1

Temat: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej naszej Gminy http://bip.porabka.pl/ to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Do udostępniania informacji publicznej zobowiązuje władze publiczne (w tym organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa stanowi m.in o tym jaka informacja publiczna podlega udostępnieniu - patrz rozdział rozdział 2.

Ustawa chroni nasze prawo do informacji m.in. poprzez sankcje karne dla osób, które pomimo ciążącego na nich obowiązku nie udostępniają informacji publicznych. Takie zachowanie jest zagrożone grzywną lub karą ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.


Trochę statystyki.
Biuletyn cieszy się sporą oglądalnością - od 6 stycznia br do dzisiaj strony BIP-u, wg moich danych, zostały wyświetlone 81 tyś razy, co daj 1000 wyświetleń dziennie - prawie 42 wyświetlenia na godzinę.


Zapraszam do dyskusji i bardzo proszę o merytoryczne wypowiedzi, oczywiście w ramach regulaminu forum.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

2 Ostatnio edytowany przez Zenon (2011-04-21 21:50:12)

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Jak można dowiedzieć się z BIP w dniu 13.04.2011 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas posiedzenia omawiano m.in. koncepcję utworzenia spółki wodnej do spraw zagospodarowania kanału technologicznego Młynówka Czaniecka. Spółkę miałyby tworzyć samorządy, w tym Porąbka i Kęty oraz wszyscy użytkownicy kanału. Spółka starałaby się o uzyskanie praw administratora kanału odpowiadającego za stan techniczny, pozyskiwanie środków na jego utrzymanie (od użytkowników i funduszy zewnętrznych, w tym unijnych). Obecnie kanał nie ma formalnego administratora. Grozi mu więc zamknięcie dopływ wody. Ustanowienie administratora i poprawa stanu tego pozwoliłaby również na odprowadzania większej ilości wody, w tym powodziowej.

Cała informacja dostępna tutaj:

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5481&Nr=1&ident=9218
Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

3 Ostatnio edytowany przez Zenon (2011-06-21 19:45:01)

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Pod adresem

https://eurzad.porabka.pl/eurzad/EXEC
(Dodane. Wejście przez: http://www.porabka.pl/ )

wójt uruchomił zintegrowaną platformę elektroniczną eUrząd Gminy Porąbka. Platforma pozwala na uzyskanie najważniejszych informacji na temat budżetu gminy i prowadzonego rejestru przedsiębiorców, a po zalogowaniu informacje na temat podatków lokalnych oraz innych rozrachunków z Urzędem.

Na gorąco pierwsze wrażenia - kaszana.

1. Platforma udostępnia informacje dostępne na innych rządowych stronach.
Dla porównania:

http://www.stat.gov.pl/regon/

Strona GUS udostępniająca dane z bazy regon - można na niej znaleźć informacje udostępnione przez platformę eUrząd Gminy Porąbka.

2. Strona wykonana niestarannie
Fragment:
...najważniejszych informacji na temat budżetu naszej gminy/miasta

...uwagami, dotyczącymi działania platformy e-Urząd, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na tej stronie.
NIE DZIAŁA

3. Na stronie znajduje się link do komercyjnie działającego przedsiębiorstwa.
Link opatrzony jest znakiem ?
Strona zawiera informację Licencja: UG Porąbka

Czy instytucja samorządowa powinna reklamować na urzędowej stronie komercyjnie firmy?
Czy zamieszczony znak ? ostrzega, że informacji wyświetlanych na stronie nie można kopiować bez zgody owej firmy?


Ogólnie.
Nieporozumienie i marnotrawienie naszych skromnych środków.
Dlaczego? Ponieważ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - system informatyczny również utrzymywany z naszych podatków pozwala nam obywatelom na załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu, a przedstawicielom podmiotów publicznych (przyp. - wójt, rada, sołtysi) ? bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

4

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Cóż mogę powiedzieć... Cały gminny BIP wskazuje na serwery firmy REKORD Zakład Usług Informatycznych Sp. z o.o. System, o którym wspominasz również został wykonany i opatrzony znakiem (c) przez ową firmę.
Wygląda na to, że system jest uniwersalnym "CMS-em" (tak jak i BIP), którego szatę graficzną i wypełnienie danymi pozostawia się klientowi... zresztą widać podobieństwo eUrzędu i strony gminnej.

Bardzo podoba mi się:

Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się z nami uwagami, dotyczącymi działania platformy e-Urząd, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na tej[link] stronie.

Po przejściu do formularza, okazuje się, że jednak nie możemy się podzielić uwagami ze względu na komunikat o zablokowaniu możliwości wysłania uwag.

Osobiście uważam, że w chwili obecnej strona jest wyszukiwarką ogólnodostępnych informacji i z załatwieniem spraw, typowym dla nazwy eUrząd nie ma niestety nic wspólnego... Może się rozwinie.

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

5

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

admin napisał/a:

Cóż mogę powiedzieć... Cały gminny BIP wskazuje na serwery firmy REKORD Zakład Usług Informatycznych Sp. z o.o.

Nie piszę o tym bez powodu.

Jedną z zasad jakie zakreślają ramy działalności władz publicznych jest zasada wynikająca z art 7 Konstytucji, zgodnie z którym "organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". Administracja publiczna działa w taki sposób, w jaki przepisy jej na to pozwalają. Jeśli przepisy jej nie pozwalają, to nie może tych ram przekraczać. Dodatkowo inne przepisy Konstytucji wprowadzają zasadę równego traktowania wszystkich przez władze publiczne.

W kontekście wczorajszej wypowiedzi chciałbym zapytać Wójta czy stosownym jest, by UG Porąbka promował jakiekolwiek rozwiązania informatyczne, tym samym wspierając konkretną firmy z rynku IT i dawał jej darmową reklamę?
Na rynku jest więcej niż jedna firma oferująca rozwiązania informatyczne dla jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw produkcyjnych. Wyróżnianie w ten sposób określonego podmiotu na rynku, faworyzuje w mojej ocenie jednego z uczestników obrotu gospodarczego.


PS
O balansowaniu na granicy i skutkach oraz konsekwencjach takiego działania można doczytać tutaj:

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

6

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężko się czyta naszego wójta.

Zapoznałem się właśnie z odpowiedzią Wójta na interpelacje Pana Ignacego Kocemby ? pismo nr OR-III.0003.1.5.2011 z dnia 19.07.2011 r., dostępnej na stronach:

http://kobiernice.pl/radny_ik.php

Nie oceniając zawartości merytorycznej powiem krótko ? ciężko się czyta naszego wójta. Nie wiem kto zredagował odpowiedź. Jedno jest pewne. Wójt pismo podpisał a autor nie ma bynajmniej lekkiego pióra.

Analizując natomiast zawartość merytoryczną odpowiedzi, nasuwa się kilka pytań i refleksji.

Co to oznacza, że platforma ePUAP była obarczona brakiem regulacji prawnych w stosunku do istniejącego prawa? Czy należy przez to rozumieć, że całkiem spore w końcu pieniądze, o których wcześniej już pisałem i które Wójt wydał na budowę e-urzędu, zostały wydane na budowę czegoś, co i tak z góry skazane było na niepowodzenie i niepewność z powodu braku regulacji prawnych? Czy to nie nazywa się tak zwyczajnie i po ludzku niegospodarnością? Dlaczego więc Wójt wydawał na taki projekt publiczną kasę cierpiąc równocześnie na brak gotówki i zaciągając komercyjny kredyt?

Przypomnę. System front-office i back-office zrealizowano kosztem 758 807,35 zł. To około 40% zaciągniętego 2 mln kredytu, około 50 złotych z kieszeni statystycznego mieszkańca gminy.

Ponownie zapytam. Czy Wójt właściwie wydał środki publiczne skoro zrealizowany projekt faktycznie nie dał nic wymiernego mieszkańcom gminy?


Bełkot.
Z pewnością Panie Wójcie nie dziennik ustaw - np. podany w odpowiedzi: 93 poz. 547 z (?) lub inne, reguluje nowe znaczenie ePUAP. Jeżeli już, to czyni to przepis prawa. Odpowiedź na interpelację, która jest niewątpliwie pismem urzędowym, aby gwarantowała zrozumienie przekazu powinna zostać zredagowana na odpowiednim poziomie. Minimalnie takim, który pozwala zagwarantować zrozumienie tego, co autor miał na myśli. Od pism urzędowych można i trzeba wymagać odpowiedniej kultury i poprawności językowej. Pisma urzędowe powinny być po prostu zrozumiałe.
Panie Wójcie! Jeżeli trzeba, to proszę podać lub zacytować konkretny przepis ustawy a nie bełkotać.

Dla przypomnienia podam, że przepis prawa to samodzielna jednostka redakcyjna tekstu prawnego, czyli zdaniokształtny zwrot językowy (zdanie w sensie gramatycznym) wskazujący sposób postępowania, czyli regułę powinnego zachowania. Często jest wyodrębniony formalnie, wyróżniony wizualnie i opatrzony nazwą indywidualizującą, taką jak artykuł, paragraf czy ustęp. Może być też zdaniokształtnym fragmentem jednostki redakcyjnej.

Kolejny bełkot.
Usługa Pey BayNet. Tym razem nie będę rozwijał kwestii. Zapytam jednak krótko, posługując się być może podobnym językiem. Did you mean: usługa Pay by Net?


W tym miejscu aż nie sposób nie przypomnieć ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
Ustawa nadała status urzędowy językowi polskiemu w organach jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne. Ustawa zobowiązuje do ochrony języka polskiego w życiu publicznym - podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Nie wspomnę już o literówkach w treści odpowiedzi takich jak np. we fragmencie: Strona otrzymuje wydruk w potwierdzający rejestrację, (?), i innych?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

7

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Od 4 kwietnia br. obowiązuje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235

Wejście w życie ustawy wprowadziło z początkiem kwietnia br. możliwość sprawowania opieki nad małymi dziećmi nie tylko w formie tradycyjnego żłobka, ale również w formie klubu dziecięcego, a także jej sprawowania przez dziennego opiekuna lub nianię.
Został również poszerzony katalog informacji, jakie muszą być zamieszczane na stronach BIP prowadzonych przez gminy. Przepisy zobowiązują wójta do prowadzenia rejestru zawierającego nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Wprowadzają również obowiązek prowadzenie wykazu dziennych opiekunów, z którymi wójt zawarł umowę - wykaz zawiera imię i nazwisko dziennych opiekunów.
Zarówno rejestr jak i wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.


Rejestru i wykazu próżno szukać w BIP Gminy Porąbka.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

8

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA zakończyło realizację umowy, której przedmiotem była budowa Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP). Nowe rozwiązanie wprowadzi jednolity standard informacji na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. Od września br. podmioty, ustawowo zobligowane do prowadzenia stron podmiotowych BIP, będą mogły korzystać bezpłatnie z aplikacji SSDIP.

Poprzez wprowadzenie jednolitego szablonu stron Biuletynu Informacji Publicznej usprawni się mechanizm gromadzenia, udostępniania i prezentacji informacji publicznych, wprowadzony zostanie jednolity system identyfikacji wizualnej. Oznacza to, że biuletyn każdej gminy będzie miał jednakowe menu przedmiotowe.

Warunkiem skorzystania z funkcjonalności SSDIP będzie rejestracja na platformie ePUAP ? www.epuap.gov.pl (założenie konta) oraz uzyskanie statusu ?Instytucji Publicznej?.

Budowa Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej zrealizowana jest w ramach projektu  ePUAP2, finansowanego w ramach 7. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

9

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Bip nie zawiera ogłoszenia o zebraniu wiejskim zwołanym na 2 październiak br.
Wójt znowu nie wypełnia swoich obowiązków.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

10

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Na BIP gminy Porąbka również nie znajdziecie informacji o tym kiedy zbierają się komisje, o czym rozmawiają nie ma również protokołów z tychże obrad.

Bułka w ogóle wychodzi z założenia, że im mniej wiemy tym lepiej dla nas nie ma co zaśmiecać sobie głowy pierdołami. Nasz wódz wychodzi z założenia, że im mniej wiemy tym lepiej śpimy. smile

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

11

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Znalazłem dzisiaj rano plakat, którym Wójt ogłasza Zebranie Wiejskie, naklejony na drzwiach Domu Kultury w Czańcu.
Znalazłem Statut Sołectwa Czaniec na BIP. Nie wiem czy to jest wersja obowiązująca.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/192/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 28.04.2009 r.

STATUT SOŁECTWA CZANIEC

§ 10
1. Wójt Gminy zwołując Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i
członków Rady Sołeckiej, określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz przedkłada
propozycję porządku obrad.
2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do
wiadomości mieszkańców sołectwa poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń ,
co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną data zebrania.

Czy Wójt dochował procedury umieszczając ogłoszenie na drzwiach domu kultury zamiast w sposób określony w statucie?
Czy może drzwi domu kultury są tablicą ogłoszeń? Obok drzwi jest tablica ogłoszeń - taka o której mówią przepisy statutu. Nie było na niej ogłoszenia.

Drzwi to drzwi, tablica ogłoszeń to tablica ogłoszeń. Koń jaki jest, każdy widzi. Różnica jest zasadnicza pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Czy w takim razie w świetle brzmienia obowiązującego prawa Zebranie Wiejskie będzie ważne?


Może ktoś powie, że się czepiam. I owszem. Czepiam się i będę się czepiał bo mierzi mnie marazm i dziadostwo Wójta. Traktowanie ludzi jak baranów.
Ludzi się zgoni na zebranie, zmarnuje się ich cenny czas i pieniądze (organizacja zebrania też kosztuje), a później... unieważni wybory.

Poza tym mamy w końcu BIPy, Internety, platformę e-Urząd. I co z tego skoro i tak tkwimy w bułkolandzie.

Panowie radni czy już nie czas zmienić co nieco prawo i dostosować je do życia a przede wszystkim do rozwijającej się techniki. Może właśnie w ten sposób należy oszczędzać - na papierze (wydruk plakatów), na paliwie (rozwiezienie ich i naklejenie na tablicach ogłoszeń), na cennym czasie urzędników?   
Który z was odważy się w wolnych wnioskach zażądać zmiany prawa miejscowego w tym zakresie?
Dobrym argumentem popierającym taką ideę niech będzie to, że obecny system nie sprawdza się jest nieefektywny, informacja nie dociera. Proszę zauważyć, że nawet człowiek tak dobrze poinformowani jak nasz admin nie wie nic konkretnego o zwołanym zebraniu, a do zebrania pozostało mniej niż 7 dni.

Widać więc wyraźnie, że nieprawidłowe umieszczenie ogłoszeń istotnie przyczyniło się do tego, ze informacja o zebraniu nie dotarła do zainteresowanych.
I zapewniam was, że moje dzisiejsze spojrzenie na drzwi zamiast na tablicę ogłoszeń było czystym przypadkiem.
Zadam wam w związku z tym jeszcze jedno pytanie. Czy waszym losem powinny rządzić przypadki?

Czy niedawny wypadek młodego człowieka to przypadek, czy wynik niechlujstwa i dziadostwa?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

12

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Dzisiaj obchodzimy międzynarodowy dzień prawa do wiedzy (International Right to Know Day), albo jak kto woli międzynarodowy dzień informacji publicznej.
Z tej okazji życzę wszystkim użytkownikom dożo, dużo informacji ... z BIP-u Gminy Porąbka.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

13

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Wczoraj obchodziliśmy święto prawa do informacji.
Dlaczego o tym napisałem na forum w wątku o BIP?
Przyczyna jest banalnie prosta. Uważam że trzeba i że musimy z tego prawa korzystać. Uważam, że należy działać ku temu żeby odwrócić sytuację jaka zapanowała w naszej gminie. Uważam, że mamy wszyscy prawo wyboru we własnym sumieniu tej wartości, która jest dla nas najważniejsza, i to na podstawie rzetelnej i pełnej informacji.

Gwałtowne zmiany społeczne w ostatnim okresie doprowadziły do tego, że niektórzy ludzie zupełnie stracili orientację co do obowiązujących norm zachowania. Powstał stan poczucia niezwiązania z istniejącymi normami, co w konsekwencji doprowadziło do zakłócenia i osłabienia sfery kontroli społecznej (instytucja Wójta i Rady Gminy jako jednostki kontrolnej kompletnie nie działa) oraz ujawnienia się tendencji antyspołecznych. W takich warunkach umacniające się tendencje egoistyczne tkwiące w człowieku, prowadzą wzrost do zachowań dewiacyjnych, w tym przestępczości.

Do ograniczenia takich tendencji ma służyć dostęp do informacji publicznej.


Nawiązując w ty miejscu do świeżej dyskusji wokół czanieckiego gimbusa, tj. szukania oszczędności.
Dzięki dostępowi do informacji publicznej moglibyśmy się wszyscy dowiedzieć o jakie kwoty i w jakich obszarach ostatnio Wójt zażądał zwiększenia budżetu o 100.000,00 zł. Tak zwiększenia.
Albo czego zaniechał, komu wydał decyzję o umorzeniu podatku, jakie przetargi rozpisał a jakie roboty finansuje w trybie bezprzetargowym i dlaczego.


Zapewniam was, że świadomość własnych praw jest teraz ważniejsza niż wcześniej, gdy wydawało się że przynajmniej na poziomie deklaracji naszych włodarzy, dysponujących corocznie budżetem ponad 40 mln złotych, zmierzaliśmy ku normalności.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

14

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Wracając do wpisu z 2011-08-02 18:22:14 pt.

Zenon napisał/a:

Ciężko się czyta naszego wójta.

Może ktoś z was ma już doświadczenia w korzystaniu z możliwość elektronicznego kontaktowania się z administracją gminną na platformie ePUAP w Porąbce i podzieli się wrażeniami. W końcu Wójt wyłożył dla naszej wygody kawał kasy.
...a teraz szuka oszczędności u malutkich.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

15

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Opieszałość?!


96 dni zajęło Wójtowi Gminy Porąbka opublikowanie na stronach BIP-u:

Zarządzenia Nr 105/11 Wójta Gminy Porąbka z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbiorów końcowych prac związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Zarządzenia Nr 106/11 Wójta Gminy Porąbka z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków przedłużenia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenia Nr 107/11 Wójta Gminy Porąbka z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia oferty Pracowni Projektowo-Usługowej ?RONDO? mgr inż. Bogdan Markowski na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów na odcinku od ul. Gruszowej do granicy gminy.

Zarządzenia Nr 108/11 Wójta Gminy Porąbka z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia oferty Pracowni Projektowo-Usługowej ?RONDO? mgr inż. Bogdan Markowski na wykonanie projektu remontu kapitalnego istniejącego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1456S w Czańcu.

Zarządzenia Nr 109/11 Wójta Gminy Porąbka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej oraz planach finansowych Urzędu Gminy Porąbka oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

16

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

News z BIP

W dniu 31 października 2011 r. wójt podał do publicznej wiadomości, że Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników należy składać w terminie do dnia 15 września 2011 r. w szkołach Gminy Porąbka.

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=6153&ident=9765

PS. Czy należycie został wykonany obowiązek publikowania w BIP zarządzenia? Po terminie na składanie wniosków?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

17

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zenon napisał/a:

News z BIP

W dniu 31 października 2011 r. wójt podał do publicznej wiadomości, że Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników należy składać w terminie do dnia 15 września 2011 r. w szkołach Gminy Porąbka.

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=6153&ident=9765

PS. Czy należycie został wykonany obowiązek publikowania w BIP zarządzenia? Po terminie na składanie wniosków?

Panie Nieba, gdzie my żyjemy? To już przestaje być zabawne.

18

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

To nigdy nie było sąsiedzie zabawne. W kwestii wniosków o udzielenie pomocy finansowej można przyjąć, że informacja i tak dotarła do zainteresowanych - w szkole mam nadzieję nauczyciele wiedzą którzy uczniowie wymagają pomocy. Zwłoka nie miała więc prawdopodobnie negatywnego wpływu na prawa adresatów pomocy. 
Przez ten przykład wskazuję raczej na błędy w systemie zarządzania gminą, które należy zmienić.
Dostęp do informacji to nasze PRAWO, którego nie może pozbawiać nas Wójt.
Jeżeli nie możne wyrobić się z podaniem informacji na BIP to powinien zmienić procedury albo ... inne elemnety systemu.
Niestety w naszym BIP-ie mamy wiele takich przykładów.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

19

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zenon napisał/a:

W kwestii wniosków o udzielenie pomocy finansowej można przyjąć, że informacja i tak dotarła do zainteresowanych

Po tym wszystkim co dzieje się w gminnym  szkolnictwie nie byłbym taki pewien czy informacja rzeczywiscie dotarła.

20

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

News z BIP

W dniu 15 listopada 2011 r. wójt podał do publicznej wiadomości, że oto przedstawia do konsultacji społecznych projekt
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Można się o tym dowiedzieć z treści pkt 5 ogłoszenia zamieszczonego w BIP - oto link do ogłoszenia:

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5513&ident=9818

W pkt piątym ogłoszenia wójt napisał - cytuję w całości:

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych wraz z formularzem opinii podlegają opublikowaniu na stronie BIP
Urzędu Gminy Porąbka www.bip.porabka.pl w zakładce ?Współpraca z organizacjami
pozarządowymi?.


I nie było by w tym nic dziwnego poza tym, że .... żadnego projektu uchwały do owych konsultacji Wójt nie OPUBLIKOWAŁ! Nie ma jej ani w z zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi, ani w żadnym innym miejscu BIP-u.


Komentarz.
A co tutaj komentować? Mieszkamy w bulkolandzie gdzie funkcjonują specyficzne normy zachowań społecznych - akceptowane i kreowane przez organy władzy publicznej, gdzie nie obowiązują uniwersalne wartości etyki moralnej, a o zasadzie praworządności już nikt nie pamięta.


PS. Okazuje się, że nie tylko relatywizm praworządności dotyka naszych włodarzy przy postępowaniu z odpadami. Piszę o tym na forum w wątku gdzie się podziały kosze na śmieci??? - wpis pt. Możemy cieszyć się górskim zimowym powietrzem.

http://www.czaniec.pl/forum/viewtopic.php?pid=4760#p4760
Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

21

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Czyli od momentu publikacji raportu przejrzystości BIP w woj. śląskim niewiele się zmieniło..?

http://www.przeklej.pl/plik/indeks-przejrzystosci-pdf-01-pdf-0036902pnbq4
http://img.userbars.be/userbars/11/25648.gif

22

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

I prawdopodobnie do końca kadencji nic się nie zmieni. Z czasem robi się coraz większe bagno, z którego smrodzik dociera powoli poza mury urzędu.
Napisałem to przed chwilą .... a tymczasem na BIP-ie jest projekt!
Pan Patryk Smola opublikował w imieniu wójta projekt o dzisiaj o 13:12:28.

Ciekawie brzmi preambuła uchwały, że aż zacytuję co nieco zachęcając do dalszej lektury:

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5482&Nr=1&ident=9726

Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Silne i niezależne organizacje są ważnym partnerem dla samorządu zarówno w zakresie wymiany doświadczeń, jak również w zakresie współpracy.

Ho, Ho, Hoo!

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

23

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Na długie zimowe wieczory, w dobrze pojętym interesie waszym i, co nie ukrywam własnym, polecam niełatwą lekturę strony:   

http://www.informacjapubliczna.org.pl/

Zapewne zaskoczy was wiele rzeczy - będziecie wręcz zdumieni, gdy dowiecie się jak szerokie są wasze prawa do informacji publicznej, ile informacji publicznych, które do tej pory pieczołowicie skrywał pod byle pozorem wójt w zakamarkach urzędu powinno ujrzeć światło dzienne.

Tymczasem polecam ten oto wyrok

http://www.informacjapubliczna.org.pl/11,620,halo_tu_policja_wyrok_wsa_w_warszawie_dotyczacy_przejrzystosci_dzialan_strozow_prawa.html

w którym Sąd zobowiązujący Komendanta Miejskiego Policji w Płocku do rozpoznania wniosku z dnia 22 sierpnia 2011 r. w terminie 14 dni oraz zasądził od Komendanta zwrot kosztów postępowania o udostępnienie informacji dotyczącej domniemanego zgłoszenia na telefon alarmowy Policji, że jeden z kierowców lokalnego przewoźnika jest odurzony narkotykami i alkoholem.

A teraz uwaga do naszych policjantów (mam pozytywną nadzieję, że Pani dzielnicowa nas czyta, a może i zabierze głos w dyskusji)

Przedmiotem wniosku do Komendanta Policji była informacja:
?    o dokładnej godzinie zgłoszenia,
?    czy zgłoszenie było imienne, czy też anonimowe,
?    jakie działania wynikające z ustawy o Policji zostały podjęte na skutek zgłoszenia,
?    imię i nazwisko oraz stopień policjanta przyjmującego zgłoszenie,
?    imiona i nazwiska oraz stopnie policjantów podejmujących interwencję na skutek zgłoszenia,
?    czy interwencja została odnotowana w notatniku służbowym lub też czy sporządzono notatkę służbową (w przypadku pozytywnej odpowiedzi wniosek zawierał żądanie przekazania kopii wszystkich notatek, w tym zamieszczonych w notatniku służbowym).

Ponieważ wcześniej o powyższe informacje z niepowodzeniem występowała organizacja pozarządowa, we wniosku zawarto także żądanie przekazania kopii wyjaśnień Zespołu Prawnego Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, które to wyjaśnienia legły u podstaw odmowy udostępnienia informacji.

PS.
W kontekście powyższego warto również zapoznać się z pismem wójta - odpowiedzią na interpelację radnego, dostępnym pod linkiem:

http://kobiernice.pl/sites/default/files/odp-wynagrodzenia.pdf

Treść odpowiedzi stanowi kwintesencję anomicznego sposobu postrzegania rzeczywistości z perspektywy ul. Krakowskiej nr 3 w Porąbce.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

24

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Pozdrawiam!

Jak powinna wygladać strona BIP można się przekonać pod adresem

http://www.um.cieszyn.bip-gov.info.pl/bip/;jsessionid=8B32B1A84932D2D22B6AB4E7A70F6C81

.
Niestety, przegladnięcie tej strony pokazuje nam jak jesteśmy daleko za Cieszynem, a może i za przysłowiowymi murzynami. Nie obrażając murzynów.

Ignacy Kocemba

25

Odp: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Strona robi wrażenie. Jedno jest pewne - u nas też taka będzie. To tylko kwestia czasu. Jak szybko to się stanie zależy od nas.

Co ciekawe strona jest cały czas wzbogacana o nowe informacje - radni interpelują ws zwiększenia zawartości Biuletynu Informacji Publicznej - patrz rejestr interpelacji, nr kancelaryjny BRMVI-0003-0308.2011 z dnia 17.10.2011 r., nr BRMVI-0003-0302.2011 z dnia 10.11.2011 r.

http://www.um.cieszyn.bip-gov.info.pl/zalacznik?idZalacznika=823504
Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.