51

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

zatroskany napisał/a:

Nie jestem idealistą.

To co tak skrupulatnie wymieniłeś w zasadzie jest w zasięgu ręki. Należy tylko dostrzec możliwości i zacząć z nich korzystać.
Zwróć uwagę. Co tak naprawdę doprowadziło naszą gminę do, jak to nazwałeś, grzechu? Ja często nazywam to po prostu dziadostwem.

Oczywiście po części My wszyscy. Swoją głupotą i lenistwem przyczyniamy się do trwania takiego stanu.

Nasz grzech głupoty polega na tym, że daliśmy się zwieść zapewnieniom gospodarza, że działa w interesie wspólnym a wybrani przez nas przedstawiciele patrzą z bliska czujnie na jego łapki, pilnując czy nie robi na boku. Po części również z tego, że nie wiemy jakie są nasze prawa i jakie obowiązki urzędników. I tu wkraczamy w kolejny grzeszny obszar - lenistwo. To z kolei przejawia się w liczeniu, że nasze publiczne sprawy załatwi ktoś inny, kto ma na to czas. My go nie mamy, nie angażujemy się - to oczywiście wymówka.
Można by wymieniać dalej i dalej podając coraz to bardziej wyszukane przykłady na poparcie mojej tezy o aspektach oślich i mulich życia społecznego.
Nie w tym rzecz. Jestem przekonany, że wielu ludzi widzi i wie jak bardzo jest źle i chce z tym w końcu coś zrobić, czując, że jesteśmy na skraju przepaści.

Dyskusje na tym forum mogą i zapewne są zaczątkiem społeczności przejrzystych i jawnych zasad, uczciwych poczynań.
Od dawna pisząc na forum staram się rzeczowo i głośno mówić o naszych prawa, i obowiązkach jakie względem nas mają: radni, wójt, sołtysi i pozostali urzędnicy. Pisząc na forum traktuję ich często z buta, choć na pewno nie wszyscy zasłużyli na to. Taka ich rola.

Co do sytuacji w szkole, która jest częścią gminy - forum ją jak widać publicznie analizuje.

Nie tylko forum.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

52

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Nazywajmy rzeczy po imieniu a nie grzechem.
Kumoterstwo, krętactwo, oszustwo, wyłudzenie, itp tak bym to nazwał a nie grzechem.
Poniżej podaję definicje co jest grzechem jakby ktoś zapomniał smile :

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Ale po dłuższym zastanowieniu jednak Zatroskany ma rację oni popełnili grzech i to ciężki a dokładnie złamali III przykazanie bo zamiast w niedzielę pójść do kościoła na mszę leżeli na plaży i popijali drinki  ------ oj będziecie się smażyć w piekle smile

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

53

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Większość stawianych przez was zarzutów wobec wójta i pracowników UG jest traktowanych jako przestępstwo lub co najmniej wykroczenie. Posiadanie wiedzy tego typu i niepowiadomienie stosownych organów to zatajenie informacji o przestępstwie i jest traktowane również jako przestępstwo i jest karane. Bardzo łatwo przed klawiaturą rzucać oskarżeniami na lewo i prawo, jednak za każde umieszczone tu słowo winniście brać odpowiedzialność.

54

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Proszę o odpowiednie paragrafy jeżli to co czytam powyżej swojej wypowiedzi jest prawdą.  Proszę również o podpowiedź gdzie należy złożyć doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wskazać odważnego, który to zrobi.

55

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

galler napisał/a:

Większość stawianych przez was zarzutów wobec wójta i pracowników UG jest traktowanych jako przestępstwo lub co najmniej wykroczenie. Posiadanie wiedzy tego typu i niepowiadomienie stosownych organów to zatajenie informacji o przestępstwie i jest traktowane również jako przestępstwo i jest karane. Bardzo łatwo przed klawiaturą rzucać oskarżeniami na lewo i prawo, jednak za każde umieszczone tu słowo winniście brać odpowiedzialność.

Galler wypisuje bzdury. Gdyby wszystkie nasze wpisy  były przestępstwem lub wykroczeniem zabrakłoby miejsca w więzieniach. Post guru należy do kategorii oddzielnej i wójt może dochodzić swoich praw jeżeli czuje się obrażony. Ma prawników, rzecznika i cholera wie kogo.
Nikt mie nie zmusi do donoszenia nawet na wójta i pracowników UG, nie ma takiego prawa, które by to nakazywało. Jeżeli Galler sądzi innaczej to proszę złożyć doniesienie na nas wszystkich, że nie złożyliśmy doniesienia.
Należłoby zacząć tak:
Ja niżej podpisany donoszę, że internauci tacy siacy i owacy nie złożyli doniesienia. Takie zachowanie jest przstępstwem okreśłonym w..... No właśnie panie Galler, w czym. To nawet pod Dekalog nie podpada. Rozumiem jest mróz. No i jeszcze jedno, nikt Gallerowi nie zabrania kochać Czesława Bułkę i jego urzędników.

56

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

galler napisał/a:

Większość stawianych przez was zarzutów wobec wójta i pracowników UG jest traktowanych jako przestępstwo lub co najmniej wykroczenie. Posiadanie wiedzy tego typu i niepowiadomienie stosownych organów to zatajenie informacji o przestępstwie i jest traktowane również jako przestępstwo i jest karane. Bardzo łatwo przed klawiaturą rzucać oskarżeniami na lewo i prawo, jednak za każde umieszczone tu słowo winniście brać odpowiedzialność.

Ja również chętnie dowiem się w oparciu o które przepisy głosisz tak śmiałą tezę.
Co do brania odpowiedzialności, zgadzam się z tobą całkowicie.
Tymczasem uważam, że mylisz pojęcia, a swoją fantazją wywołujesz tylko u nas niepotrzebnie strach przed nieuchronną karą.

Postaram się wyjaśnić w czym rzecz.
Otóż czym innym jest prawo do złożenia zawiadomienia o przestępstwie - przysługuje każdej osobie, która posiada taką informację, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość itp, a czym innym obowiązek zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (art. 304 § 1 k.p.k.).
Przepisy nie przewidują jednak kary za niedopełnienie obowiązku. Odwołują się natomiast do pożądanych postaw społecznych w demokratycznym państwie, o których tu, na forum głośno i swobodnie dyskutujemy, dzięki którym popełnione przestępstwo nie pozostaje anonimowe, a jego sprawca nie może liczyć na bezkarność.

Jak zwykle od reguły są wyjątki.
Wyjątek stanowią szczególnie groźne przestępstwa, wskazane w art. 240 § 1 k.k. (ludobójstwo, zamach stanu, szpiegostwo, zamach na życie prezydenta, zabójstwo, porwanie statku powietrznego lub wodnego) Za niedopełnienie tego obowiązku można dostać nawet 3 lata.
Poza tym istnieją ustawy zawierające przepisy nakładające na niektóre osoby obowiązek powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku posiadania wiarygodnych wiadomości na ten temat. Przykładem takiego rozwiązania jest przepis art. 60 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, który nakłada na właścicieli lub działających w jego imieniu zarządców lub kierowników zakładu gastronomicznego lub lokalu rozrywkowego obowiązek niezwłocznego powiadomienia organów ścigania w przypadku posiadania wiarygodnych wiadomości na temat popełnienia na terenie tego zakładu takiego przestępstwa, jak: handel narkotykami, proponowanie, użyczanie ich innej osobie lub ułatwianie użycia. W tym przypadku odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązku powiadomienia organów ścigania może wynieść do 2 lat pozbawienia wolności.

Nie obawiajmy się więc mówić o trudnych sprawach.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

http://www.lodz.policja.gov.pl/content/view/1490/177/
Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

57

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

obywatele mają obowiązek zawiadomienia (bez żadnych konsekwencji prawnych w razie niewykonania obowiązku) - art. 304 par. 1 k.p.k.
w przypadku najpoważniejszych przestepstw istnieje obowiązek doniesienia (dot. to np. zabójstwa, poważnych zamachów na bezpieczeństwo powszechne, np. podpalenia, zamachów terrorystycznych) - art. 240 par 1 k.k.

58

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

galler napisał/a:

Większość stawianych przez was zarzutów wobec wójta i pracowników UG jest traktowanych jako przestępstwo lub co najmniej wykroczenie. Posiadanie wiedzy tego typu i niepowiadomienie stosownych organów to zatajenie informacji o przestępstwie i jest traktowane również jako przestępstwo i jest karane. Bardzo łatwo przed klawiaturą rzucać oskarżeniami na lewo i prawo, jednak za każde umieszczone tu słowo winniście brać odpowiedzialność.

Wyczuwam osobę, która staje po stronie dyrektor Anny i Urzędu Gminy. Bardzo słusznie, niepodważalne prawo demokracji. Liczę na konkretne, niepodważalne dowody przeciwko wyjazdowi do Tunezji i przeciwko wszystkim z tego powodu oburzonym.

59

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

galler napisał/a:

Większość stawianych przez was zarzutów wobec wójta i pracowników UG jest traktowanych jako przestępstwo lub co najmniej wykroczenie. Posiadanie wiedzy tego typu i niepowiadomienie stosownych organów to zatajenie informacji o przestępstwie i jest traktowane również jako przestępstwo i jest karane. Bardzo łatwo przed klawiaturą rzucać oskarżeniami na lewo i prawo, jednak za każde umieszczone tu słowo winniście brać odpowiedzialność.

Post pana Gallera jest niedorzecznością co najmniej z kilku względów. Internauci nie będący prawnikami nie muszą wiedzieć czy określone zachowanie urzędnicze jest przestępstwem czy też nie jest. Jestem przekonany, że na podstawie dotychczasowych wpisów żaden prawnik nie byłby w stanie określić czy zaistniał czyn karalny.  Zakładając, że pan Galler ma rację to  zgodnie z Kpk - art. 304 § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane
niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Tyle kodeks, kto ma więc obowiązek jest już jasne.

Wprawdzie nie wynika to z przepisów kodeksowych ale w praktyce istnienie jeszcze forma zawiadomienia o przestępstwie w postaci zawiadomienia publicznego. Do tej kategorii zaliczane są wszelkie publikacje medialne mówiące o działaniach lub zaniechaniach noszących znamiona czynu zabronionego. Zakładając, że opisywane zachowania są czynem karalnym to właściwe organy powinny z urzędu podjąć czynności po zapoznaniu się z treścią wpisów.
Taki wpis to nic innego jak nakłanianie do defetyzmu.

60 Ostatnio edytowany przez Morlinek (2012-02-02 11:52:14)

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Świat dzieli się na tych co patrzą w lewo w prawo na środek lub mają wszystko w d*****.

Tu też ludzie dzielą się na tych co Bułkę kochają i popierają zwani "bułkowcy" i tych którzy uważają że Bułka nadaje się na wójta jak kowal na chirurga okulistę.

Są też tacy którzy mają wszystko w d**** - jakieś +- 9000 mieszkańców którzy podczas wyborów siedzieli w domu.

Z twoich postów galler wnioskuję,  że jesteś raczej "bułkowcem" co oczywiście nie jest zbrodnią .... ale też nie jest powodem do dumy smile

Akceptując działania wójta Bułki i jego zauszników akceptujesz również bylejakość w naszej gminie więc albo jesteś żywo zainteresowany tą bylejakością z powodów rodzinnych, zawodowych lub po prostu z niewiedzy... jeden mądry żyd mawiał "nobody perfect" smile

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

61

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

circus napisał/a:

Wyczuwam osobę, która staje po stronie dyrektor Anny i Urzędu Gminy.

Bardzo źle wyczuwasz. Wskaż mi chociaż jedno moje zdanie, w którym wyrażam poparcie dla wspomnianej Pani bądź UG a zwrócę Ci honor. Zdecydowanie jestem daleki od tego, a o poczynaniach naszej gminy mam bardzo złą opinię. Wskazuje jedynie uwagę na konieczność odpowiedzialności za w tym przypadku poważne oskarżenie.
Panie Kocemba, może i internauta nie ma pojęcia, jednak w Polsce obowiązuje zasada "nieznajomość prawa nie tłumaczy"
Ja będę się upierał, skoro uważa ktoś z was, że doszło do przestępstwa to powinny za tym iść konsekwencje. Skoro uważacie, że wystarczy pogadać sobie o tym na forum, to widocznie szkodliwość czynu jest znikoma.

62

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

galler napisał/a:

....jednak w Polsce obowiązuje zasada "nieznajomość prawa nie tłumaczy"

W  Polsce jest zasada jak i w innych krajach że nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania !!!

O ile mi wiadomo to chyba jacyś nauczyciele z Kozubnika byli wzywani na Policję w celu złożenia zeznań Nie wiem czy to plotka czy prawda i mam nadzieję że jakiś nauczyciel (chociażby anonimowo) potwierdzi to lub wyjaśni w jakiej sprawie w jakim celu i czy w ogóle jest w tej plotce cień prawdy czy nie.

Inna plotka głosi, że od dłuższego czasu różne fora w gminie są monitorowane przez służby bo mają gminę na celowniku.

Dużo plotek dużo dziwnych sygnałów nie wiadomo co jest prawdą a co bajką....

a wszystkiemu winni są urzędnicy którzy BIP i informacje publiczne maja za nic a aferki mniejsze lub większe starają się zamiatać pod dywan bo przecież swój swojego zawsze kryć będzie....

Gangrena rodzinnych i kumplowskich powiązań zawsze prowadzi do kumoterstwa i nepotyzmu.

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

63

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

galler napisał/a:

Wskazuje jedynie uwagę na konieczność odpowiedzialności za w tym przypadku poważne oskarżenie.

Cała sprawa to nie tylko oskarżenia, to fakty, które w każdej chwili można poprzeć niezbitymi dowodami. To dokumenty, księgi, ludzie, którzy mają wiele do powiedzenia, ale nie tu.


Morlinek napisał/a:

O ile mi wiadomo to chyba jacyś nauczyciele z Kozubnika byli wzywani na Policję w celu złożenia zeznań Nie wiem czy to plotka czy prawda i mam nadzieję że jakiś nauczyciel (chociażby anonimowo) potwierdzi to lub wyjaśni w jakiej sprawie w jakim celu i czy w ogóle jest w tej plotce cień prawdy czy nie.

Nauczyciele z Kozubnika są wzywani na policję w zupełnie innej sprawie, ale względu na trwanie czynności proceduralnych nikt się w tej sprawie nie wypowie. Na razie.

64

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

galler napisał/a:

obywatele mają obowiązek zawiadomienia (bez żadnych konsekwencji prawnych w razie niewykonania obowiązku) - art. 304 par. 1 k.p.k.
w przypadku najpoważniejszych przestepstw istnieje obowiązek doniesienia (dot. to np. zabójstwa, poważnych zamachów na bezpieczeństwo powszechne, np. podpalenia, zamachów terrorystycznych) - art. 240 par 1 k.k.

A że tak zapytam a to co sie zdarzyło na Kozubniku nie było przestępstwem ??Jak sie to wydarzyło to trzeba było odrazu iść zgłosić do odpowiednich organów.  A nie rzucać tu paragrafami Dlaczego tego nie zrobiłeś ?? Też nie wiedziałeś, dowiedziałeś się z forum ??

65

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

pachnący tak jak mówisz, dowiedziałem się z forum. Nie miałem pojęcia o takim wydarzeniu wcześniej. Może ja jestem wychowany w innej społeczności, ale dla mnie to nie jest donoszenie tylko moralny obowiązek dbanie o przestrzeganie prawa zwłaszcza w najbliższym otoczeniu. A obgadywanie na forum to w najlżejszym wydaniu plotkowanie, a tu trzeba działań i jeżeli to prawda że policja to wyjaśnia to się cieszę, bo tak to ma działać. Albo ktoś zostanie skazany albo zostanie oczyszczony z zarzutów. Ciekawe tylko czy Pan Kocemba gdyby wygrał, byłby wójtem w działaniach? bo wszystko wskazuje że jedynie na forum. Radny wiedzący o przestępstwie, ograniczający się z wykorzystaniem tej wiedzy do propagandy na forum, to trochę kompromitacja. Mam nadzieję że potencjalni wyborcy to widzą i wyciągają wnioski na ewentualne kolejne wybory.

66

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

galler napisał/a:
circus napisał/a:

Wyczuwam osobę, która staje po stronie dyrektor Anny i Urzędu Gminy.

Panie Kocemba, może i internauta nie ma pojęcia, jednak w Polsce obowiązuje zasada "nieznajomość prawa nie tłumaczy"
.

Panie Galler, coś pan słyszał, coś pan liznął i wymyśla pan zasady, które mają służyć pańskiemu widzenia świata i otaczającej nas rzeczywistości. Stara, pochodząca z czasów rzymskich zasada mówi -Ignorantia iuris nocet. Po polsku - nieznajomość prawa szkodzi. Nie jest to to samo co pan napisał. To jedno.
Drugie, NIe wie pan co ja wiem o sprawie, jak ją postrzegam i jakie podjąłem działania więc proszę się nie ośmieszać. W odróżnieniu od pana nikomu nie zarzucam przestępstwa i nikogo nie osądzam. Osoby których sprawa dotyczy powinny mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie, a najlepszą po temu okazją będzie zbadanie sprawy przez Radę Gminy zgodnie z obowiązującymi procedurami.  Pańskie uznanie nie jest mi potrzebne i nie zamierzam o niego zabiegać ani teraz ani w przyszłości.

67

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Paranoja sytuacji zaczyna się udzielać. Wstałem dziś rano jak zwykle o 5.30 i przy goleniu coś mnie tknęło. Kto tu jest idiotą? Przecież jeżeli połowa ciała bardzo pedagogicznego wyjechała na plażę to druga połowa wzięła na swoje barki odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły. A wszystko w trakcie powodzi i wszystkich niebezpieczeństw z tym związanych. To znaczy, że są w gimnazjum osoby świadome wymagań etycznych wobec swojego zawodu, ale z jakiś tylko sobie znanych powodów nie mogą wyrazić opinii. Smutne to. Czyżby w gimnazjum panoszył się drastyczny zamordyzm, terroryzm czy licho wie co jeszcze?

68

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Szanowni forumowicze,
Sasiad napisal : " Post guru należy do kategorii oddzielnej i wójt może dochodzić swoich praw jeżeli czuje się obrażony. Ma prawników, rzecznika i cholera wie kogo". Moje posty w sprawie naduzyc Wojta Bukli nlezy zaliczyc do kategori oddzielnej? Przeciez Wszysty wiecie o jego przekretach, malo tego piszecie o nich w Swoich postach. Piszecie o nich jednak w sposob tak tchorzowski aby nikt nie mogl zarzucic Wam pomowienia lub niedaj Bog oszczerstwa. Dzieki postawa takim jak Wasze ten blazen nadal pelni swoja funkcje i smieje sie plujac w Wasze gniewne twarze. Jestesci zalosni i godni politowania. Pozwolilem sobie wyslac moj poprzedni post (w rozszerzonej formie) do Wojewody slaskiego. Jestem pewien , ze nie odniesie on najmniejszego skutku jezeli nie zostanie on poparty nastepnymi skargami lub oskarzeniami, przeciwko Bulce, innych zainteresowanych mieszkancow Gminy Porabka. Wyjdzcie ze swoich skorup i zrobcie cos w tej sprawie albo poprostu "zamknijcie sie".

Z poszanowaniem,
guru

Principles of surviving:       " You have only one truthful friend in the world.
                                                            And that friend is, yourself ".

69

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

guru napisał/a:

Wyjdzcie ze swoich skorup i zrobcie cos w tej sprawie albo poprostu "zamknijcie sie".

O zgrozo, galler popiera guru. Czyżby świat stawał na głowie, czy to tylko rozsądek.

70

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Tak dookoła, dookoła a jednak docieramy powoli do sedna sprawy.


Jest również taka stara jak świat zasada zgodnie z którą wewnętrzne sprawy najlepiej rozwiązywać wewnątrz. Zwłaszcza że można.

Jak by na to nie patrzyć gmina to nie prywatny folwark. Nie chodzi o to, że należy rozwiązywać problemy w ten sposób, żeby nic nie wyszło na zewnątrz. Chodzi raczej o istotę gminy jako wspólnoty i o to, że w jej obrębie jest mnóstwo narzędzi, które powinny zostać użyte w sytuacjach do tego odpowiednich.


Gmina Porąbka jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
Wszystkie osoby zamieszkujące na stałe na obszarze Gminy stanowią wspólnotę samorządową i realizują swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum gminnym oraz poprzez swoje organy. Gmina wykonuje swoje zadania w formach przewidzianych w ustawie, w tym poprzez tworzenie
gminnych jednostek organizacyjnych. W celu realizacji zadań określonych przepisami prawa w Gminie Porąbka funkcjonują następujące jednostki
organizacyjne: (...) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady określa Regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do Statutu.
Rada powołuje stałe i doraźne Komisje oraz Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna powoływana jest do kontrolowania działalności (...) jednostek pomocniczych gminy. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu.
Rada Gminy może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym. Rada Gminy zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli określa zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
Przedmiotem działania Komisji jest: 1) kontrola działalności Wójta, w szczególności: a) formalna i merytoryczna ocena realizacji zadań Wójta, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, b) ocena form i zakresu nadzoru sprawowanego przez Wójta nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych. 2) kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności ocena: a) realizacji zadań statutowych, b) wykorzystania środków finansowych, c) sposobu gospodarowania powierzonym mieniem gminnym, 3) kontrola działalności jednostek pomocniczych gminy. Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria: 1) legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy), 2) gospodarności, 3) rzetelności (badanie, czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy, solidny), 4) celowości. Zadaniem Komisji jest: 1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, 2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie, 3) wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.
Ponadto Rada może powoływać doraźne komisje w celu realizacji zadań określonych w uchwale o ich powołaniu.

Oczywiście to nie wszystko ale nie ma sensu przytaczać treści całego statutu.


Mamy więc Statut Gminy Porąbka, a w nim przepisy prawa miejscowego, zgodnie z którymi należy kontrolować. Nie chodzi o kontrolę prowadzoną po to aby coś wywęszyć i/albo kogoś pogrążyć. Chodzi o kontrolę zarządczą. Zarządzanie gminą wiąże się bowiem z kontrolą jej jednostek. Kontrola taka pełni ważną rolę w procesie zarządzania. Zapewniania, że rzeczywiste działania są zgodne z ustalonymi. Kontrola jest niezbędna ponieważ dostarcza informacji do wprowadzania korekt do bieżących działań dla ułatwienia realizacji obranych celów.

W sytuacji, gdy jakaś część gminy nie działa zgodnie z założeniami, zas** zadaniem wójta jest identyfikacja przyczyny takiej sytuacji oraz natychmiastowe wszczęcie postępowania naprawczego mającego na celu poprawę stanu takiej jednostki organizacyjnej. Kontrola niezbędna jest w sytuacjach zmiany otoczenia jednostki w celu wypracowania kształtu przyszłych działań.

Ważnym elementem jest ustalenie zakresu kontrolowanego obszaru gminy w celu usprawnienia funkcjonowania jej jednostek i organów. Wyniki kontroli stanowią istotne dane wejściowe do kolejnego przebiegu procesu planowania.

Mamy więc dobre narzędzia i co? Mija kadencja za kadencją i nic się nie dzieje. Nawet gorzej. Gmina się stacza.
Okazuje się, że tak naprawdę w strukturach gminy nie ma ludzi zdolnych pojąć otaczający ich świat. Oni nie rozumieją na co się zdecydowali i jaką odpowiedzialność na siebie wzięli. Nie reprezentują nas.

Po co to wszystko napisałem. Po to żeby po raz kolejny wykazać, że nie mamy gospodarza.


Przy okazji zobaczcie co się porobiło. Na tym przykładzie widać wyraźnie, że Świat  nie znosi pustki.
Zawiodły organy gminne, nie kontrolują tego co powinny więc ich funkcję przejmuje forum. Oczywiście wg swoich reguł i zasad, które nie wszyscy akceptują.

Porównajcie sobie cele forum i zadania Komisji:
1) ustalenie stanu faktycznego - forum i komisja,
2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania - forum i komisja,
3) ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie - forum i komisja.

Czy to przypadkowa zbieżność celów?
Moim zdaniem nie.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

71 Ostatnio edytowany przez circus (2012-02-03 10:04:18)

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

galler napisał/a:

Ja będę się upierał, skoro uważa ktoś z was, że doszło do przestępstwa to powinny za tym iść konsekwencje. Skoro uważacie, że wystarczy pogadać sobie o tym na forum, to widocznie szkodliwość czynu jest znikoma.

galler ma rację. Słowa nic nie zmienią, ale Rada Gminy ma teraz narzędzia i procedury, by po raz pierwszy w swej historii stanąć po stronie praworządności. Pojawia się jednak pytanie, kto powinien wchodzić w skład ewentualnej speckomisji do rozwiązania problemu niewłaściwego zarządzania gimnazjum w Porąbce?

Urzędnicy i radni regularnie odwiedzają ten wątek, więc niech się teraz zastanawiają, czy szanowni radni poprzednich kadencji mają jakikolwiek mandat do zasiadania w ewentualnej speckomisji? Innymi słowy czy można być sędzią we własnej sprawie. Sprawie zaniedbania i zaniechania.

Czy wśród "świeżych"radnych aktualnej kadencji, prócz Pana Kocemby są osoby prawe, rzetelne, wierne zasadom etyki i o szerokich horyzontach?

Oczywiście jeśli speckomisja powstanie. Bo wierzę, że jest wiele osób, którym na tym zależy. Chociażby dlatego, by sprawdzić, czy szkodliwość społeczna, czyt. "wewnątrzgimnazjalna" jest znikoma, czy ogromna.

72

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

Ignacy Kocemba napisał/a:

Bezsprzecznie sprawa musi zostać wyjaśniona bez udziału i posługiwania się uczniami, którzy nie mają z nią nic wspólnego i mieć nie powinni.

Z oczywistą oczywistością wyrażam przekonanie, iż cały czas mówimy o niewłaściwym
zarządzaniu gimnazjum, wyjątkowo niesympatycznej, a często absurdalnej atmosferze pracy. Nie poruszamy tutaj jakości pracy z uczniami, co do której nie można mieć zastrzeżeń.

Drodzy czytelnicy. Chciałbym byście wzięli pod uwagę, że w gimnazjum pracują dorośli i wykształceni ludzie. Każdy z nich ma swoje przekonania i swój pogląd na wyjazd do Tunezji. Są osoby, które z racji pozycji w szkole będą wiernie stały przy dyrekcji. Opozycja ma wielkie opory przed zabraniem głosu, lub opowiedzeniem się po której stronie konfliktu stoi, gdyż zwyczajnie nie mają wewnętrznej siły, by uczestniczyć w niedorzecznych dyskusjach lub obawiają się represji i szykan.

Ja chętnie podzielę się na Forum z niewłaściwymi i upokarzającymi sytuacjami, które z pewnością pojawią się po zakończeniu ferii.

73

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

circus napisał/a:

Urzędnicy i radni regularnie odwiedzają ten wątek, więc niech się teraz zastanawiają, czy szanowni radni poprzednich kadencji mają jakikolwiek mandat do zasiadania w ewentualnej speckomisji? Innymi słowy czy można być sędzią we własnej sprawie. Sprawie zaniedbania i zaniechania.

Większość radnych to ci sami co byli w poprzedniej kadencji.
Są umoczeni po same pachy w tym szambie i zrobią wszystko żeby urwać łeb hydrze w taki sposób, żeby odłamki nie poleciały ani na nich ani na ich "ziomków".

Pragnę nadmienić, że zgodnie z obowiązującym prawem  mają zakichany obowiązek kontrolować poczynania wójta i jego podwładnych czego nigdy nie robili.
Nie robili tego bo primo perkusista ich o tym nie informował,
secundo wiedzieli ale udawali że nie wiedzą ( bo jak nadmieniłem np Pan Wawak nie będzie gnębił pracodawcy jego żony, nie kąsa się ręki która daje miskę z żarciem)

Tertio jako radni odpowiadają przed prawem jako współwinni zaniedbań z czego sobie chyba nie zdają sprawy bo wydaje im się że ich rola kończy się na liście obecności i zainkasowaniu 400 złotych co miesiąc.

Jeżeli z przeprowadzanych czynności sprawdzających wyjdzie akt oskarżenia przeciwko komukolwiek taką samą odpowiedzialność przed prawem ponosi pan perkusista jak i radni bo maja narzędzia dane im przez prawo i posiadając mandat radnego są zobowiązani do kontroli nad poczynaniami urzędników w gminie.

Pojawia się pytanie a dokładnie dwa:
Czy radni wiedzieli o nieprawidłowościach i udawali głuchych i ślepych?
Czy byli po prostu okłamywani ?

Mamy to "szczęście" że wybraliśmy sobie w większości radnych bezradnych  i UG ma to nieszczęście, że niestety nie wszyscy radni są bułkowcami !!!

Kadencja tej rady trwa dopiero 14 miesięcy a już zaczynają wyłazić trupy z szafy które były schowane od lat jak chociażby kwestia podarowania Polimedowi 300 kawałków, teraz wycieczka do Tunezji pytanie co jeszcze wyskoczy z tej szafy?

Nasunęła mi się  myśl, a propos Kozubnika bo coś słyszałem, że radni niby nic nie wiedzieli i w ogóle i teges majonez...... Skoro sekretarką w gimnazjum jest Pani Wawakowa a jej mąż radnym to czy radny mógł nie wiedzieć o tym wypadzie na wczasy???

Trochę trąci mi tu myszką .....

I jeszcze a propos wycieczki zakładowej do Tunezji taki link:

http://www.youtube.com/watch?v=OCUGnbKa_L8

smile

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

74

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

wszyscy tutaj piszą i najeżdżają na gimnazjum w  Kozubniku. Ale w takim razie trzeba było by też poruszyć wątki z przed lat związane z Panem S. Kubisiem.... tego się nikt nie podjął.   A robicie aferę wielką z wyjazdu nauczycieli  do Tunezji. Uważam, że jeżeli nauczyciele mieli nadrobiony program dydaktyczny mogli  pojechać.

75

Odp: Odpowiedzialność Włodarzy Gminy wobec prawa

czepiacie się wszystkiego ,a tak się mi przypomniało że gimnazjum w Kozubniku  od dłuższego już czasu ma dość wysoki poziom i uczniowie z tejże szkoły testy końcowe zdają najlepiej z całej gminy. to proszę wziąć pod uwagę