Temat: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

We czwartek 29.11 br. o godz. 15.30 odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy. Poprzedzona będzie wspólnym posiedzeniem Komisji w dniu 27 listopada br.
Najważniejsze sprawy - to podatki na 2013 r., oraz powracająca sprawa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Więcej
http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=11693

"2. Uchwalenie na 2013 rok:
1) podatku od:
a) nieruchomości
b) środków transportowych
2) opłaty:
a) targowej
b) miejscowej w sołectwie Porąbka
c) od posiadania psów.
3. Przyjęcie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Porąbka.
4. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko—Biała
dotyczącego powierzenia przez Gminę Porąbka Gminie Bielsko-Biała realizacji swojego
zadania własnego w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
5. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
6. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
7. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
8. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.
9. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Porąbka
na okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
10. Zbycie części działki położonej w Kobiernicach.
11. Przystąpienie Gminy Porąbka do porozumienia dla zrównoważenia gospodarki
energetycznej na szczeblu lokalnym."

2

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Wyraźnie widać z pkt.4  że nasi włodarze w dalszym ciągu chcą  dać  się podporządkować Bielsku. Już raz utopiliśmy nasze pieniądze na śmietniku w Kętach. Dlaczego inni mają decydować za nas i nasze pieniądze ?
Czyżby ktoś z naszej gminy miał w tym jakiś interes?

3

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

jorgus napisał/a:

Wyraźnie widać z pkt.4  że nasi włodarze w dalszym ciągu chcą  dać  się podporządkować Bielsku.

Proszę zwrócić uwagę na tryb pkt. 4. Tryb ten nie pozostawia wyboru: „Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko—Biała…”. Prawo do wyrażania zgody musi być rozważane na równi z prawem do odmowy jej udzielenia.  Tutaj osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektu nie spełniła warunków zwanych dyrektywami postępowania, gdzie zakaz, nakaz lub dozwolenie staje się normą, gdy towarzyszy jej specyficzny kontekst społeczny w postaci rzeczywistej woli jakiegoś podmiotu zrealizowania wskazanego wzoru zachowania.

Z pkt. 4. nie wynika jednoznacznie, że RG może nie wyrazić zgody na zawarcie przedmiotowego porozumienia, zwłaszcza, że jak się wydaje treść porozumienia nie jest znana. Z powyższego wynika kolizja interesów mieszkańców gminy z interesami Gminy Porąbka, które mogą być rozbieżne.

4

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

jorgus napisał/a:

Czyżby ktoś z naszej gminy miał w tym jakiś interes?

Jeżeli do porozumienia mają przystąpić gmina Bielsko – Biała oraz wszystkie inne gminy powiatu bielskiego, to wiadomo kto ma na tym skorzystać. Nasz nieposzlakowany starosta w stopniu doskonałym posiadł znajomość technik robiących ludziom wodę z mózgu. Cel – to co dla władzy najświętsze – święty spokój. Koszt – nadmierne obciążenie finansowe spadające na barki mieszkańców gminy. Koszt społeczny – znikomy – gminne barany bardzo lubią dawać się strzyc, więc w najbliższych wyborach i tak zagłosują na baców i juhasów, bo do stracenia mają świeżość i transparentność w działaniach swoich i swoich pociotków.

5

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

jorgus napisał/a:

Wyraźnie widać z pkt.4  że nasi włodarze w dalszym ciągu chcą  dać  się podporządkować Bielsku. Już raz utopiliśmy nasze pieniądze na śmietniku w Kętach. Dlaczego inni mają decydować za nas i nasze pieniądze ?
Czyżby ktoś z naszej gminy miał w tym jakiś interes?

Czy ktoś miał interes? Co za pytanie.
Należy zadać sobie raczej pytanie kto tym razem? 
Kto chce wyciągnąć z naszych kieszeni kasę? Wskazówką może być odpowiedź na inne pytanie. Gdzie chce ją ulokować?
Inną wskazówką jest odpowiedź na kolejne pytanie. Kto nie chce publicznego dostępu do projektów uchwał w BIP?
Powoli, powoli i puzelki ułożą się w całość. To tylko kwestia czasu.


Podobnie było w sprawie AQUA i kanalizacji. Pisał o tym dosadnie Pan Kocemba - oto link: http://czaniec.pl/forum/post6400.html#p6400
Ja dodam do tego inne. Komu zależało na tym, aby kanalizacji nie rozwijać dalej? 

ternet napisał/a:

Z pkt. 4. nie wynika jednoznacznie, że RG może nie wyrazić zgody na zawarcie przedmiotowego porozumienia, zwłaszcza, że jak się wydaje treść porozumienia nie jest znana. Z powyższego wynika kolizja interesów mieszkańców gminy z interesami Gminy Porąbka, które mogą być rozbieżne.

Wójt nie przygotuje przecież uchwały o niewyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia.
Za to Rada Gminy  ma obowiązek uchwałę przegłosować i  albo ją przyjąć albo odrzucić.
Porozumienie nie jest w naszym interesie. Zabiegają o nie inni. Spoza naszej gminy.

Mam nadzieję, że Radni zagłosują w interesie wszystkich osób zamieszkujących Gminę.

Pani Marto Tylza-Janosz i Panie Ignacy Kocemba - bądźcie dociekliwi.
Panowie i Panie inni radni, którzy macie wątpliwości i dylematy. Zapraszam do dyskusji i działania w interesie wszystkich mieszkańców. Pamiętajcie, że ciąży na was ogromna odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

6

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Zenon napisał/a:

Wójt nie przygotuje przecież uchwały o niewyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia.

Oczywiście, że nie. Trafniejszym jednak wydaje się sformułowanie - wyrażenie opinii dotyczącej zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko – Biała na realizację itd…
Daje się wówczas głosującym radnym złudną wolność orzekania w zgodzie z własnymi poglądami i interesami mieszkańców, a nie z doktryną wynikającą z treści projektu uchwały. Złudną, ba jak się wydaje w rozmowach kuluarowych wszystko zostaje jednoznacznie ustalone. I to naturalne. Jednak doniosłość podejmowanych na naszych oczach decyzji wskazywać może na szczególną odpowiedzialność. Można więc wysuwać hipotezy, na mocy których obnaża się miałkość i brak kompetencji niektórych osób zasiadających w RG.

Najbliższe głosowania są arcyciekawe. Lojalność oznacza wystąpienie przeciw mieszkańcom. Głos za poprawkami i przeciw porozumieniu burzy harmonię w szeregach zależnych wobec wójta i sekretarza. Wydaje się, że dla wielu radnych nie ma dobrych rozwiązań.
Na koniec proszę o umieszczenie na forum informacji o decyzjach podjętych na najbliższej sesji.

7

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Zanim się wypowiem za lub przeciw porozumieniu UG z zakładem w Bielsku-Białej, uprzejmie proszę o przedstawienie publicznie alternatywy. Jeśli nie Bielsko to co? Nie wyobrażam sobie na terenie naszej gminy wysypiska śmieci i wiem na pewno, że nie ma możliwości budowy u nas linii segregacji a tym bardziej recyclingu. Mam wrażenie, że ktoś tutaj ukrywa alternatywne rozwiązanie.

8

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

galler napisał/a:

Jeśli nie Bielsko to co?

http://www.przetargi.egospodarka.pl/349 … .htmlUrząd

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów z terenu gminy Porąbka w 2012r. obejmujących wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych z obiektów komunalnych Gminy Porąbka oraz odbiór od mieszkańców gminy Porąbka i z obiektów komunalnych Gminy posegregowanych i zebranych w worki odpadów, a także przekazanie ich do stacji segregacji odpadów. W zakres usługi wchodzi także utrzymanie w czystości przystanków znajdujących się na terenie gminy Porąbka.

Czy to zła alternatywa?

9

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Tak właśnie myślałem. Dziękuje za wyczerpująca odpowiedź.

10

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Jak wiadomo po zebraniu wiejskim, to jest kilka firm zainteresowanych odpadami z Gminy Porąbka między innymi przedsiębiorstwo z Żywca i inne, jak miał powiedzieć sekretarz gminy. Tylko czy oferty zostaną przedstawione radnym, żeby można było wybrać najkorzystniejszą dla mieszkańców, a nie dla wąskiej grupy? Zobaczymy.

11

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Ustawa dopuszcza jedną formę wyboru firmy obsługującej, poprzez zamówienie publiczne. W związku z tym nie istotne czy oferty zostaną przedstawione radnym. Istotne czy zainteresowane firmy złożą ofertę w trybie zamówienia publicznego. Jednak wybrana firma prowadzić będzie wyłącznie obsługę tzn. zaopatrzenie w sprzęt, odbiór od mieszkańców, transport i ewentualnie zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, częściowo składowanie. UG zawiera porozumienie z odbiorcą końcowym w tym przypadku chce to zrobić z firmą z Bielska-Białej. Firma wybrana w trakcie w przetargu, nie gospodaruje odpadami. Gospodaruje właściciel czyli UG. Złe zrozumienie brzmienia ustawy jest przyczyną tak wielu nieporozumień. Inna sprawa, że tak na szkoleniu resortowym została przedstawiona wykładnia i ten sam błąd jest powielany w całej Polsce. Sprostowanie jest dostępne od niedawna dopiero.

12

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Noto proszę o pisemny dostęp do sprostowania, aby błędów nie powielać. Poza tym dodam, że to starosta z wójtem na zebraniu wiejskim w Porabce 18 11 2012 roku wspomnieli o staraniach, by składowisko śmieci w Kętach mogło nadal odbierać nieczystości z Gminy Porąbka.  Proszę o potwierdzenie owych starań.

13

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Od 01 01 2012 działa rejestr działalności regulowanej. Na dzień 16 10 2012 roku do rejestru wpisało się pięć podmiotów gospodarczych, czyli takich, które…

galler napisał/a:

   „…prowadzić będą wyłącznie obsługę tzn. zaopatrzenie w sprzęt, odbiór od mieszkańców, transport i ewentualnie zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, częściowo składowanie”.

Powyżej mowa jest o firmie, która odbierze od nas śmieci i powiezie w siną dal. Najważniejsze pytanie, gdzie będzie ta sina dal. Czy musi być w BB, czyli dalej i drożej, czy może być w Kątach, czyli bliżej i taniej. I tu proszę o przekonywującą mnie odpowiedź, zwłaszcza, że jak czytam wójt i starosta również dopuszczają taką ewentualność.

14

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

wieszczu napisał/a:

Od 01 01 2012 działa rejestr działalności regulowanej.

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=6556&Nr=1

15 Ostatnio edytowany przez po2lny (2012-11-26 22:36:15)

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Moja uwaga jako mieszkańca gminy.
Bardzo proszę, żeby wziąć pod uwagę stan budżetów domowych. Jeśli dobrze zrozumiałem, to mamy zapłacić za śmieci ok.10 zl/1os.
Dla mojej 6-cio osobowej rodziny to 720zł/rok. Do tego mają nam zlikwidować gimbusa - czyli kolejny wydatek.
Książki, mundurki, ubezpieczenia, komitety rodzicielskie, składki okolicznościowe. Czy my to wytrzymamy?
My nie jesteśmy urzędnikami Gminy Porąbka, o których zarobkach gdzieś kiedyś słyszałem - jeśli to co słyszałem to prawda -  to ja też chcę!
Ale czy my te wszystkie wydatki wytrzymamy?
A właśnie podobno Radny Kocemba zna zarobki w gminie. Może by je opublikował? Przecież to też z naszych składek!
Chyba że znowu nie wolno!

16

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

po2lny napisał/a:

A właśnie podobno Radny Kocemba zna zarobki w gminie. Może by je opublikował? Przecież to też z naszych składek!
Chyba że znowu nie wolno!

Więcej na ten temat jest tu:

http://kobiernice.pl/sites/default/file … dzenia.pdf
i tu http://kobiernice.pl/?q=node/61

Miłej lektury.

17 Ostatnio edytowany przez po2lny (2012-11-26 23:39:04)

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

1) co znaczy rzemieślnik na etacie w gminie?
2) Czy mam rozumieć, że pracownik gospodarczy lub konserwator (wg. mnie ludzie którzy czyszczą w zimie chodniki a w lecie łatają dziury)
     zarabiają więcej niż nauczyciel?
3) Kto ustala w gminie zarobki - (BEZ)RADA GMINY czy jednoosobowo Wójt i daje wg. uznania?
4) Zarobki lekko mnie zszokowały. Żeby chociaż pracowali uczciwie a nie latali po sklepach w godzinach pracy.

18

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Panie Radny Kocemba, właśnie dlatego tak bardzo pana nie lubią w gminie i robią Panu mówiąc potocznie „koło pióra”. Jednak jako mieszkaniec tej umęczonej gminy zachęcam Pana do kontynuowania swej działalności, bo tylko ona rzuca światło na to, na co narzekamy każdego dnia. Czytając oficjalne dokumenty nabieramy argumentów, których nie sposób zbić zwykłymi plotkami.

19

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Jeden znany ekonomista powiedział kiedyś, że:
Pieniądze są niczym innym jak tylko premią za sukces!

W związku z tym rodzi się pytanie:
Jakież to spektakularne sukcesy ma na swoim koncie Czesław Bułka i jego ekipa?

Kolejny kredyt na bieżącą działalność?
Waląca się szkoła w Porąbce?
Dziurawe drogi?

No wymieńcie mi jakiś sukces Czesława Bułki!!!

Jak to jest, że zwykły robol bez szkoły zarabia więcej od wykształconego nauczyciela?

Panie Ignacy czy może Pan do tego zestawienia zarobków załatwić zestawienie o wykształceniu pracowników w gminie?
Ilu jest magistrów, licencjatów, matur a ile tylko po zawodówce?

Bardzo bym chciał wiedzieć czy kariera tych ludzi wynika z ich wykształcenia czy li tylko z pochodzenia?
Czy mam inwestować w wykształcenie dzieci czy wystarczy jak nauczą się kopać rowy i naprawiać kanalizację?

20

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

dzięki "bibi"
poczytalem i mam znowu pytania.
1. wg tabeli przedstawionej Radnemu Kocembie Wójt zarabia 10 500 x 12 m-cy = 126 000
  a wg. oświadczenia majątkowego dostępnego na stronie gminy 152 746. Różnica 26 746 zl.
  To chyba raczej zarabia 12 728 zl na miesiąc?

2. wg. tabeli Skarbnik Gminy zarabia 9180 !!!! (musi być niezła w pracy) x 12 m-cy = 110 160.
a wg. oświadczenia majatkowego wraz z mężem zarabia 184 124, czyli 15 343 zł / m-c.
Czyli mąż Pani Legut - pracownik gospodarczy a może konserwator zarabia 6 163 zł /m-c.

3. Czy zarobki w Gminie Porąbka są etyczne ? Przecież podobno nie ma kasy na gimbusa.

21

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

No właśnie.


WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PORĄBKA
DLA
1. REMONDIS Sp. z o.o.02-981 Warszawa, Zawodzie 16 Oddział w Sosnowcu 41-203 Sosnowiec,
ul. Baczyńskiego 11
2. P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski UL. Cyniarska 38 43-300 Bielsko-Biała
3. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMULANE "KOMAX" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 8 35-650 Kęty
4. BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec
5. KÓŁKO ROLNICZE 43-354 CZANIEC  UL. ZAGŁĘBOCZE 7
6. KRZYSZTOF PARDELA FIRMA  USŁUGOWA ATRA  43-353 PORĄBKA  UL. KRAKOWSKA 120
Sześć wpisów do RDR świadczy o tym, że sześć firm weźmie udział w przetargu. Może wreszcie będzie uczciwie i nie wygra magister inżynier Krzysztof. A skąd wziąć informacje o konieczności wywożenia śmieci do BB?

22

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

po2lny napisał/a:

3. Czy zarobki w Gminie Porąbka są etyczne ? Przecież podobno nie ma kasy na gimbusa.

Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1)    3 km – w przypadku u uczniów klas I – IV szkół podstawowych,
2)    4 km - w przypadku u uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza powyższe odległości, gmina ma zapewnić mu bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. Alternatywą jest zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły i z powrotem środkami komunikacji publicznej.

Wydaje się słuszny pogląd, że utrzymaniem gimbusa winni zająć się rodzice, których dzieci, ze względu na miejsce zamieszkania nie spełniają warunków u.s.o. z art. 17 [Sieć szkolna]. Wobec powyższego gmina wywiązuje się z obowiązków prawnych, a pewna grupa rodziców partycypuje w kosztach utrzymania gimbusa.

Wysokość pensji wójta gminy kształtowana jest uchwałą RG. Do radnych więc należy kierować słowa oburzenia na wysokość dochodów najważniejszych funkcjonariuszy gminnych. Inną kwestią jest fakt, czy ci funkcjonariusze zasługują sobie na, jak się wydaje rozdmuchane apanaże oraz w jaki sposób można dotrzeć do rzędu ich wielkości.

23 Ostatnio edytowany przez ares 1 (2012-11-28 11:24:26)

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

Zgadza się, że wysokość wynagrodzenia wójta ustalają radni, tyle tylko że większość naszych radnych, niczym bezmyślne lemingi, głosują tak jak wójt i pan Waligóra nakazuje. I nie tylko w kwestii wynagrodzenia ale w każdej innej również .

24

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

ares 1 napisał/a:

Zgadza się, że wysokość wynagrodzenia wójta ustalają radni, tyle tylko że większość naszych radnych, niczym bezmyślne lemingi, głosują tak jak wójt i pan Waligóra nakazuje. I nie tylko w kwestii wynagrodzenia ale w każdej innej również .

To prawda, ale…  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa:
§ 1. 4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
5) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach.

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-09-50-398

W tabeli nr 1 – stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw  - wójt, burmistrz w gminie powyżej 15.000 do 100.000 mieszkańców – wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych) 4.500 – 6.200, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych) – 2.100,  wg danych radnego I. Kocemby. 151 132 zł., czyli miesięcznie 12.594 zł.

W tabeli nr 3 – stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania - skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminach od 15.000 do 100.000 mieszkańców – wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych) 5.200, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych do 200). Brak danych o dochodach skarbnika gminy.

W tabeli nr 4  A- stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego - sekretarz gminy – wg tabeli zaszeregowania XVII, minimalna kwota w złotych– 2.000 zł., wg danych radnego I. Kocemby - średnia miesięczna 19 696 zł.

W tabeli nr 4 F - stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę we wszystkich urzędach - kierownik referatu - wg tabeli zaszeregowania XIII, minimalna kwota w złotych – 1.600 zł, wg danych radnego I. Kocemby pani Cecylia Koniorczyk „zgarnęła” 102 829 zł, czyli 8.659 zł miesięcznie.

Czy wiedzą o tym mieszkańcy gminy? Czy wiedzą o tym radni? I czy radni wiedzą jak to zmienić?

25 Ostatnio edytowany przez morlinek1 (2012-11-28 12:37:17)

Odp: Sesje Rady Gminy - informacje, protokoły, sprawozdania, relacje

ares 1 napisał/a:

Zgadza się, że wysokość wynagrodzenia wójta ustalają radni, tyle tylko że większość naszych radnych, niczym bezmyślne lemingi, głosują tak jak wójt i pan Waligóra nakazuje. I nie tylko w kwestii wynagrodzenia ale w każdej innej również .

Lemingi to trafne określenie smile
A może ciemiężcy i krwiopijcy ?!?

Narodzie czytaj o głosowaniach w grudniu.
Czytaj i pamiętaj którzy radni zagłosowali za podwyższeniem podatków od mieszkańców!
Którzy radni podniosą swoje beztroskie łapki w górę, żeby naszym kosztem napasły się urzędasy i dostały podwyżki!

Ktoś kto chodzi na komisje i RG powinien opisać na forum którzy radni beztrosko podnoszą nam podatki i podwyższają pensje urzędasom.

Wierzę, że nasza presja zadziała !!!! narodzie pamiętaj o tym podczas wyborów !!!!!

A jak naród zapomni to trzeba im przypomnieć !!!

Dziś ta pieśń zaczyna nabierać innych treści i relacji więc warto im przypomnieć, że lud to my !!!

http://www.youtube.com/watch?v=KymgJPVQphk

Wyklęty powstań, ludu ziemi,
Powstańcie, których dręczy głód.
Myśl nowa blaski promiennymi
Dziś wiedzie nas na bój, na trud.
Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata,
Przed nami niechaj tyran drży!
Ruszymy z posad bryłę świata,
Dziś niczym, jutro wszystkim my!

Refren:
Bój to jest nasz ostatni,
Krwawy skończy się trud,
Gdy związek nasz bratni
Ogarnie ludzki ród.

Nie nam wyglądać zmiłowania
Z wyroków bożych, z pańskich praw.
Z własnego prawa bierz nadania
I z własnej woli sam się zbaw!
Niech w kuźni naszej ogień bucha,
Zanim ostygnie - przekuj w stal,
By łańcuch spadł z wolnego ducha,
A dom niewoli zniszcz i spal!

(Refren)

Rząd nas uciska, kłamią prawa,
Podatków brzemię ciąży nam,
I z praw się naszych naigrawa
Ten, co z bezprawia żyje sam.
Lecz się odmieni krzywda krwawa,
Gdy równość stworzy nowy ład,
Bez obowiązków nie ma prawa,
Dla równych - równy szczęścia świat!

(Refren)

Rządzący światem samowładnie
Królowie kopalń, fabryk, hut
Tym mocni są, że każdy kradnie
Bogactwa, które stwarza lud.
W tej bandy kasie ogniotrwałej
Stopiony w złoto krwawy pot.
Na własność do nas przejdzie cały,
Jak należności słusznej zwrot.

(Refren)


Dziś lud roboczy wsi i miasta
W jedności swojej stwarza moc,
Co się po ziemi wszerz rozrasta,
Jak świt łamiący wieków noc...
Precz darmozjadów rodzie sępi!
Czyż nie dość żerów z naszych ciał?
Gdy lud wam krwawe szpony stępi,
Dzień szczęścia będzie wiecznie trwał.