1

(950 odpowiedzi, napisanych Wybory)

Do wpisu nr 782 - czytając go zastanawiam się jaka to wspólnota stworzyła się na forum, o której pisał P. Włościanin....

2

(950 odpowiedzi, napisanych Wybory)

Ciekawa linia obrony… Niefortunne dobranie słów… A co bybyło, gdyby niefortunnie dobrała te słowa P. Tylza-Janosz? Oj….. Nie byłoby zmiłuj…. Ludzie by ją zaszczuli…
Nie zamierzam brnąć w to dalej, bo nie ma sensu – ma Pan rację, że ocenią Wyborcy.
Co do procesu, to niech się drapie ten, kogo swędzi….
Co do wspólnoty, to niech w niej zapanuje szacunek do drugiego człowieka, szczególnie wtedy, gdy ma odmienne zdanie.

3

(950 odpowiedzi, napisanych Wybory)

Mnie interesuje dlaczego doszło w ogóle do procesu…
Po co była ta prowokacja ze strony P. Bułki. Ale jak Pan słusznie zauważył nie ma możliwości uzyskania odpowiedzi na forum….
Więc nie ma co bić piany…
Szkoda, że na forum Czańca jest tyle personalnych ataków… A najciekawsze jest to, że wiodą prym osoby spoza tej miejscowości.
Główny konflikt na czanieckim forum toczy się pomiędzy (jak mniemam) mieszkańcami Kobiernic…

4

(950 odpowiedzi, napisanych Wybory)

P. Włościaninie mógłby Pan napisać w jakim sensie antyinternetowy?
Proszę doprecyzować, bo w dzisiejszych czasach bez internetu….. Sam Pan wie…

5

(950 odpowiedzi, napisanych Wybory)

Dziękuję P. Włościaninie za odpowiedź.
A dlaczego żadne pytanie nie są stawiane kontrkandydatowi?

6

(950 odpowiedzi, napisanych Wybory)

Pytanko:
Kto w pełni popiera wystosowanie przez  P. Bułkę takiego tekstu o P. Tylzie-Janosz,który wywołał tyle kontrowersji?
Kto jest za a kto przeciw?
I pytanie do P. Włościanina – czy to prawda, że celowo pisze Pan wypowiedzi dyskredytujące kandydaturę P. Tylzy-Janosz?

7

(950 odpowiedzi, napisanych Wybory)

Czy jest ktoś w stanie podlinkować do gazetki? Czy istnieje tylko w wersji papierowej?

8

(950 odpowiedzi, napisanych Wybory)

Witam. Odnośnie kiełbas wyborczych taki oto przykład z innej Gminy…
http://www.tvp.pl/katowice/aktualnosci/ … a/17603890
Niektórzy traktują tę inwestycję jako kiełbasa wyborcza - jeszcze ciepła smile, ale oby więcej takich rarytasów na Podbeskidziu!
Uważam, że i na terenie Gminy Porąbka można by wypromować jakiś turystyczny produkt ....
P.S. Gmina Jaworze oczywiście złożyła wniosek o przyznanie dotacji UE na w/w przedsięwzięcie wink

9

(521 odpowiedzi, napisanych Nowy Czaniec)

smile Ciekawa interpretacja. Uważam, że takie zadanie jak kanalizacja sołectwa powinno być wpisane w przytaczanym dokumencie, tym bardziej, że jest konieczne do wykonania. I tyle.

10

(521 odpowiedzi, napisanych Nowy Czaniec)

Szanowny Zenonie, niestety nie mogę się z Tobą zgodzić w kwestii zawierania w Planie Odnowy Miejscowości zadania dotyczącego kanalizacji.
Co to znaczy centralna inwestycja?
Wnioskodawcą jest Urząd Gminy w przypadku dotacji unijnej, a nie sołectwo.
Tak jak było z punktem 4 - Gmina Porąbka była Wnioskodawcą, natomiast wyposażona została placówka w Czańcu.
Proszę sprawdzić w planach innych miejscowości, bo przykładów jest sporo. Tak więc wg mojej wiedzy w planie wpisuje się wszystkie inwestycje, gdyż w punkcie z harmonogramem zawiera się informację jaka jednostka będzie realizować dane przedsięwzięcie.

11

(521 odpowiedzi, napisanych Nowy Czaniec)

Odnoszę wrażenie, że od nowych Radnych oczekuje się, że wprowadzą ład, porządek, przestrzeganie prawa, pozyskają dotacje etc.
To jest niemożliwe z wielu względów. To musi być długofalowy proces i konsekwentne działanie.
I tutaj nasuwa mi się taka refleksja....
Każdy mieszkaniec Czańca może narzekać i wyliczać błędy naszej władzy. Ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobiłem, aby było lepiej? Może warto popatrzeć także na siebie. I nie mam tutaj na myśli osób, które wypowiadają się na forum, bo one jakiś krok już zrobiły. Przynajmniej nie przeszły obojętnie wobec problemów. Jednak coraz częściej słyszę głosy, że potrzeba zmian na lepsze.
Mieszańcy mieli okazję przedstawić swoją koncepcję rozwoju Czańca w momencie opracowywania Planu Rozwoju Miejscowości na lata 2011-2019. Czy ktoś z Państwa brał udział w konsultacjach? Czy ktoś był i głosował za jego przyjęciem?
Jesteście Państwo z niego zadowoleni? Bo jeżeli nie, to uważam, że to jest tylko i wyłącznie nasza wina. Jeżeli Plan jest w porządku, to wystarczy się go trzymać, aby było lepiej. To tak jak w każdej poważnej firmie - jest plan rozwoju, wyznaczone cele i osoby odpowiedzialne za ich realizację.
Na forum często można przeczytać o braku poczynionych inwestycji. Ale przecież najważniejsze planowane inwestycje wpisane są w plan odnowy. Powiem szczerze, że nie znalazłam tam kanalizacji, więc uważam, że nie mogę się "czepiać", że nie jest ona wykonywana.

W Planie Odnowy jest klarowny zapis:

"Planowanymi zadaniami do realizacji w miejscowości Czaniec są:
1. Stworzenie miejsca wypoczynku w Centrum miejscowości,
2. Modernizacja przedszkola,
3. Remont Domu Kultury w Czańcu,
4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej,
5. Stworzenie punktu informacji turystycznej,
6. Rewitalizacja budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
7. Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji
społeczności lokalnych.
8. Remont budynku ośrodka zdrowia,
9. Remont dróg i budowa chodników,
10. Budowa zadaszonej wiaty nad sceną,
11. Zakup i montaż tablic informacyjnych.
Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej
aktywności mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, przy
odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych
przedsiębiorców. Niezbędnym warunkiem dla realizacji w/w zadań będzie zapewnienie
odpowiedniego poziomu finansowania ze strony władz gminnych, samorządów wyższego
szczebla, instytucji dysponujących środkami unijnymi, przedsiębiorstw użyteczności
społecznej oraz firm prywatnych."

Mam wrażenie, że w/w przytoczony Plan Odnowy traktowany jest jako martwy dokument. A przecież został on zaakceptowany przez mieszkańców. Więc coś chyba tutaj jest nie tak.
Swego czasu miałam przyjemność opracowywania takich Planów dla innych miejscowości na terenie woj. śląskiego i niektóre zebrania z mieszkańcami były bardzo burzliwe. Bronili jak lwy swoich "planów", aby nie zostały pominięte smile
I krok po kroku są realizowane. Nie zawsze się uda zgodnie z harmonogramem wykonać zadanie, ale mieszkańcy są informowani na bieżąco, dlaczego dana inwestycja odsuwa się w czasie.
Więc jeżeli mieszkańcy Czańca nie są informowani o postępach w inwestycjach, to mają przecież swoich Radnych. Jeżeli Radni nie wychodzą do ludzi, to może czasem trzeba wprost ich o pewne sprawy zapytać. To przecież są osoby przez nas wybrane. Aktywność mieszkańców jest w naszych realiach niezbędna.
Dużo by o tym wszystkim pisać... Uważam, że każdy musi być świadomy odpowiedzialności i wybrać takich Radnych, z którymi będzie mógł współpracować, a nie po pierwszych miesiącach rozliczać z efektów. Bo to nie tędy droga do zmian.

12

(521 odpowiedzi, napisanych Nowy Czaniec)

Powiało profesjonalizmem ze strony Pani Dyrektor smile
Ale nie ma się co łudzić, że jak będą nowi radni, to nagle fala środków unijnych zaleje Czaniec....np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (który był niejednokrotnie przytaczany na przykładzie innych gmin). To już ostania prosta tego programu.
Raczej trzeba poczekać na nowy okres programowania lub poszukać innych źródeł.
Moim zdaniem trzeba patrzeć realnie w przyszłość smile

13

(667 odpowiedzi, napisanych Pytania do Urzędu Gminy)

Czytając powyższe wypowiedzi nasuwa mi się takie pytanie...
Czy ktoś pamięta kto był kandydatem na Wójta z sołectwa Czaniec? Bo szczerze mówiąc nie pamiętam... Z góry dziękuję za odpowiedź.
I jeszcze zapytanie do Pana Ignacego Kocemby:
Czy uzyskał Pan już odpowiedź na pytania dotyczące wykorzystywania środków unijnych?

14

(667 odpowiedzi, napisanych Pytania do Urzędu Gminy)

Do wniosku nr 1:
5) Czy instytucja/organizacja/stowarzyszenie/ działające na terenie sołectwa Czaniec zainteresowane pozyskaniem środków może liczyć na pomoc Urzędu Gminy. Jeżeli tak, to w jakim zakresie? I do kogo należy się zgłosić - bezpośrednio do pracownika UG czy do któregoś  z Radnych - najlepiej, aby wskazana została osoba z imienia i nazwiska.
Na podstawie moich dotychczasowych doświadczeń w tym temacie odnoszę wrażenie, że istnieje ogromna przepaść pomiędzy Czańcem a Urzędem Gminy.... sad

15

(7 odpowiedzi, napisanych Pozdrowienia)

Był i znikł....
I znów go nie ma... sad
Ale cóż, powodzenia na sesji!!!

16

(1 odpowiedzi, napisanych Pozdrowienia)

Witam!
Dziękuje za pozdrowienia smile
Masz rację.. to były czasy... smile
Gdyby stworzyć taki wątek " Wspomnienia z podstawówki", to powstałby niezły kabaret wink
Gorące uściski dla rocznika 81 !!!!!!

17

(3 odpowiedzi, napisanych Tematy wolne)

Witam.
Jeżeli chodzi o temat turbin, to zetknęłam się z nim podczas pisania pracy magisterskiej. I to nie  od strony technicznej, lecz... dotacji ze środków UE wink
Otóż przy ocenie aktywności beneficjentów w naszym województwie w pozyskiwaniu funduszy
z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) nasza gmina nie zajmuje czołowego miejsca, ale.... wniosek "z Czańca"  plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu projektów zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania z funduszy strukturalnych w ramach Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa.
Projekt nr Z/2.24/III/3.4/231/05 pod nazwą "Zakup nowoczesnej turbiny dla elektrowni wodnej zlokalizowanej w Czańcu", której beneficjentem jest Mała elektrownia wodna Górecki Sp. J.uzyskał najwyższą ilość punktów w drugiej edycji konkursu. Kwota dofinansowania wynosi 202 500,00 PLN, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Umowa z beneficjentem została podpisana, lecz jak wiadomo nie oznacza to przelania pieniędzy na konto, więc głowy nie daję, że kasa jest już u Wnioskodawcy. Lecz w tego typu projektach tak dobrze ocenionych raczej wpadek nie ma i refundacja zostaje sfinalizowana. Gdyby Ktoś był zainteresowany tematem podaje adres strony internetowej: http://www.zporr.garr.pl/?p=/menu/2/2

Nie wiem ,czy Fazi miał na myśli te turbiny i tę fabrykę. Jeśli nie, to tak dla informacji, że coś się jednak w Czańcu dzieje big_smile

Pozdrawiam

18

(5 odpowiedzi, napisanych Pozdrowienia)

Witam!
No cóż... Nie ma to jak rocznik '81 wink
Serdecznie życzenia dla Jubilata i pozdrowienia dla wszystkich 25-latków!

19

(127 odpowiedzi, napisanych Tematy wolne)

Uznanie dla autora najdłuższego posta w tym wątku...

20

(7 odpowiedzi, napisanych Pozdrowienia)

Skoro Toffler składał życzenia, to ja również się przyłączam smile
Wszystkiego dobrego !!!
P.S. Mogę się tylko domyślać, że chodzi o urodziny....

21

(7 odpowiedzi, napisanych Pozdrowienia)

Ha! Mamy Cię! Siedzieliśmy dzisiaj z Wielkim Bratem i studiowaliśmy Twoje posty.
Wielkie dzięki za pozdrowienia!
Przyjeżdżaj szybko, bo Wielki Brat czeka... w nowej twierdzy... big_smile
Uściski cukiereczki ciasteczka... Szczególnie od Wiki. Pa! smile