kontynuację tegoż zadania.

Planuje się zaciągniecie kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.000.000,00 zł.
W roku 2012 planuje się środki z Unii Europejskiej w wysokości 195.682,76 zł na trzy przedsięwzięcia. Wysokość kwoty powala Za to na lata następne w ogóle nie planuje się dochodów uzyskanych ze środków unijnych. Tymczasem trwa rekrutacja urzędnika posiadającego znajomość procedur UE dla pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, który ma m.in. zajmować się przygotowanie wniosków.

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5530&Nr=1&ident=10041

Kanalizacja gminy - 100.000,00 zł.
Kto wie co można za te niewielkie pieniądze zrobić? Ja nie wiem ale czuję, że niewiele - latem czeka nas więc jak zwykle smród.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

34

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zenon napisał/a:

Gdzie więc podział się remont Domu kultury i obiecane miejsce spotkań? Za to w 2011 r. nie zrealizowano wielu zadań gospodarczych gminy i stąd kwota około 500.000,00 zł. może zostać przeznaczona na zadania ?Rozbudowa budynku Urzędu Gminy?, która to zasili budżet roku 2012 i przeznaczona będzie na kontynuację tegoż zadania.

Remont Domu Kultury wg mnie nigdzie się nie podział. Lokalna Grupa Działania i wniosek z GOK podobnie jak to było z Domem Kultury w Porąbce. "Miejsce spotkań" z uzyskanych przezemnie informacji przeszło konkurs i realizacja w 2012r.

35

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Jeżeli to prawda, to dlaczego tych informacji nie ma w urzędowym dokumencie?
Jeżeli to prawda to uchwała pt. Plan Gospodarczy Gminy Porąbka na 2012 rok jest ... (proszę sobie odpowiednio uzupełnić wg swojej wrażliwości estetycznej).
Jeżeli to prawda to widać jak traktowani są potencjalni adresaci informacji wynikającej z planu.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

36

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Uprzejmie proszę starych bywalców o podpowiedź, co ode mnie zależy? Na co mam wpływ jako wyborca, skoro liczna rzesza zwolenniczek KGW, wataha strażaków i zgraja urzędników w ten czy inny sposób uwikłanych we wzajemne zależności z rządzącymi gminą, decyduje co 4 lata o wynikach wyborów samorządowych? Ile w3 gminie jest osób, które są w stanie ze strzępków zdań, których do końca nie rozumieją, wyciągnąć logiczne wnioski i pognać "włodarzy" w odmęty zapomnienia?

37

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

To bardzo proste:

w gminie jest 12.147 osób z prawem do głosowania
Bułka wygrał zdobywając 3.758 głosów co daje mu poparcie 30,94 % wyborców

Wynika z tego że do zagospodarowania jest 69 % głosów ludzi którzy nie głosowali na Bułkę lub w ogóle olali wybory.

w 2014 roku masz szansę coś zmienić Ty, Twoja Rodzina, i Twoi znajomi -  Jeżeli tego nie zrobisz w 2014 roku na wójtowym stołku zasiądzie znowu perkusista Czesław Bułka.

Jest inne rozwiązanie.... 4 zebrania wiejskie i 4 uchwały o referendum odwołujące    Czesława Bułkę ze stanowiska wójta + praca na rzecz udziału wszystkich mieszkańców w tymże referendum i nowych wyborach..


Znając od dziecka tą gminę wydaje mi się to raczej niemożliwe żeby udał się taki zabieg sad

Strasznie leniwe jest nasze środowisko co widać na zebraniach wiejskich w Czańcu.

Innej drogi nie ma w demokracji chyba, że złapią Czesława Bułkę na podwójnym gazie lub malwersacjach, ale wtedy dostaniemy komisarza od Premiera!

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

38

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

wieszczu napisał/a:

,Na co mam wpływ jako wyborca, skoro,.......

Dokładnie to samo w treści usłyszałem od większości moich znajomych, którzy nie skorzystali ze swojego czynnego prawa wyborczego. Inna sprawa, że poziom kandydujących był do siebie bardzo zbliżony. Nie mniej jednak wszystko się zaczyna na poziomie wyborów, reszta jest następstwem między innymi Twojego wyboru.

39

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

galler napisał/a:

Dokładnie to samo w treści usłyszałem od większości moich znajomych, którzy nie skorzystali ze swojego czynnego prawa wyborczego. Inna sprawa, że poziom kandydujących był do siebie bardzo zbliżony. Nie mniej jednak wszystko się zaczyna na poziomie wyborów, reszta jest następstwem między innymi Twojego wyboru.

Poziom kandydatów był diametralnie różny ......

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

40

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Morlinek napisał/a:

Poziom kandydatów był diametralnie różny ......

W moich oczach zdecydowanie zbliżony.

41

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

galler napisał/a:

W moich oczach zdecydowanie zbliżony.

Kilka komitetów wyborczych. Kilkudziesięciu kandydatów na radnych i wójta. Trudno w sile wyrazu i przekazu porównywać komitet "bułkowców" i komitet" kocembowców". Pierwsi to skamielina drudzy opozycja. Choć uczciwie trzeba stwierdzić, że z przedwyborczej opozycji pozostał tylko p. Kocemba. Reszta gdzieś się pochowała i nie zamierza mrówczą pracą zmieniać gminę. Szkoda.

42

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Jak ty uczciwie stwierdzasz, to jak realnie dopowiem.
Nikt poza p. Kocembą, z racji tego że nie zasiada w Radzie Gminy, nie ma faktycznego wpływu na to co dziej się w gminie. No poza kilkoma wyjątkami.
Najsmutniejsze jest w tym wszystkim to, że inni radni, z którymi wiązano jeszcze jakieś nadzieje na lepsze jutro (np. p. Rodak), pochowali się. Nawet nie słychać ich na zebraniach i trudno w ogóle stwierdzić co teraz robią. Czy cierpią na aż taki brak czasu? Że nie wpadną tutaj na kilka słów?

Pewno wiedzą że Świat nie znosi pustki. Również ten nasz lokalny.

Nie ma w gminie gospodarza, nie ma w radzie radnych, komisji do kontroli. Ktoś musi zająć ich miejsce, a my jesteśmy. Tutaj na forum. I patrzymy na to co się dzieje z naszej perspektywy forum. I badamy czym umiemy. My tu niczego nie uzgadniamy, tu wszystko dzieje się publiczne. Ale zarazem nie istnieje żadna grupa osób, która byłaby w stanie ogarnąć to wszystko, bo każdy komentuje to, co chce, pojawia się kiedy chce, ujawnia to co chce.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

43

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zenon napisał/a:

a my jesteśmy. Tutaj na forum. I patrzymy na to co się dzieje z naszej perspektywy forum. I badamy czym umiemy. My tu niczego nie uzgadniamy, tu wszystko dzieje się publiczne. Ale zarazem nie istnieje żadna grupa osób, która byłaby w stanie ogarnąć to wszystko, bo każdy komentuje to, co chce, pojawia się kiedy chce, ujawnia to co chce.

Co do aktualnych radnych zdecydowanie się zgadzam. Ale gdy przeglądam forum kobiernickie to odnajduję tam nazwiska osób, które czuły w sobie potencjał do zmian w gminie i startowały w ywborach w 2010 roku.

Jeśli przejrzeć posty w sąsiednim wątku dotyczącym odpowiedzialności wobec prawa to też pada nazwisko kogoś, któ startował w wyborach i właściwie już prowadzi kampanię przed koljnymi, próbując zmienić układy w swoim zajkładzie pracy.

Dobre, że byli kandydaci chcą być nadal kandydatami i nie pochowali się pod pierzynami. apel do pozostałych kilkudziesięciu nie wybranych. Panie i panowie macie okazję powalczyć o zmiany. Na razie na forum, ale może już w niedalekiej przyszłości w realu.

44

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Z definicji wiadomo że Pan Kocemba jest jedyna ostoją normalności w RG innych nie ma bo albo radni są umoczeni w stare układy albo dupiaci i nie mają jajec (oprócz Żelichowskiej bo ona w ogóle nie ma jajec smile )

Naród wybrał tak jak wybrał ale ten jeden radny jest belką w oku Bułki i jedynym który patrzy im na ręce.

Czytam również forum Kobiernic i Porąbki ( prawie martwe forum) i jest kilka osób które kandydowały i dalej aktywnie chcą działać....

Uważam że jest jedno wyjście aby połączyć siły a więc założyć gabinet cieni nieformalne zebranie ludzi myślących inaczej jak bułkowcy oczywiście grupa musi działać w pełnej konspiracji jak AK podczas okupacji smile
Do grupy nie wolno wpuścić kapusiów i bułkowców smile

Jakieś propozycje tajnych kompletów ? smile

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

45

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Morlinek napisał/a:

Uważam że jest jedno wyjście aby połączyć siły a więc założyć gabinet cieni nieformalne zebranie ludzi myślących inaczej jak bułkowcy oczywiście grupa musi działać w pełnej konspiracji jak AK podczas okupacji smile
Do grupy nie wolno wpuścić kapusiów i bułkowców smile

Jakieś propozycje tajnych kompletów ? smile

Ciekawa propozycja. Jestem za. Zwłaszcza wtedy, gdy dzięki forum osiągnie sie wymierny sukces w postaci ożywienia trupa z szafy p. Koniorczyk i pochowania go w godnej atmosferze tuż po całkowitym oczyszczeniu z niedomówień, zafałszowań i kłamstw. A szanse na to są coraz większe.

46

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Czy My potrzebujemy radnych i Radę Gminy?

Morlinek. Nieformalne zebranie ludzi myślących inaczej trwa.

My - to znaczy  obywatele korzystający z Internetu. Nie: organizacja taka czy inna, ale ogół obywateli, czyli Naród. Naród, który nie musi się organizować i rozmawiać za pośrednictwem przedstawicieli, bo jest już zorganizowany w Internecie i rozmawia sam ze sobą na bieżąco, bez znaczenia gdzie kto mieszka.

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Głównym obowiązkiem radnego jest praca społeczna.

Art 4. Konstytucji RP:

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Sposób w jaki radni Gminy Porąbka wywiązują się ze swoich obowiązków dowodzi niezbicie, że w pkt. 2 Konstytucji należy skreślić słowa przez swych przedstawicieli lub, zostawiając tylko Naród sprawuje władzę bezpośrednio. Ostatnie kadencje ukazały, że jakich byśmy bowiem radnych nie wybrali, zawsze będą oni głupsi niż Naród en masse, podobnie jak stu wybitnych naukowców zawsze będzie miało wiedzę mniejszą niż Wikipedia jako dzieło zbiorowe dziesiątek tysięcy autorów.

Czy zatem potrzebujemy radnych? - do niedawna oświadczenie nie chodzę na wybory było uważane za postawę anty-obywatelską, wyraz lenistwa, ewentualnie za wyraz buntu przeciw państwu. Teraz jednak to się zmienia. Po tym, jak kolejni radni (i Rada Gminy) pokazali, że to co robią po wyborach nie ma nic wspólnego z tym, do czego się zobowiązywali przed wyborami coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że to, że nie ma na kogo głosować to nie jest wina braku ludzi, ale tego, że cały system jest zepsuty, bo jest przeterminowany i niezdatny do spożycia. Cokolwiek się do niego włoży - też się zepsuje.

Przyczyna, dla której demokrację bezpośrednią zastąpiono demokracją przedstawicielską ustała. Dzisiaj wszyscy obywatele są zebrani na zgromadzeniu ludowym. Tu, w Internecie.

Dzisiejsza Rada Gminy nie umie się Internetem posługiwać, a w każdym razie nie rozumie ludzi, którzy tu są - boi się ich. Tak niestety jest, gdy rządzi oligarchia - do władzy nie wprowadza się wtedy ludzi najlepszych, ale swoich zaufanych kumotrów, których kwalifikacje do rządzenia gminą są przypadkowe.

Wieszczu.
Uważam, że My na forum jako zebranie ludzi myślących inaczej przyczynimy się do wyjaśniania złych spraw w gminie. Oni natomiast w ogóle nie rozumieją tego co się dzieje.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

47

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zenon napisał/a:

Sposób w jaki radni Gminy Porąbka wywiązują się ze swoich obowiązków dowodzi niezbicie, że w pkt. 2 Konstytucji należy skreślić słowa przez swych przedstawicieli lub, zostawiając tylko Naród sprawuje władzę bezpośrednio. Ostatnie kadencje ukazały, że jakich byśmy bowiem radnych nie wybrali, zawsze będą oni głupsi niż Naród en masse, podobnie jak stu wybitnych naukowców zawsze będzie miało wiedzę mniejszą niż Wikipedia jako dzieło zbiorowe dziesiątek tysięcy autorów.


Trochę to wszystko idealistyczne, choć trudno polemizować z Konstytucją RP. Co do radnych zgadzam się po części. I nie chodzi nawet o krakanie wśród starych wron. Każdy forumowicz zna niektórych radnych, więc w nieformalnych rozmowach może posiąść wiedzę, która śmieszy i przestrasza. Porąbski radny Błasiak ma opinię człowieka uczciwego i rozgarniętego, to cieszy, ale próżno szukać jego gminnej aktywności, to przestrasza. Po 15 miesiącach można juz okrzepnąć i zacząć zajmować się tym, do czego naród wybrał, a nie wpisywać się w pogląd, że jest się elementem "narodu wybranego".

Przeglądając protokoły s posiedzeń Rady Gminy każdy zauważy, że głos zabierają ci sami radni: Kocemba, Filarski, Jurczak, czasem Sopiak i Zontek. Gdzie jest reszta, która jak marionetka podnosi rękę w głosowaniach, o temacie których mozlwe, że nie ma zielonego pojęcia.

Zacznijmy wymagać, żądać i oczekiwać. My - naród, w imieniu którego każdy radny zabiera głos. Niszczmy stereotyp ciemnego ludu, który kupi wszystko.

Czy ja - marny gminny puch mam prawo wystosować do Rady Gminy interpelację?

48

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zenon napisał/a:

Czy My potrzebujemy radnych i Radę Gminy?

Morlinek. Nieformalne zebranie ludzi myślących inaczej trwa.

Chętnie się dołączę !!! proszę o kontakt na PRIV

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

49

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

wieszczu napisał/a:

Czy ja - marny gminny puch mam prawo wystosować do Rady Gminy interpelację?

Każdy może napisać do Bułki i Zontka i oni muszą odpowiedź na piśmie do 30 dni lub wydać decyzję że nie odpowiedzą bo maja to w d*****. Ale pismo jakieś przysłać muszą.
Tak mówi prawo.

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

50

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Morlinek napisał/a:

Każdy może napisać do Bułki i Zontka i oni muszą odpowiedź na piśmie do 30 dni lub wydać decyzję że nie odpowiedzą bo maja to w d*****. Ale pismo jakieś przysłać muszą.
Tak mówi prawo.

No to mam propozycję. Wszyscy przeciwnicy dzisiejszej racji stanu panującej w gminie i podległych jej jednostkach zasypujmy przewodniczącego Rady Gminy (wójtowi bezgranicznie nie ufam) pytaniami, interpelacjami, wątpliwościami. Dociekajmy prawdy i przedstawiajmy ją na forum. Tak na początek.