51

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

Chciałbym tutaj poruszyć temat nie związany z centrum, ale dotyczący drogi która też jest na terenie Czańca.Chodzi mi o ulicę Bukowską,a konkretnie o zakręt na tzw. górnicy.Niedawno był tam groźny wypadek samochodu osobowego z autobusem.Ze względu na drzewa i gałęzie które wychodzą na drogę widoczność jest praktycznie zerowa.Nie można przewidzieć a co dopiero zobaczyć co porusza się z przeciwnego kierunku.Temat był już poruszany z PANIĄ SOŁTYS ,jednak do tej pory nic nie zrobioną.Słyszałem że należy obcięcie gałęzi uzgodnić z właścicielem gruntu i drzewa.Według mojej wiedzy (kodeks drogowy) istnieje tzw. pas drogowy który ma daną szerokość (proszę PANIĄ SOŁTYS o sprawdzenie tych wymiarów a nie zasłanianie się własnościami) i jest on przypisany do drogi.Jeżdżę tą drogą codziennie nie tylko swoim samochodem osobowym ,ale także jako kierowca autobusu i widzę jak nieraz dochodzi w tym miejscu do bardzo niebezpiecznych sytuacji.Poprawa widoczności pomogła by zlikwidować część tych zagrożeń.Mam nadzieję że nie trzeba będzie czekać do następnego wypadku!!!!!!!!

52

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

materiały wyszukane w internecie napisał/a:

USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH
Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) droga lub pas drogowy - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ?W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie?, z dnia 2 marca 1999 roku, wyróżnia 7 klas dróg. Droga dojazdowa to najniższa klasa drogi publicznej i zaliczana jest do kategorii dróg gminnych. Nie jest drogą prywatną, a jej zarządcą jest gmina.

pas drogowy dla drogi dojazdowej nie powinien być mniejszy niż 10 m, dla drogi lokalnej nie mniejszy niż 12 m, a dla drogi zbiorczej nie mniejszy niż 20 m.

coś więcej:

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

53

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

mcbuko napisał/a:

Poprawa widoczności pomogła by zlikwidować część tych zagrożeń.Mam nadzieję że nie trzeba będzie czekać do następnego wypadku!!!!!!!!

W kwestii zasad umieszczania drzew przy drodze odsyłam do § 53 ust. 3 wspomnianego już przez admina  rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3 m.


W myśl art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) do obowiązków zarządcy drogi należy w szczególności utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
Zarządcy drogi dokonują wycinki drzew m.in.:
? w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeżeli inne środki, np. przycięcie korony drzewa, okażą się niewystarczające;
? gdy drzewa są obumarłe lub znajdują się w stanie prowadzącym do ich uschnięcia;
? gdy drzewa i krzewy ograniczają widoczność użytkownikom dróg, w szczególności po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach dróg, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu na drodze;
? podczas przebudowy drogi.


PS
Podobna sytuacja z zielenią przydrożną jest na wielu naszych wiejskich drogach.

Zła widoczność jest może kwestią twojego indywidualnego odbioru rzeczywistości. Nie pomyślałeś o tym? A tak na prawdę, to skoro nikt nie reaguje - był wypadek, policja najlepiej zna sytuację i nie reaguje odpowiednio - drzewa nikomu nie wadzą.

Jeżeli na Bukowcu jest tak jak napisałeś, to potwierdza to tylko stan marazmu w którym jako gmina i sołectwo tkwimy. Naszą wspólną tragedią jest brak gospodarza. Dlatego nic się nie zmienia. Dodatkowo przy tym - prawo swoje a ustawowo powołane instytucje do gospodarowania, w tym przypadku sołtys swoje.
A może Pani sołtyska już sprawie nadała odpowiedni bieg, tylko zainteresowany nie wie o tym?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

54

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

Ulica Bukowska jest ulicą Powiatową i tak bardzo obwieszeni psami Pani Sołtys i Pan Wójt mogą czy powinni w tej sytuacji, co najwyżej sygnalizować problem zarządcy drogi. Zenonie, czy jeżeli kiedyś złapiesz przeziębienie również o to oskarżysz Sołtysa i Wójta?
Wracając jednak do meritum, na chwilę obecną, czyli sporo oddaloną w czasie od oddania naszego jakże osławionego już centrum to ja proponuję temat zamknąć. Zapał naszych radnych w sprawie Centrum skończył się wraz z wyborami, nieskromnie przypomnę obiecanki małej architektury, jednokierunku wokół dk, o światłach i poszukiwaniu rozwiązań fatalnych dla bezpieczeństwa rozwiązań projektanta nie wspomnę. Nasze demagogie tutaj są psu na budę, centrum nie miało służyć sołectwu, a spowodować sukces wyborczy.

55

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

galler napisał/a:

Ulica Bukowska jest ulicą Powiatową i tak bardzo obwieszeni psami Pani Sołtys i Pan Wójt mogą czy powinni w tej sytuacji, co najwyżej sygnalizować problem zarządcy drogi. Zenonie, czy jeżeli kiedyś złapiesz przeziębienie również o to oskarżysz Sołtysa i Wójta?

Drogą zarządza powiat. To prawda. Zajrzyj jednak do Statutu Gminy. Dowiesz się z niego, że Gmina Porąbka jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
Dowiesz się również, że do zadań Wójta należy wykonywanie zadań określonych w ustawie.
Z kolei w ustawach znajdziesz zakres tzw. zadań własnych, do których należy m.in. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli a mówiąc prościej do zapewnienia życie zgodnego z prawami obowiązującymi w społeczeństwie.


Co mogą? Co powinni? Nie żartuj sobie.
Oni są gospodarzami naszego sołectwa, gminy, naszych małych i dużych spraw. Decydując się na taką a nie inną pracę wzięli na siebie konkretne obowiązki i odpowiedzialność za ich należyte wypełnianie, prowadzą nasze, czytaj publiczne sprawy, reprezentują społeczności gminną na zewnątrz.
Czy wymaganie należytego wypełniania obowiązków jest wieszaniem psów? Chyba kpisz!
Czy wskazywanie konkretnych niezałatwionych spraw to wieszanie psów. Jak wyżej.
Nie ma co daleko szukać. Przypomnij sobie rotę ślubowania - jest prosta i powinna być zrozumiała.
Przypomnę:

Obejmując urząd Wójta Gminy Porąbka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi  urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności  mieszkańców gminy.

To dlatego ja mogę wymagać, albo jak ty to nazywasz wieszać psy. Jak zwał tak zwał, to bez większego znaczenia.
To dlatego zatroskany o bezpieczeństwo swoje i innych mcbuko może wymagać. Nie otrzymawszy wsparcia może czuć się sfrustrowany i zawiedziony. Ty się dziwisz? Spójrz na to obiektywnie. Już samo to, że zwraca się o pomoc na tym forum świadczy o bezsilności i bezradności. Z drugiej strony sytuacja ta wskazuje na degradację instytucji wójta i sołtysa. Bo jak inaczej można to odebrać, skoro w wydawałoby się prostej i oczywistej sprawie nie można doczekać się podjęcia stosownych i skutecznych działań?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

56

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

Kompetencje, obowiązki itd. poszczególnych osób o organów na drogach i traktach różnej kategorii są ściśle określone w Dz.U. nr 19, poz - o drogach publicznych.115 czyli kto co może a kto co musi na ulicy Bukowskiej.

Zenon napisał/a:

[Czy wymaganie należytego wypełniania obowiązków jest wieszaniem psów?

Nie zrozumieliśmy się. Wymaganie należytego wypełniania obowiązków jest jak najbardziej wskazane. Przez wieszanie psów mam na myśli oskarżanie o wszystkie plagi egipskie w niemal każdym poście ciągle tych samych osób. Przekładanie swoich osobistych antypatii w merytorycznej rozmowie jest przejawem braku obiektywizmu i mnie osobiście przeszkadza.

57

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

galler napisał/a:

Przekładanie swoich osobistych antypatii w merytorycznej rozmowie jest przejawem braku obiektywizmu i mnie osobiście przeszkadza.

Przyznam szczerze, że twoja wypowiedź jest dla mnie druzgocąca.
Nie zniechęca mnie to jednak i postaram się rzeczowo wyjaśnić w czym tkwi (być może) problem, przez który nie dostrzegasz dość oczywistej kwestii, a mianowicie tego, że organy gminy pełnią ściśle określone funkcje i wykonują zadania dla wspólnoty jaką tworzą mieszkańcy gminy. Dla ich dobra ? po to żeby im żyło się lepiej. Nie żyją same dla siebie lecz powołane są do służb publicznej. Stąd mogę wymagać ja, możesz i ty.

Z pewnością nie jestem obiektywny. Staram się tylko na forum pobudzić do krytycznego myślenia, bo uważam, że w taki sposób mogę wywierać pozytywny wpływ na władze i przyczyniać się do tego, żeby działała sprawniej. Żeby w ogóle działała i reagowała w sposób prawidłowy na problemy sygnalizowane przez członków wspólnoty gminnej, czego jak powszechnie wiadomo nie czyni należycie.


Wracając do tematu.
Obywatele dzięki swojej aktywności zasilają budżet, który z kolei umożliwia funkcjonowanie osób i instytucji wykonujących zadania na rzecz wspólnoty. To oczywiste.

Kto odpowiada za zieleń przydrożną, kosze na śmieci i sprzątanie ulic ? ogólnie utrzymanie czystości i porządku w gminie? Kto może i powinien egzekwować kary od osób, które nie utrzymują czystości i porządku? Kto ma do tego narzędzia?


Starosta Powiatu Bielskiego jest zarządcą dróg powiatowych w Gminie Porąbka. Na mocy art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Z kolei ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w art. 5 ust. 4 stanowi, że obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi.

Wójt jako organ zapewniający utrzymanie czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy) jest właściwy do egzekwowania tych obowiązków (i karania).

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 (przyp. nie dba o czystość i porządek) - podlega karze grzywny.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 10 ust. 3 ustawy).


Przepisy nie budzą wątpliwości. Dbanie o zieleń przydrożną należy do obowiązków zarządcy danej drogi.

Z kolei egzekwowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach leży w kompetencji wójta, który nie tyle może, a musi w sytuacji niewywiązywania się określonych osób z obowiązków karać grzywną.


PS
W ustawie o drogach publicznych na którą się powołujesz nie znajdziesz tego wszystkiego.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

58

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

Z góry zaznaczam, że jestem daleki od bronienia naszych włodarzy, wręcz przeciwnie uważam, że daleko im do solidności. Nie mniej jednak jeżeli coś jest czarne to jest czarne i żadne filozoficzne wywody nie zrobią z tego czerwonego, jeżeli ustawa określa kto odpowiada za drogę to ten odpowiada, kogo określa ustawa. Jak już napisałeś zarówno ja jak i Ty jak i w tym przypadku osławiona Sołtyska z Wójtem również mogą wymagać, wciąż jednak za drogę odpowiada organ/osoba wskazana w ustawie. Cały Twój filozoficzny wywód to jest według mnie nadinterpretacja, próba zrobienia czerwonego z czarnego. Oczywistym jest, że Wójt z Sołtyską powinni wymagać wykoszenia poboczy, jeżeli tego nie zrobili to jest to odpowiedzialność pośrednia, bezpośrednia odpowiedzialność za niewykoszone pobocza spoczywa po stronie Powiatu, bo tak czarno na białym wskazuje ustawa. UG natomiast ma obowiązek w przypadku niewywiązywania się z obowiązku usuwania śmieci, ścieków i wykaszania odłogów przejąć ten obowiązek od właścicieli prywatnych i według mnie to jest o wiele bardziej zasadne wydawanie naszych pieniędzy aniżeli finansowanie obowiązków powiatu posiadającego własny budżet. Ja osobiście mam dość widoku śmieci spływających w nurcie ścieków fosą obok mojego domu i strachu, że z odłogu okalającego moją posesję wyjdzie żmija lub przypadkowy niedopałek papierosa rzucony w ten odłóg strawi dom będący dorobkiem mojego życia o zagrożeniu życia mojej rodziny nie wspomnę. I na pewno będę protestował przeciwko każdej próbie niezasadnego wydawania każdej złotówki z budżetu UG, ponieważ czuję się współtwórcą tego dorobku.

59

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

I tutaj dochodzimy do sedna. Organy gminy - w tym przypadku osławiony już wójt ma obowiązek. Nie oznacza to wcale, że ma finansować przywracanie porządku na nasz koszt. Wójt ma pod ręką przepisy, które umożliwiają mu egzekwowanie prawa. Powinien wezwać zarządcę drogi do doprowadzenie jej do porządku wyznaczając na to odpowiedni termin (jestem pewien, że wystarczył by telefon urzędnika do urzędnika).
Tak samo w przypadku śmieci, czy zalegającej trawy. Wiem, że wójt nie robi tego bo mu się po prostu nie chce - toleruje taki stan i nie widzi w tym nic złego - wspomniał o tym podczas jednej z sesji rady gminy odpowiadając dlaczego nie egzekwuje wykaszania nieużytków (do to taka skomplikowania i długotrwała procedura).

Co do filozoficznych wywodów.
Nie podaję informacji wyssanych z palca - staram się wskazywać konkretne przepisy. W ten sposób daję możliwość czytelnikowi na zweryfikowanie tego co wypisuję. Zapewniam cię to kupa roboty. I nie żadna tam próba robienia czerwonego z czarnego.
Sam przyznajesz, że władza powinna wymagać. Spójrz co się dzieje gdy brakuje konsekwencji. Nikt takiej władzy nie poważa. Czy nie lepiej robić mniej a konsekwentnie?
Dlaczego wójt nie usunie śmieci choćby z jednego miejsca które wskazałem na mapie? Dał by tym przykład dobrej praktyki i konsekwencji w działaniu. A i do ludzi by dotarło, że za porzucone na ich ziemi odpady odpowiadają.

Zamiast tego zamiata problem pod dywan - porzucone śmieci przykrywa ziemią. Czy to jest zgodne z prawem? Wątpię. Więcej nawet - jestem pewien, że tak nie jest.

Jeżeli chcesz zaprotestować przeciwko nieuzasadnionym wydatkowaniu pieniędzy, to zapytaj radnych z jakich środków  finansuje się obecnie usuwanie odpadów asfaltowych porzuconego parę lat temu w korycie Soły w Kobiericach. Nie wiem. Może usuwanie asfaltu finansuje instytucja zarządzająca rzeką. Wiem natomiast, że to i tak dzieje się z publiczne pieniądze, które można by dużo lepiej spożytkować. Być może dzieje się to kosztem powodzian, którzy gdzieś tam w Polsce czekają do tej pory na usunięcie skutków żywiołu.

Pomyśl. Dlaczego tak jest, że dopiero interwencja ludzi, którym chce się wytykać błędy, w tym przypadku wójta, ale zapewniam cię, że i każdej innej instytucji działającej nieprawidłowo, doprowadziła do przeniesienia odpadów w miejsce dla nich przeznaczone?  Gdzie był do tej pory sołtys Kobiernic? Czy można w takim razie powiedzieć, że urzędnicy gminni należycie wywiązują się ze swoich obowiązków? Ja w to wątpię.

Galler. Nie brakuje ci rozsądku. ja to widzę. Być może nie przekonam cię swoimi argumentami. Zapewniam cię jednak, że i mnie zależy na swoim bezpieczeństwie i bezpieczeństwie mojej rodziny. Staram się jednak dostrzegać zagrożenia szerzej. To przez to widzę tyle nieprawidłowości i zaniechań w działaniu naszych władz samorządowych.
Ty obawiasz się ognia i żmij. A co powiesz na zadymienie w okresie grzewczym i związane z tym nasilenie się chorób górnych dróg oddechowych, zwłaszcza wśród naszych najmłodszych? Dlaczego gmina nie tworzy warunków do korzystania z różnorodnych funduszy pozwalających na zmniejszenie niskiej emisji? Czy tonie jest godne pożałowania zaniechanie? Z drugiej strony lekką ręką wydaje się pieniądze na rzeczy niepotrzebne o których pisałem na forum w innym wątku.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

60 Ostatnio edytowany przez Morlinek (2011-06-29 09:28:50)

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

Jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy,

i drugie: jaki pan taki kram.

Ludziom z wyobraźnią mówi to wszystko, jakiego sobie obraliśmy włodarza takież mamy i jego rządy.

Do MCBUKO: człowieku weź maczetę i sam wykarczuj te krzaki bo nikt tego nie zrobi obraz dyskusji w tym temacie odzwierciedla to co się dzieje w gminie. Nie ma gospodarza ani w gminie ani w powiecie. jeden zwala na drugiego......

W kampanii wszyscy byli uśmiechnięci razem na zdjęciu, jedna wielka kochająca się rodzina....
a teraz każdy ma to w  (wiadomo gdzie) centrum Czańca spaprane, rowy zamulone, dziury na Kardynała Wojtyły jeszcze od zimy, śmieci nad Sołą, Generalnie: syf, kiła i mogiła....

Obraz gminy co nierządem stoi, każdy zwala na innego bo się koleżki z plakatów dogadać nie mogą kto za co odpowiada.....  RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA z tego hasełka to już chyba została tylko RODZINA !!!

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

61 Ostatnio edytowany przez banan11 (2011-06-29 14:41:16)

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

Zenon napisał/a:

To dlatego zatroskany o bezpieczeństwo swoje i innych mcbuko może wymagać. Nie otrzymawszy wsparcia może czuć się sfrustrowany i zawiedziony. Ty się dziwisz? Spójrz na to obiektywnie. Już samo to, że zwraca się o pomoc na tym forum świadczy o bezsilności i bezradności. Z drugiej strony sytuacja ta wskazuje na degradację instytucji wójta i sołtysa. Bo jak inaczej można to odebrać, skoro w wydawałoby się prostej i oczywistej sprawie nie można doczekać się podjęcia stosownych i skutecznych działań?

Niektórzy zawiedzeni, nie piszą tylko na forum. Przykład znaleziony w BIP: POPRAWNY LINK

http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=6192&Nr=1&ident=9396

Ktoś zgłosił skargę na działalność naszego wójta.
Taki mały offtopic w temacie.

http://img.userbars.be/userbars/11/25648.gif

62

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

Widzę że rozpętałem burzę.Nie było mnie w domu tylko trzy dni a tu taka dyskusja.Gałęzi nie zamierzam sam obcinać.Poczekam jeszcze, może sprawa nabierze swojego biegu (przynajmniej mam taką nadzieję).A przy okazji dziękuję za zainteresowanie się tematem ,gdyż chodzi tutaj o bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci.

63

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

Raczej bym nie liczył na to, że ktoś zrobi z tymi gałęziami porządek.

"Ciemna strona mocy" opanowała całą gminę i tylko my sami musimy dbać o swoje i społeczne sprawy.

Gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się od niego z dala -  Horacy

64

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

Jest światełko w tunelu, że moje i nie tylko oczekiwania w kwestii świateł w centrum Czańca zostaną spełnione.
Dla przypomnienia pisałem o tym w tym wątku dniu 10.04.2011 r.

Tak przynajmniej wynika z Protokołu Nr 16/12 z XVI Sesji Rady Gminy Porąbka odbytej w dniu 25 maja 2012 roku w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce, w którym na stronie 12:

Pan Kazimierz GAŁUSZKA – Sekretarz Gminy :
(...)
najprawdopodobniej jeszcze w bieżącym roku, na drodze przy Szkole
Podstawowej w Czańcu zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna, celem
spowolnienia ruchu drogowego,

Takie inteligentne światła są w Hałcnowie obok kościoła i świetnie spełniają swoja zadanie.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

65

Odp: Wyjazd z parkingu w centrum.

zgłaszał ktoś może że lustro zmieniło kąt i nie spełnia swojej funkcji? mam na myśli to lustro przy wyjeździe z parkingu

Per Aspera Ad Astra