26

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Powoli zaczyna mi się sprawa odpadów rozjaśniać.
Wspomnicie moje słowa:

TO PRZEKRĘT NA NIEBYWAŁĄ SKALĘ.

I nie chodzi mi bynajmniej o to, że nasi radni coś tam uchwalą, ani o to, co dzieje się w gminie.
Przekręt polega na stworzeniu systemu, który nastawiony jest na metodyczne i systematyczne drążenie naszych pieniędzy.

wieszczu napisał/a:
radny napisał/a:

ares to co napisałeś fo cała prawda marszałek województwa śląskiego wyznaczył rejony śmieciowe miasto bielsko jest benificjentem tego projektu wszystkie gminy powiatu bielskiego muszą do niego należeć.

http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobi … .html?bo=1

Czy nie lepiej tak od razu. Decyzja została już podjęta, bez udziału gminy i radnych.

To nie tak.

Trzeba wyjaśnić, że osobną kwestia jest segregacji odpadów u źródła, i związana z tym możliwość obniżenia opłaty za odbiór śmieci, a odrębną uchwalenie wojewódzkich planów gospodarowania odpadami komunalnymi. Obie kwestie pozostają w związku. Łączy je ustawa śmieciowa.

Wojewódzki plan gospodarowania odpadami komunalnymi został uchwalony.
Cała historia tutaj:
http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=4 … id_menu=54
lub konkrety:
http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2012/08 … 243915.pdf
http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2012/08 … 244002.pdf

A w skrócie to:
Plan zagospodarowania odpadów komunalnych dla woj. śląskiego przewiduje cztery regiony gospodarowania odpadami. W każdym z nich wskazano instalacje regionalne, które będą odbierać śmieci oraz instalacje rezerwowe.

Region IV to Bielsko-Biała, część powiatu pszczyńskiego oraz powiaty bieruńsko-lędziński, bielski i żywiecki.

Zgodnie z planem regionalna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (tzw. instalacje MBP) działa m.in. w Bielsku-Białej gdzie utworzono również składowisko o statusie regionalnymi. Poza tym w planie wskazano regionalne instalacje do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów -  kompostownię w Żywcu (druga jest w Rybniku).


Gminne strategie odbioru i zagospodarowania odpadów powinny uwzględniać wojewódzki plan gospodarki odpadami. Oznacza to tyle, że przedsiębiorcy wywożący na zlecenie gminy odpady, będą musieli je wozić do wskazanych, w planach wojewódzkich, instalacji zagospodarowania odpadów regionalnych.

Z pozoru nie widać w tym nic podejrzanego. Żadnej sprzeczności ani zgrzytów - czytaj rozbieżnych interesów.  Rada Gminy autonomicznie określa sposób zbierania odpadów na terenie gminy. Nikt ani nic nie ma wpływu na decyzję rady gminy. Tak jest tylko z pozoru.

Czy nie dziwi was postawa naszych włodarzy?
Dlaczego nasi włodarze upierają się przy zbieraniu odpadów zmieszanych?
Dlaczego forsują prosty podział, przypomnę: na mokre i suche oraz osobno popiół?
Czy na pewno nikt nie wpływa na podejmowane decyzje o wyborze sposobu?


Podział na odpady suche i mokre wynika z tego, że suche zmieszane (szkło plastik, metal, papier) trafią do bielskiej super nowoczesnej sortowni, a mokre do regionalnej kompostowi w Żywcu. Obie firmy muszą na siebie zarobić i wypracować dla właścicieli zysk. I to jak najszybciej. Tylko jak to zrobić?

Odpady dla kompostowi to osobny temat. Skupmy się na strumieniu zmieszanych odpadów.

A co z sortowniami? Co z potężną sortownią, która może posegregować 277.000,00 kg odpadów dziennie?
Otóż najłatwiej zapewnić jej zysk, kierując do niej odpowiednio szeroki strumień zmieszanych odpadów do posegregowania. Ich odbiór będzie nasze kieszenie najwięcej kosztował.

Czyli pośrednio, w majestacie obowiązującego prawa miejscowego - wystarczy uchwalić tylko odpowiednią uchwałę, nawet się nie dowiemy kiedy, doznamy skoku na nasze pieniądze.

I tutaj dochodzimy do sedna sprawy śmieci. Dla dopełnienia obrazu skali możliwego przekrętu, przytoczę fragment jednej ze znalezionych w sieci wypowiedzi:

Jest to niewielki postęp w pracach administracji na rzecz prawidłowej gospodarki odpadowej, brak jest wskazania technologii dla selekcji mieszanych odpadów.
Istniejące segregatornie to doczyszczalnie odpadów zebranych selektywnie a jest innowacyjna opatentowana technologia selekcji mieszanego strumienia odpadów komunalnych stałych bez konieczności składowania.
Oczekuje propozycji współpracy

Postawię więc śmiało tezę:
Forsowanie rozwiązania polegającego na zbieraniu od mieszkańców gminy mieszanych odpadów komunalnych stałych jest działaniem na szkodę mieszkańców i środowiska a przede wszystkim drążeniem ich kieszeni na rzecz właścicieli sortowni i patentu.


Nie powinniśmy zgodzić się na zbiórkę zmieszanych odpadów bez możliwości ich sortowania w zamian za obniżenie opłaty z ich odbiór.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

27

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Mam podobne odczucia, że ktoś stara się 15000 mieszkańców nabić w śmieciową butelkę!!!

Albo gmina jest  tak nieudolna, że idzie po najmniejszej linii oporu?

Albo ktoś będzie kręcił swoje lody za nasze pieniądze?

Zobaczymy co zrobią radni i jak się zachowają?!?

28

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Zenon napisał/a:

Gminne strategie odbioru i zagospodarowania odpadów powinny uwzględniać wojewódzki plan gospodarki odpadami. Oznacza to tyle, że przedsiębiorcy wywożący na zlecenie gminy odpady, będą musieli je wozić do wskazanych, w planach wojewódzkich, instalacji zagospodarowania odpadów regionalnych
Nie powinniśmy zgodzić się na zbiórkę zmieszanych odpadów bez możliwości ich sortowania w zamian za obniżenie opłaty z ich odbiór.

Niestety na dzień dzisiejszy Gmina Porąbka nie posiada żadnej kompleksowej koncepcji  dostosowania gospodarki odpadami do wymogów nowej ustawy. Przynajmniej koncepcja taka nie została przedstawiona radnym. Przyjęte dwie uchwały niczego nie załatwiają.
Co do instalacji w Bielsku-Białe. Została wybudowana za kwotę ponad 89 mln złotych, z czego 52 mln to dofinansowanie. Funkcjonuje jako Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej. Zakład składa się z trzech zasadniczych części. Sortowni, Kompostowni i składowiska. Dla zabudowy jednorodzinnej i szeregowej zakład proponuje segregowanie odpadów u źródła według podziału na:
suche
-mokre
-szkło
-popiół
-zielone.
W żadnym przypadku nie ma mowy o odpadach zmieszanych. Naturalnie pytań jest wiele, na które obecnie odpowiedzi brak.

29

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Ignacy Kocemba napisał/a:

Niestety na dzień dzisiejszy Gmina Porąbka nie posiada żadnej kompleksowej koncepcji  dostosowania gospodarki odpadami do wymogów nowej ustawy. Przynajmniej koncepcja taka nie została przedstawiona radnym.

Nie ma się co dziwić, że gmina nie ma żadnej koncepcji gospodarki odpadami.  Widać to wyraźnie na mapie którą stworzyłem - Link: http://maps.google.pl/maps/ms?hl=pl& … h&z=14
Czuć to w powietrzu spowijającym gminę w jesienne i zimowe wieczory.   
Zresztą gmina kierowana przez nieudolną ekipę nie ma koncepcji w wielu innych ważnych sprawach społeczności lokalnej. Od lat nie ma gospodarza. Najgorsze jest to, że sami wybierając takich ludzi wpakowaliśmy się w tę kabałę.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

30

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Rada Miejska w Jaworznie uchwaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnioną od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 14,00 zł miesięcznie. Jeżeli odpady zbierane będą selektywnie opłata wyniesie 11,00 zł miesięcznie.

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2012/3409/akt.pdfDla rodziny czteroosobowej rocznie opłata wyniesie odpowiednio 672 zł i 528 zł

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

31

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

No to pięknie bo ja założyłem 10 od głowy.
Czyli analogicznie gdyby taka uchwała przeszła w Porąbce to rocznie rodzina 2+2 zapłaci 672 złote.

Nasza gmina ma około 15.000 x 14.00 = 2.520.000 podatku który wyfrunie przez ręce urzędników gminnych do Bielska.

.

32

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Dzisiaj wieczorem w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat śmieci.
Obecnie trwają prace nad kalkulacją wysokości opłaty. Rozważane są trzy warianty:

Pierwszy, to stawka wyliczona na zlecenie magistratu przez specjalistyczną firmę – 11,47 zł od osoby miesięcznie.
Drugi – 10 zł miesięcznie od osoby – to stawka wyliczona przez urzędników z magistratu.
Trzeci. Stawka – 9,60 zł miesięcznie od osoby – wyliczona przez Zakład Gospodarki Komunalnej.


Dla rodziny czteroosobowej rocznie opłata w zależności od wariantu wyniesie odpowiednio: 550 zł, 480 zł, 460 zł

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

33

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

W mojej zakładce na stronie pod linkiem http://www.kobiernice.pl/index.php?q=node/18 znajdziecie Państwo założenia wstępne do nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Porąbka.
Będzie on przedmiotem dyskusji na posiedzeniu połączonych komisji RG w dniu 29.10.2011 r. Proszę o uwagi.

34

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

1. Nic Pan nie wspomniał o odpadach biodegradowalnych. Samej trawy pochodzącej ze skoszonych ogrodów są olbrzymie ilości. Czy do obowiązków UG należy odbieranie również odpadów tego typu?
2. Zużyty akumulator to odpad o kodzie znajdującym się na liście odpadów niebezpiecznych, na transport których trzeba mieć stosowne zezwolenie. Czy więc mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczyć go do punktu selektywnej zbiórki?
3. Co z nieczystościami ciekłymi? Czy w ramach przedmiotowej ustawy zostanie uregulowana wyłącznie gospodarka śmieciami? Uważam że ścieki są równie poważnym problem na terenie tak słabo skanalizowanym jak nasz.

35

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

galler napisał/a:

1. Nic Pan nie wspomniał o odpadach biodegradowalnych. Samej trawy pochodzącej ze skoszonych ogrodów są olbrzymie ilości. Czy do obowiązków UG należy odbieranie również odpadów tego typu?
2. Zużyty akumulator to odpad o kodzie znajdującym się na liście odpadów niebezpiecznych, na transport których trzeba mieć stosowne zezwolenie. Czy więc mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczyć go do punktu selektywnej zbiórki?
3. Co z nieczystościami ciekłymi? Czy w ramach przedmiotowej ustawy zostanie uregulowana wyłącznie gospodarka śmieciami? Uważam że ścieki są równie poważnym problem na terenie tak słabo skanalizowanym jak nasz.

To nie są materiały wytworzone przeze mnie. Tyle otrzymali radni, wszystko co otrzymałem opublikowałem. Naturalnie również mam wiele pytań i wątpliwości, które bezwzględnie muszą być wyjaśnione.

36

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Ignacy Kocemba napisał/a:

W mojej zakładce na stronie pod linkiem http://www.kobiernice.pl/index.php?q=node/18 znajdziecie Państwo założenia wstępne do nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Porąbka.
Będzie on przedmiotem dyskusji na posiedzeniu połączonych komisji RG w dniu 29.10.2011 r. Proszę o uwagi.


Na wstępie nim cokolwiek skomentuję chciałbym co nie co wyjaśnień. Dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że galler nie orientuje się w temacie. I zastrzegam się od razu, że nie jest moim celem zdyskredytować go na forum. Chcę raczej wyjaśnić, ponieważ podejrzewam, że wiele osób ma podobne pojęcie o nowych regulacjach.

W tekście podałem wiele linków. Linkujcie śmiało.


Otóż zasadnicza zmiana obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikająca z nowych regulacji prawnych, polega na tym, że to na własność gminy przejdą odpady komunalne - gmina stanie się ich właścicielem i będzie zobligowana do ich odpowiedniego zagospodarowania. Stąd gminie potrzebna jest kasa w takiej ilości, która wystarczy na sfinansowanie całego gospodarowania odpadami - odzysku i zagospodarowania odpadów szczegółowo wymienionego w art. 6r ust. 2 uucp). 


Gallerze. Odpadem jest wszystko co nie jest ci potrzebne i czego chcesz się pozbyć. Jeżeli skoszoną trawę będziesz używał dalej (nie wiem w jakim celu - to nie jest istotne, a istotne jest to, że będziesz w jakiś sposób używał), to wtedy nie jest to odpad. Natomiast jak chcesz się jej pozbyć, to w tej chwili taka skoszona trawa staje się ODPADEM I PRZECHODZI NA WŁASNOŚĆ GMINY. Od tego momentu to ona jest zobowiązana do zgodnego z prawem postępowania z nim. Ty musisz tylko ten odpad (skoszoną trawę) przechować u siebie i wystawić w określonym miejscu i czasie do dyspozycji firmy wskazanej przez gminę do zbierania odpadów.

I tutaj zaczynają się problemy. W założeniach wójt proponuje okresy dwutygodniowe dla frakcji mokrej. Czy to wystarczy? Obawiam się, ze nie. Zwłaszcza w gorące letnie miesiące to stanowczo za rzadko. Mieszkańcy będą mieli ogromne problemy z przechowaniem takiej trawy, zwłaszcza na małych działkach. Dlatego uważam, że zbiórka frakcji mokrej, również ze względów sanitarnych powinna odbywać się co tydzień. Inaczej dojdzie do porzucania odpadów, które (przypominam) są własnością gminy.

Kolejną dla mnie wątpliwą kwestią jest propozycja wójta ustalenia w drodze uchwały rady gminy terminu wnoszenia opłaty. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w tym zakresie wydaje się nie do pogodzenia z treścią art. 87 i 217 Konstytucji, które wymagają, aby wszystkie podstawowe elementy każdej daniny publicznej wynikały z ustawy. Zwracam na ten fakt uwagę, ponieważ w podobnej sytuacji Trybunał Konstytucyjny ustalił, że materia taka zastrzeżona jest do kompetencji ustawodawcy (Wyrok z dnia 10 września 2010 r., sygn. akt P44/09).


Z założeń "wyje" pewien szczegół. Chodzi o bezsensowne stwierdzenie, że w ramach opłaty będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych. Szkoda słów na komentarz. Uważam, że stwierdzenie to daje podstawy do niepokoju co do kompetencji wójta jako osoby  pracującej nad założeniami.

Kolejną kwestią jest ograniczenie odbioru popiołu do pewnego okresu z roku. Propozycja całkowicie chybiona jako niezgodna z ustawą.
Popiół jako odpad jest własnością gminy, a ta jest zobowiązana do jego odbioru i basta. Wolą ustawodawcy nie było ograniczenie spalania węgla do miesięcy zimowych. Nałożone ograniczenie będzie sprzeczne z prawem.

Tak samo w kwestii dowożenia określonego rodzaju odpadów (baterie, akumulatory ....chemikalia),  do punktu w Porąbce. Przyznam, że aż osłupiałem ze zdziwienia. Jak można coś takiego wymyślić?! Pomysł nie do przyjęcia. Gmina ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych. Natomiast mieszkańcy mogą ale nie muszą do takich punktów dostarczać odpady.

To nieudolna próba przerzucenia pewnych obowiązków (transportu odpadów, w tym niebezpiecznych) na mieszkańców, co jest niedopuszczalne. Potwierdza to tylko moją tezę o niekompetencji wójta i niezrozumieniu przedmiotu regulacji. Poza tym takie rozwiązanie spowoduje (będzie tego duże prawdopodobieństwo), że tego rodzaju odpady NIEBEZPIECZNE I SZCZEGÓLNIE GROŹNE, trafią: do rowów, nad Sołę, do lasu. Nie patrząc nawet na przepisy widać, że zabrakło tu wyobraźni i zdrowego rozsądku. Gmina powinna raczej zlecić utworzenie mobilnego punktu odbioru takich odpadów, określić jego trasę przemieszczanie się itd...

Razem z tym krytycznie odnoszę się do pomysłu tworzenia dodatkowych usług transportu. Ustawa gwarantuje w ramach jednej opłaty: odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie.  Tak więc nie wiem co proponuje się poddać pod dyskusję!

Punkt 5 założeń
Powiem krótko. Ustawa chłopaków i dziewczęta przerosła. Sprawa nadaje się do ABW.
Wizja wynikająca z założeń trąci szantażem.
Nieporadna władza lokalna boi się podjąć odpowiedzialności za osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i straszy radnych i społeczeństwo karami?
Wypada tylko dodać, że widziały wójtowe gały co brały.
Nie znamy kosztów? A dlaczego?
O drugiej stronie tego geszeftu pisałem już TUTAJ

I na podsumowanie ostatnie pytania. Dlaczego wójt tak zwlekał? Czy to element zaskoczenia i dezorientacji radnych?
Jeżeli to cały przekazany im materiał, to gdzie są analizy? Gdzie są dane statystyczne? Na jakiej podstawie wójt miał zamiar szacować wysokość opłat? A może nie miał nigdy takiego zamiaru?

Można odnieść wrażenie, że to celowa gra na zwłokę, a zwłoka na czas, a czas to.....   


PS
Gmina realizując ustawę śmieciową traktowana jest jak przedsiębiorca ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

37

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Zenon napisał/a:

Otóż zasadnicza zmiana obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikająca z nowych regulacji prawnych, polega na tym, że to na własność gminy przejdą odpady komunalne - gmina stanie się ich właścicielem i będzie zobligowana do ich odpowiedniego zagospodarowania. Stąd gminie potrzebna jest kasa w takiej ilości, która wystarczy na sfinansowanie całego gospodarowania odpadami - odzysku i zagospodarowania odpadów szczegółowo wymienionego w art. 6r ust. 2 uucp). 
Kolejną kwestią jest ograniczenie odbioru popiołu do pewnego okresu z roku. Propozycja całkowicie chybiona jako niezgodna z ustawą.
Popiół jako odpad jest własnością gminy, a ta jest zobowiązana do jego odbioru i basta. Wolą ustawodawcy nie było ograniczenie spalania węgla do miesięcy zimowych. Nałożone ograniczenie będzie sprzeczne z prawem.
To nieudolna próba przerzucenia pewnych obowiązków (transportu odpadów, w tym niebezpiecznych) na mieszkańców, co jest niedopuszczalne. Potwierdza to tylko moją tezę o niekompetencji wójta i niezrozumieniu przedmiotu regulacji. .  Tak więc nie wiem co proponuje się poddać pod dyskusję!
I na podsumowanie ostatnie pytania. Dlaczego wójt tak zwlekał? Czy to element zaskoczenia i dezorientacji radnych?
Jeżeli to cały przekazany im materiał, to gdzie są analizy? Gdzie są dane statystyczne? Na jakiej podstawie wójt miał zamiar szacować wysokość opłat? A może nie miał nigdy takiego zamiaru?
Można odnieść wrażenie, że to celowa gra na zwłokę, a zwłoka na czas, a czas to.....   
PS
Gmina realizując ustawę śmieciową traktowana jest jak przedsiębiorca ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Pod linkiem http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uc … 01D8EF.pdf znajdziecie państwo projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. Pobieżna analiza tego projektu pokazuje, że proponowane rozwiązania w naszej gminie są kalka rozwiązań proponowanych w Bielsku-Białej.
W uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała Wójt pisze wprost, że Gmina Porąbka będzie zobligowana do przyjmowania zasad obowiązujących w Bielsku-Białe.
Proponuje się porozumienie, ale nikt nie wie jakie, projektu porozumienia brak.
Czarno to widzę.

38

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Wątek PODATEK ŚMIECIOWY na forum znalazł się na 9 miejscu wśród wyników wyszukiwarki Google. Uważam, że to dobry wynik.
W ten sposób może więcej ludzi pochyli się nad problemem. A jest o czym dyskutować.

Proszę zwrócić uwagę na kwestię ilości wytwarzanych śmieci.

Ustawa nie wprowadza górnej granicy ilości śmieci, którą gmina obowiązana jest odebrać od właściciela nieruchomości gdzie zostały  wytworzone.
Tymczasem w podlinkowanym przez Pana Kocembę projekcie regulaminu czytamy:

§ 10. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę zostanie określona odrębnie.

§ 11. 1. Szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości ponad ilość, o której mowa w § 10 oraz cena tych usług zostanie określona odrębnie.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 wykonywać będzie firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Skąd pomysły takich uregulowań?
Oderwanie wysokości opłat od ilości śmieci jest ideą nowej ustawy a ma to na celu zniweczyć przyczyny pozbywania się śmieci nad Sołą (w lesie), spalania ich w domowych piecach, czy wywozu na nielegalne wysypiska.

Mam nadzieję, że radni głosując nad przyjęciem regulaminu zwrócą na to uwagę i zapytają o co tutaj chodzi.

Ustalenie górnej granicy ilości odbieranych odpadów pozostaje w całkowitej sprzeczności z założeniami ustawy.
Gmina winna oszacować stawkę opłaty w ten sposób, żeby uzyskana kwota pokryła wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami.

Podobnie rzecz ma się z określeniem terminu odbierania popiołu albo z wymuszaniem innych zachowań, a w szczególności nakładaniem obowiązków poza tymi, jakie wynikają z zapisów ustawy.

Nie wspomnę tutaj o proponowanym podziale na frakcje (przyp. mokra - sucha), która jest sprzeczna z ideą segregacji odpadów u źródła (jako najefektywniejszą) nie wspomnę o funkcji wychowawczej.   

Być może się mylę. Proszę więc o rzeczowe uwagi.
Tymczasem to, co tutaj wypisuję można porównać (zweryfikować) chociażby z zleceniami Ministerstwa Środowiska przekazanymi w formie wytycznych dla gmin, dotyczącymi wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - link: http://www.mos.gov.pl/artykul/4437_opra … lnymi.html

A tam z

Rysunek 1. System przepływu odpadów

Na tym schemacie (str. 15) wyraźnie widać, że odpady w całym swoim strumieniu od wytwórcy, którym jest właściciel nieruchomości (mieszkańcy) trafiają do WYWOŹCY. Nie ma w tej prostej drodze żadnego pośredniego ogniwa. Nie ma z tej przyczyny, że byłoby to niezgodne z ustawą.

Oczywiście są opcje równoległe - mieszkaniec może według swojego uznania zanieść np. baterie do Punkty zbiórki baterii, czy leki do Apteki a i z tych miejsc odbierze je - WYWOŹCA.Już od dłuższego czasu widać, ze środowiska związane z egzekutywą samorządów nie reprezentują interesów konsumentów (mieszkańców) często wybierając rozwiązania niezgodne z ich interesem ekonomicznym, zgodne zaś z interesem quasi-korporacyjnym tych struktur samorządowych - zarzucają przedstawiciele PIGO i ZPGO

Reszta: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospoda … 40230.html

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

39

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Wychodzi na to że pracownicy gminy albo nie znają ustawy albo jej nie rozumieją!!!

Uważam, że radni nie powinni się zgodzić na 2 frakcje.
Niech szukają alternatywy bo coś czuję, że wójty Bułka chce nas wpakować w śmieciowy kanał i nabijać kabzy bielskiej firmie za nasze pieniądze.

Jest to typowa spychologia. Zamiast znaleźć mądre rozwiązanie uzasadnione ekonomicznie wybiera najdroższe byleby tylko pozbyć się problemu.

"Obejmując Urząd Wójta Gminy Porąbka uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg".

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

Słowa klucz są pogrubione i dla przypomnienia co ślubowaliście!!!!

Macie pracować dla dobra mieszkańców gminy a nie firmy z Bielska!!!

Złamanie przysięgi to nie tylko złamanie prawa ale i również honoru !!!

40

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Dziś na necie ukazał się  artykuł na nurtujący nas wszystkich temat śmieci. Odnoszę nieodparte wrażenie, że ustawa niestety jest jak zwykle w polskich realiach wadliwa. Z problemami co do jej wdrożenia boryka się cała Polska. http://biznes.onet.pl/kig-koszt-odbioru … news-detal

41

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Nasz problem jest większy. Obok problemów z którymi boryka się cała Polska, mamy jeszcze problem z nieporadnymi zarządzającymi naszymi sprawami, którzy mają tendencje do zamiatania spraw pod dywan - w tym przypadku proponują oddanie spraw śmieci w czyjeś ręce.

W artykule czytamy:

Samorządowcy powołując się m.in. na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości twierdzą, że jeśli gmina posiada własne spółki, które są w stanie realizować zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci, to nie powinna robić takich przetargów. W Sejmie zostały także złożone dwa projekty ustaw autorstwa SLD i PiS, które mają umożliwić zlecanie odbioru odpadów spółkom komunalnym bez przetargu.

No cóż. Będą bronić swojego status quo do upadłego. Tylko czy to nam służy?


Pamiętajcie o historii, a w szczególności o przypadku Spółki AQUA. Polityka naszych samorządowców doprowadziła w efekcie do kosmicznego wywindowania cen wody.
Historia lubi kołem się toczyć. Podobnie historia z udziałem śmieci może rychło doprowadzić do wywindowania w górę opłat. Obym si ę mylił.

Tymczasem. Przyjrzyjmy się pewnej kwestii wynikającej z niebywale szkodliwej dla naszych kieszeni propozycji gospodarowania odpadami forsowanej przez wójta.

Właściwie to kwestia fundamentalna. Jak to się stało, że w projektach regulaminu posłużono się pozaprawnymi określeniami:

FRAKCJA MOKRA

FRAKCJA SUCHA

Szukałem i nie znalazłem żadnego aktu powszechnie obowiązującego prawa, który definiuje te określenia, ale od początku.

Wg Słownika języka polskiego PWN - http://sjp.pwn.pl/slownik/2460064/ (wybrałem tę definicję, która może być brana tutaj pod uwagę)

frakcja to wyodrębniona część mieszaniny substancji, odznaczająca się określonymi właściwościami

   
Z kolei art. 3 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet? … 0120000391 stanowi: [gminy]

ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztuczne-go, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających bio-degradacji;

Wynikają z tego przynajmniej trzy następujące spostrzeżenia, przy czym na szczególną uwagę zasługuje ostatnie:
Pierwsza uwaga
przez frakcję na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli w przepisach rangi ustawowej regulujących gospodarkę śmieciami, należy rozumieć:
- odpady odznaczające się właściwościami papieru,
- odpady odznaczające się właściwościami metalu,
- odpady odznaczające się właściwościami tworzywa sztucznego,
- odpady odznaczające się właściwościami szkła i opakowań wielomateriałowych,
- odpady odznaczające się właściwościami odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających bio-degradacji.


Druga uwaga
Przez  selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy rozumieć zbieranie obejmujące co najmniej wymienionych w USTAWIE frakcji odpadów.

Trzecia uwaga
Budowa systemu zbieranie tzw. mokrych i suchych frakcji odpadów i związane z tym usilne starania tworzenia na te potrzeby różnych dziwnych, pozaprawnych zapisów w regulaminie utrzymani w czystości i porządku w gminie, i mieszania ludziom w głowach, z całą pewnością nie spowoduje należytego wykonania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku w gminie. (art. 3 ustawy)

Ustawa wyraźnie nakazuje:

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania,

a w szczególności:

ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztuczne-go, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających bio-degradacji;

Delegacje ustawowe dla JST wynikające z ustawy śmieciowej nie przewidują poprawiania tej ustawy.

Utworzenie systemu zbierania tzw. frakcji mokrych i suchych nie ma uzasadnienia w przepisach obowiązującego prawa. To działanie nielegalne, ukierunkowanie na stworzenie systemu drenowania naszych kieszeni w warunkach mających stwarzać pozory zachowania reguł wynikających z obowiązującego prawa.
To działalność wysoce szkodliwa, na którą nie możemy się zgodzić.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

42

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

W wątku Urzędnik funkcjonariusz prawa; czy układu?- http://czaniec.pl/forum/post6226.html#p6226 zadano forumowiczowi radny pytanie związane z tematem. Pozwolę sobie je tutaj wyświetlić i udzielić retorycznej odpowiedzi:

wieszczu napisał/a:


Czy to prawda, że założenia uchwały śmieciowej zostały skonstruowane na szczeblu powiatowym, w związku z czym Gmina Porąbka w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia?

Wszystko wskazuje że tak jest w istocie.
 
Mamy więc do czynienia ze zmowa? Zmową jako taką powinny zainteresować się prędzej czy później odpowiednie instytucje.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

No coz . Nie pozostanie  nam nic innego jak zgłoszenie tego procederu do UOKIK. To co szykuja na kolesie od kieliszka nosi znamiona praktyki monopolistycznej, naduzywanie pozycji dominujacej oraz potocznie nazywane kartelem.
Ewidentnie widać że zawiazano kartel kilka lat temu a teraz trzeba stado baranów czyli nas przekonać ze te strzyzenie jest jedynym słusznym rozwiązaniem.
Ale jak głosi masa roznych   historii wśród stada baranow zawsze znajdzie się czarna owca.
Chyba skończyły się czasy złotej bulkowszczyzny gdzie przez 12 lat stadko baranów przeglosowywalo wszystko co im baca podsuwal.
Tera lud rozumny i oczytany i nie daje sie Tak latwo w wala robic.

44

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Morlinek napisał/a ;   Chyba skończyły się czasy zlotej bułkowszczyzny gdzie przez 12 lat stadko baranów przegłosowywało wszystko co im baca podsuwał.                                 
Tera lud rozumny i oczytany i nie daje sie tak latwo w wala robic. Z całym szacunkiem dla Morlinka,ale mnie się wydaje że Wójt jest tylko juhasem i jak na dobrego juhasa przystało wykonuje skrupulatnie polecenia bacy.

45

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

A kim baca?

46

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Capo di tutti capi- czyli w tłumaczeniu dosł."szef wszystkich szefów" nazwany przeze mnie bacą na terenie Gminy i nie tylko jest Starosta A.P.  Bez jego wiedzy i zgody nic się w Gminie nie dzieje.Więc pytanie; kto związał Wójtowi coś tam, staje się pytaniem retorycznym.

47

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Pozdrawiam!

Dyskusja nad projektem nowych zasad gospodarki odpadami w Gminie Porąbka w dniu 29.10.2012r. się nie odbyła. Wójt wycofał przygotowane projekty uchwał  oraz pozostałe materiały.

48

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

A jakaż to przyczyna, że wójt wycofuje przygotowane projekty. Czy to jego własne rozmyślenie się czy może wpływ jakiegoś doradcy.
Szkoda, że nie widzieliśmy tych projektów, bo nie porównamy ich z nowymi.

49

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

ares 1 napisał/a:

Szkoda, że nie widzieliśmy tych projektów, bo nie porównamy ich z nowymi.

Projekty cały czas są pod linkiem http://www.kobiernice.pl/index.php?q=node/18

50

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Ignacy Kocemba napisał/a:

Pozdrawiam!

Dyskusja nad projektem nowych zasad gospodarki odpadami w Gminie Porąbka w dniu 29.10.2012r. się nie odbyła. Wójt wycofał przygotowane projekty uchwał  oraz pozostałe materiały.

Ja również zapytam. Co było przyczyną wycofania projektu?

Przygotowanie projektu to pewien proces i trudno mi jest wyobrazić sobie jak ważkie musiały być przyczyny podjęcia takiej drastycznej decyzji.
Czy projekty były złe?
A może to nie tak. Może nic ważnego nie wydarzyło się, a to tylko gra na zwłokę. Trzeba wiedzieć, że im bliżej wyznaczonej daty podjęcia uchwał, tym atmosfera gęstsza i bardziej sprzyjająca podejmowaniu pochopnych decyzji. Co wójt robił do tej pory? Wiemy również, że wójt straszył radnych karami.

ares 1 Skąd takie pytanie. Proponuję ci powrócić na początek tego wątku i po kolei przeczytać uważnie wszystkie wpisy. Wierz mi jest tam sporo ciekawych informacji na temat nowej ustawy śmieciowej. Warto je przeczytać. Dzięki zebranym informacjom będziesz miał pojęcie co też takiego dzieje się wokół śmieci w naszej gminie. Lepiej też rozumiesz w co takiego wkręca nas rządząca gminą ekipa.

Po to właśnie założyłem ten wątek.

Zakładam nowy wątek ponieważ ustawa śmieciowa jest dla Gminy Porąbka ogromnym wyzwaniem, do podjęcia którego Rada Gminy i wójt powinni się dobrze przygotować. Z kolei szczególny nadzór społeczności lokalnej jest niezbędnie konieczny z uwagi na dotychczasowy sposób gospodarzenia gminątse tse
Wskazujesz  szefa wszystkich szefów. A mnie to nie obchodzi. My tutaj mamy wójta i radnych, i to oni są przed mani odpowiedzialni za tworzony system gospodarowania odpadami.
Gdy porządnych ludzi przerastają problemy lub gdy podejmą błędną decyzję wycofują się, oddają do dyspozycji lub podejmują dymisję.
A może wójt czytał forum?

Wracając do śmieci.
Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Obrady samorządowców z urzędnikami zdominowała dyskusja na temat gospodarowania odpadami. Przebieg spotkania będzie można prześledzić, przeglądając zapis protokołu: http://www.kwrist.mac.gov.pl/portal/kw/ … ersja.html


Tymczasem pozostaje prasa

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomos … 88077.html
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomos … 88989.html


Sprawa jest ważna - tym bardziej śledźmy bacznie poczynania wójta.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.