26 Ostatnio edytowany przez Morlinek (2012-01-30 12:33:14)

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Jak już mówimy o oświacie to jakiś czas temu nasunął mi się na oczy smile taki oto artykuł:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/434539,nie_mozna_zatrudniac_rodziny_w_jednostkach_samorzadowych.html

[b]Ograniczenia w samorządach

Swoboda doboru pracowników nie ma jednak zastosowania w samorządowych jednostkach organizacyjnych. Przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wprowadzają w tym zakresie istotne ograniczenie.

Ustawa przewiduje zakaz zatrudniania w tej samej jednostce samorządowej członków najbliższej rodziny (art. 26 ustawy). Zakaz ten ma szerokie zastosowanie, bowiem obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych.
We wszystkich jednostkach

Przepisy ustawy mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu województwa (urzędy marszałkowskie), powiatu (starostwo) oraz gminy (urzędy gmin). Uregulowania te dotyczą zatem wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Istotne jest, że zakaz zatrudniania rodziny obowiązuje także pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach i zakładach budżetowych oraz biurach jednostek administracyjnych samorządu. Od 1 stycznia 1999 r. prowadzenie szkół i placówek oświatowych stało się zadaniem jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy z 25 lipca 1989 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. W związku z tym większość pracowników administracji i obsługi szkół oraz innych placówek oświatowych stała się pracownikami samorządowymi.

Zasada ta nie dotyczy nauczycieli, bowiem w myśl art. 5d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisy o pracownikach samorządowych stosujemy tylko do osób niebędących nauczycielami.

Gminną jednostką budżetową jest przykładowo gimnazjum, bowiem zgodnie z treścią art. 5 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zakładanie i prowadzenie gimnazjów należy do zadań własnych gminy. Dyrektor gimnazjum, jako kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Zatrudniając pracowników administracyjnych w szkole, dyrektor ograniczony jest zakazem z art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z powołanym przepisem małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli ? nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.
Stopień pokrewieństwa

Należy wyjaśnić, że pokrewieństwo to pochodzenie osób od wspólnego przodka, czyli więzy krwi. Oblicza się je w liniach i stopniach, przy czym krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Istnieje linia wstępna i zstępna.

Wstępni to rodzice, dziadkowie, a zstępni to dzieci, wnuki. Z kolei krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, ale nie są spokrewnione w linii prostej, czyli rodzeństwo, kuzyni.

Natomiast powinowactwo to związek powstający między małżonkiem i krewnymi współmałżonka. Zakaz z art. 26 ustawy odnosi się zatem do małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, rodzeństwa i dzieci rodzeństwa, teściów i dzieci współmałżonka oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.[\b]

Należy więc sobie zadać wiele pytań:
Podstawowe: Jak jest u nas w gminie?
Kto jest czyim mężem, żoną, bratem siostrą itp. itd.

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

27 Ostatnio edytowany przez pachnący (2012-01-30 14:05:03)

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Przyglądam się temu wątkowi i dziwi mnie fakt czemu spojrzeń jest 617 a wypowiada się tylko kilka osób reszta woli być anonimowa ??. kilka wątków zaczęte nic z tego nie wiem Te kilka informacji to trochę za mało Napewno są tu jeszcze osoby które coś wiecej wiedzą ujawnijcie się

28

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Może ludzie boja się tego że mają stałe IP np z I-netu i łatwo ich namierzyć ? smile albo 90% urzędników w gminie czyta wątki ale nic nie napisze?

Samo życie... prawie 25 lat po obaleniu komuny a społeczeństwo dalej zastraszone.

BMW bierne, mierne ale wierne

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

29

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Karta Nauczyciela
Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli
Art. 6 Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
(?)
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
2) Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
W KN nie ma mowy o realizacji obowiązków nauczyciela na plaży w Tunezji. Wszystkie punkty Art.6 dotyczą realizacji obowiązków wobec dzieci, nie nauczycieli wobec siebie.

30 Ostatnio edytowany przez wieszczu (2012-01-30 16:43:29)

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

pachnący napisał/a:

Przyglądam się temu wątkowi i dziwi mnie fakt czemu spojrzeń jest 617 a wypowiada się tylko kilka osób reszta woli być anonimowa ??. kilka wątków zaczęte nic z tego nie wiem Te kilka informacji to trochę za mało Napewno są tu jeszcze osoby które coś wiecej wiedzą ujawnijcie się

Pachnący ma rację. Ferie w szkołach a nauczyciele chyba wszyscy wyjechali na sanki. Narty są dla dorosłych. Ilu nauczycieli pracuje na Kozubniku? Pobudka, koniec zimowego snu.

31 Ostatnio edytowany przez pachnący (2012-01-30 17:55:18)

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Circus po co nauczyciele mają się meczyć z dzieciakami i odpowiadać za nich skoro można podkulić ogon i zwiać w tym czasie do ciepłych krajów i  a niech sie reszta załogi męczy i tak w tym czasie sie nic ciekawego nie będzie działo w szkole Za to można przyjechać z modną opalenizną  . A że zajecia nudniejsze co tam ważne że plan wykonany i kasa zgarnieta za nauczanie No to jak dołączy się jeszcze ktoś do rozmowy. Pobudka na sen zimowy zapadają niedzwiedzie brunatne a nie człowiek Nie bójcie sie nad waszymi domami nie latają jeszcze satelity brak funduszy na uruchomienie czegoś takiego. Najwyżej wpadną komandosi ubrojeni po zęby i was zaobrączkują za pisanie prawdy Pisać tu bo ciekawie się robi
Żeby mnie nie namierzyli to pisze to z telefonu komórkowego i cały czas sie przemieszczam wy też tak możecie

32

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Witamy w dyskusji radnego, który nosi miano ostatniego sprawiedliwego. Czekamy jeszcze na nauczycieli, zwłaszcza spoza gimnazjum w Kozubniku. Nie wierzę, że nie mają w tej sprawie zdania. Chyba, że z głową w zmarzniętym piasku jest im wygodnie.

33

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

sąsiad napisał/a:

Przeglądając protokoły z sesji to wychodzi, że radny, tak naprawdę jest tylko jeden.

Powyższego poglądu nie podzielam. Skład Rady Gminy jest taki jaki jest, są mniej i bardzej aktywni radni, niemniej nie mnie to oceniac. Każdego z radnych oceniają wyborcy.Każdy z radnych realizuje mandat tak jak uważa za słuszne.
Odnośnie gimnazjum w Kozubniku, wydaje mi się, że posiadam wystarczającą wiedzę aby wystąpić ze stosowną interpelacją. Rada Gminy posiada stoswny potencjał aby sprawę tą wyjaśnić. Przewodnicząca komisji rewizyjnej pani Żelichowska to była dyrektor szkoły w Kobiernicach, przewodniczący komisji oświaty i kultury pan Roman Pękala również emerytowany nauczyciel. Natomiast pan Wawak Tadeusz, z uwagi na to, że jego żna pracuje w gimnazjum w Kozubniku z ewentualnej kontroli komisji rewizyjnej się wyłączy.
Pozwólmy więc Radzie Gminy działać, dajmy jej tą szansę.

34 Ostatnio edytowany przez circus (2012-01-30 21:21:30)

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Ignacy Kocemba napisał/a:

Pozwólmy więc Radzie Gminy działać, dajmy jej tą szansę.

Kiedy Rada Gminy ma zamiar działać i jaki udział w tych działaniach będą mieli nauczyciele z Kozubnika?

35 Ostatnio edytowany przez wieszczu (2012-01-30 21:32:17)

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Ignacy Kocemba napisał/a:

Odnośnie gimnazjum w Kozubniku, wydaje mi się, że posiadam wystarczającą wiedzę aby wystąpić ze stosowną interpelacją. Rada Gminy posiada stoswny potencjał aby sprawę tą wyjaśnić.

Jak to możliwe, że radny z Kobiernic jest bardziej zainteresowany wyjaśnieniem bajzlu w Kozubniku niż radni z Porąbki? Panowie radni porąbscy ruszcie swoje cztery litery i raczcie zainteresować się sprawą, koniec arogancji "władzy". A może sami jesteście uwikłani w niejasne relacje z dyrektorką gimnazjum. Jak czytam radny Wawak ma informacje z pierwszej ręki od żony. Nie możliwe, że o niczym nie wiedział. A może też się z małżonką wybrał na tunezyjskie plaże, a teraz strach go obleciał przed konsekwencjami? Panowie tchórze coś mi mówi, że wasze godziny w Radzie Gminy są policzone. Oby wieszczu miał rację.

36 Ostatnio edytowany przez pachnący (2012-01-30 21:46:46)

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Jakiś czas się to znowu pociągnie, będą przemyslenia, narady postanowania, nic z tego oczywiście nie wyjdzie bo sprawa sie przedawni, a dyrekcja na Kozubniku będzie się dalej panoszyć i planować wycieczki w inne ciepłe kraje. No chyba że sie mylę i będzie bardzo szybka decyzja co zrobić z dyrekcją ??

37

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

pachnący napisał/a:

Jakiś czas się to znowu pociągnie...

NIestety sprawa wymaga pewnego czasu, innaczej nie da się jej załatwić. Zawsze podkreślałem i podkreślam nadal. Jestem radnym Rady Gminy Porąbka, czy sprawa dotyczy Kobiernic, Porąbki czy Czańca ma najmniejsze znaczenie. Gmina jest jedna.

38

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Morlinek po co strona internetowa
Pewnie strona została zamknięta w ramach oszczędnosći. Po co płacić za serwer jak za to dyrekcja może zrobić sobie znowu jakąś wycieczkę nie koniecznie do ciepłych krajów (może jakąs odnowa biologiczna , a co tam stać na to szkołę) Po co dyrekcja ma płacić jak można za służbowe pieniązki (tu się szarpnie, tu się zaokrągli, tam się nie wpisze i już są pieniązki)

39 Ostatnio edytowany przez pachnący (2012-01-31 11:55:27)

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Pewnego czasu. A no tak zapomniałem trzeba
1. Powołać do tego ludzi odpowiedzialnych
2. Pozbierać nowe dowody bo znając  życie cześć dowodów zaginęła w tajemniczych okolicznościach
3. Mamy rok 2012 jak tak dalej pójdzie to sprawa zakończy się w 2014 umorzeniem śledztwa z powodu braku dowodów
No dalej panowie i panie nie bójcie się tu pisać pomóżmy rozwiązać szybko tą sprawę

40

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

pachnący napisał/a:

No dalej panowie i panie nie bójcie się tu pisać pomóżmy rozwiązać szybko tą sprawę

Żaden nauczyciel oficjalnie w sprawie głosu nie zabierze, stanowiska nie zajmie, choć wszystkim wiadomo, że sprawa nie powinna się wydarzyć. Pracodawcą każdego nauczyciela jest dyrektor placówki. Każdy dyrektor ma lepsze lub gorsze notowania w danej placówce. Ale nawet ci "gorsi" mają grono "wielbicieli", którzy w każdej, nawet najgrubszej sprawie ujmą się za zwierzchnikiem. Kłania się "Folwark zwierzęcy" pomieszany z totalną bezsilnością. Fakty i prawdy nie mają żadnego znaczenia, gdy zderzają się z interesami i strefami wpływów ludzi władzy. Ludzi, którzy władzę pojmują jako środek do osiągnięcia własnych celów, a nie jako środek do zaspokojenia potrzeb środowiska, które reprezentują. Ja za te słowa prędzej, czy później zostanę napiętnowany, poniżony, mobbingowany. W pracy, sołectwie i środowisku lokalnym. Czy będę miał odwagę podzielić się szykanami na forum? Czas pokaże.

41

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Z racji posiadania odrobiny czasu i internetu w pracy mogę się wypowiadać do 15- 16 co też czynię.

Nie piętnował bym jak niektórzy całego stanu nauczycielskiego bo akurat nauczycieli których znam są OK.
Pamiętajmy że wątek i temat jest o szkole na Kozubniku i patologii występującej właśnie w tej szkole.
Pewnie w innych szkołach też są układy i układziki i jak w każdej firmie są lizusy i jamochłony tak po prostu jest i już. Nie słyszałem bynajmniej o tym że inni nauczyciele w innych szkołach jeżdżą na wczasy w godzinach pracy.

Wracając do kwestii swobody wypowiedzi to mam nadzieję, że było, jest i będzie zachowane prawo do anonimowości na forach oczywiście w granicach prawa i przyzwoitości... Jeżeli ktoś będzie obrażał kogoś z imienia i nazwiska bez powodu i szykanował i opluwał musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi.

Świadomość społeczna w naszej gminie chyba wzrasta co widać po tym, że coraz więcej ludzi zaczyna obchodzić wszystko to co się w niej dzieje. Do tej pory wiele spraw było tajemnicą i zostawało zamiatane pod dywan.... czas to zmienić i "władza" musi wiedzieć, że patrzymy im na ręce 24H na dobę.

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

42

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Atmosfera robi się ciekawa to może ktoś tu ujawni Nazwisko i Imię dyrekcji z Kozubnika jakieś bliższe informacje jakie ma osiągnięcia ma ta dyrekcja   Przewijają się tu różne Nazwiska to czemu nie podacie tych danych będzie bardziej ciekawie Tajne to czy jak ??

43 Ostatnio edytowany przez Morlinek (2012-01-31 16:03:37)

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

A jaki to problem?

Wszystko jest jawne i możesz to zobaczyć na stronie porabka.pl

A dokładnie tu:

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5503&ident=388

Wystarczy się odrobineczkę wysilić smile

Jest wszystko łącznie z oświadczeniami majątkowymi !

Ciekawostka:

Pani od 2004 roku posiada działkę która od tegoż roku 2004 ani nie staniała ani nie zdrożała co jest o tyle dziwne, że ceny gruntów od 2004 roku poszły od 100% do 300 %.

Może sprzeda .... akurat szukam jakiejś fajnej działki smile

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

44

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Ale ty circus głos zabrałeś szkoda, że półtora roku po tunezyjskim incydencie. Rozumie atmosfera w pracy ważna rzecz, spokój wewnętrzny ważna rzecz. Ale w tym przypadku jesteście nauczycielskimi ignorantami, którzy każdego dnia pouczają młode pokolenie jak mają żyć, nie mając do tego żadnego moralnego prawa. Mamy XXI wiek i warto wreszcie zauważyć, że opozycja do władzy jest trendy, więzienia nie są wypełnione egzemplarzami politycznie niepoprawnymi, a sumienie i inteligencję ma się raz na zawsze. Dobre imię przydaje się przez całe życie.

45

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Ignacy Kocemba napisał/a:

Czy wyjazd był współfinansowany ze środków pochodzących z funduszu socjalnego, czy też nie?

Nie ma jasności na jakich zasadach został wyjazd sfinansowany. Oficjalnie nauczyciele wzięli urlop bezpłatny, lecz tutaj pojawia się problem.
R E G U L A M I N
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PUBLICZNEG0 GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PORĄBCE

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
§10.
3. Pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym nie przysługują świadczenia
z funduszu.

Nieoficjalnie wiadomo, że osoby wyjeżdżające nie odnotowały potrąceń z czerwcowych poborów oraz z tzw. "trzynastek" w 2011 roku. Z tego wniosek, że wszystko odbywało się w ramach obowiązków zawodowych.

46

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Dziękuje Morlinek zapoznaznałem się z Informacjami na BIP i majątkiem dyrektor Anny

47

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

...widzisz i nie grzmisz.
Nasuwa mi się pewna analogia z filmem "Ranczo" gdzie w WIlkowyjach rozgrywa się bitwa pomiędzy mieszkańcami a lokalną mafią zwaną dalej Urzędem Gminy.
Na szczęście dochodzi do przełomu i dzięki przytomności umysłów wyborców ,wójciną zostaje zacna kobieta odporna na wszelkie wpływy.
Nawet podmiotom gospodarczym wcześniej współpracującym z urzędem gminy "zakręcono kranik" i wszelkie przetargi są organizowane wg prawa.By móc ponownie w nich uczestniczyć wykonawca
doznaje katharsis i publicznie w kościele zapewnia mieszkańców o tym,że już nie zaproponuje nowemu wójtowi łapówki.
Teraz już wszystko jest NORMALNE.
/ale licho nie śpi?-stary wójt/

Nie jestem idealistą ale czy nie moglibyśmy żyć w społeczności gdzie wszelkie zasady w tym zarządzanie jest przejrzyste,jawne,skuteczne i oparte na konsultacjach społecznych?
gdzie obywatel,petent odczuwał by atmosferę przyjaźni również w urzędzie?
gdzie nie było by odczucia podziału wśród sołectw?
gdzie kompetentni ludzie a nie partacze z grona "kolesiowskiego" organizowali by skutecznie działania obszarów biznesu, służby zdrowia,oświaty,kultury?
gdzie nie byłoby nepotyzmu?
gdzie po prostu było by sprawiedliwie?
a nam żyło się lepiej?
To co się u nas dzieje ociera się o obszar przenikania dobra ze złem.
To po prostu grzech.

48

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

zatroskany napisał/a:

To co się u nas dzieje ociera się o obszar przenikania dobra ze złem.
To po prostu grzech.

Nie to nie grzech, to brak jawności życia publicznego wynikającej z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, a przede wszystkim z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Uzyskanie niektórych informacji o funkcjonowaniu UG graniczy z cudem.

49

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

zatroskany napisał/a:

To co się u nas dzieje ociera się o obszar przenikania dobra ze złem.
To po prostu grzech.

Groteskowo brzmi grzeszność w gimnazjum im. Jana Pawła II.  To nie grzech to nadużycie władzy i brak kontroli ze strony organu prowadzącego.

50

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Oczywiście zgadzam się z przedmówcami w 100%.
Nie chodzi mi o wytykanie grzechu,bo przecież nikt z nas  jest bez winy.
Użyłem tego pojęcia jako swoistej metafory mającej podziałać na wyobraźnię .
Jednakowoż uchylanie się od od wypełniania obowiązków służbowych nie tylko w placówce oświatowej ale i w UG,nadużywanie władzy,  można w podobny sposób zakwalifikować.