Wkrótce aplikacja Czaniec news

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego. Widok z lotu ptaka.

Czaniec - centrum

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Ponad 5700 mieszkańców.

Czaniec - miejscowość historyczna

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Wzmiankował o niej już Jan Długosz w swoich kronikach.

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego.

Czaniec - wczesnobarokowy dwór

Dwór obronny w Czańcu – siedemnastowieczny budynek - piętrowa rezydencja szlachecka o cechach obronnych.

Czaniec - kościół

Kościół z okresu międzywojennego z barokową wieżą, XVI-wiecznym obrazem Matki Boskiej

Zapora i Jezioro Czaniec

Zbiornik wyrównawczy, zapora i jezioro Czaniec na rzece Soła o powierzchni 45 ha.

Czaniec - parafia pradziadów papieża

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Czaniec - miejscowość zabytków

Czaniec to nie tylko renesansowy dwór czy kościół z barokową wieżą, rokokowe ołtarze i ambona, to także szereg innych zabytków. W Czańcu znajduje się kilka przydrożnych lub polnych kapliczek i kaplic.

Czaniec - zaciszne miejsce

Z dala od zgiełku, znaleźć można spokojne miejsca dla chwil relaksu, np. na górskich szlakach. Czaniec to także góry, łąki i lasy, gdzie bez trudu spotkać można dziką zwierzynę.

Czaniec - figury świętych

W całej miejscowości można natknąć się na różnego rodzaju figury świętych i stare kapliczki.

Szkoła na Dolnym Czańcu

Wybudowana w 1909 roku szkoła nosiła pierwotnie nazwę: Szkoła Jubileuszowa imienia Franciszka Józefa I, później: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza. Przebudowana w roku 1981. W 2002 roku dobudowano halę gimnastyczną.

Czaniec - pamięć o papieżu Janie Pawle II

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Cmentarz komunalny w Czańcu

Obecny cmentarz komunalny. Mało kto jednak wie, że dawno temu na Zagłęboczu znajdował się cmentarz choleryczny, który został zlikwidowany. W jego miejscu znajduje sie obecnie krzyż, który upamiętnia ofiary epidemii cholery, która panowała w Czańcu i okolicy w latach 1846-1847

Góry...

Palenica, Bukowski Groń, Trzonka, Przełęcz Bukowska, Złota Góra, Porębski Groń. Na szczycie Palenicy stoi krzyż, postawiony tutaj w jubileuszowym 2000 roku. Jest na nim napis: Odródźcie się pod względem narodowym i religijnym, a da wam Bóg przyszłość szczęśliwą.


Położenie Czańca i kilka słów o historii

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona w środkowej części dawnego woj. bielskiego, na Pogórzu Śląskim, u stóp Palenicy (782 m - Beskid Mały), nad Sołą, granicząca z Kętami.
Komunikacja autobusowa PKS (lub Bus) i MZK Kęty (linie #2 i #8)
Liczba mieszkańców: ponad 5.700, powierzchnia 1691 ha. Gęstość zaludnienia osoba/km2 wynosi: 225.
Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Wzmiankował o niej już Jan Długosz w swoich kronikach.

Warto zwrócić uwagę na wczesnobarokowy dwór obronny z resztkami fortyfikacji, jedną z ciekawszych tego typu budowli w południowej Polsce. Obiekt znajduje się wprawdzie w rękach prywatnych i jest częściowo zdewastowany. Do dworu wiedzie stara aleja parkowa.

Będąc w Czańcu, warto zajrzeć do miejscowego kościoła parafialnego, wzniesionego w okresie międzywojennym na miejscu poprzedniego, XVII-wiecznego. Ze starej świątyni zachowała się barokowa wieża, XVI-wieczny obraz Matki Boskiej malowany na desce oraz rokokowe ołtarze, ambona i chrzcielnica.
Niegdyś wieś słynęła z płóciennictwa i sukiennictwa. Dziś Czaniec kojarzy się m.in. z wybudowanym na Sole (w Czańcu Dolnym) zbiornikiem wyrównawczym.
Owa zapora ziemna nosząca nazwę "Czaniec" została wybudowana na Sole w latach 1958-1966. Zapora, która spiętrzyła wody rzeki i utworzyła zbiornik wodny (Jezioro Czanieckie) o powierzchni 47ha, stanowi rezerwuar wody pitnej dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Bielska-Białej.

Zbiornik zaporowy Czaniec powstał w wyniku przegrodzenia zaporą rzeki Soły w km 28 + 800. Przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wynoszącej 299. 0 m npm całkowita pojemność zbiornika wynosi 1.3 mln m3, a powierzchnia zalewu - 46 ha. Maksymalna głębokość zbiornika wynosi 6.5 m, a przy normalnym poziomie piętrzenia - 5.7 m. Głębokość średnia ( Hśr ) wynosi 2.8 m, a głębokość względna 0.96 m. Wskaźnik głębokościowy jeziora wynosi 0.43 ( kształt misy jeziornej paraboloidalny ).

Zbiornik Czaniec wybudowany został jako ostatni z 3 zbiorników wchodzących w skład kaskady rzeki Soły, wyposażony jest w duże ujęcie wody, stację jej uzdatniania oraz przepompownię. Ponadto woda ze zbiornika pobierana jest przez Kęcką Spółkę Wodną do zasilania stawów rybnych. Zadaniem zbiornika jest także wyrównywanie przepływu w rzece Sole poniżej zapory.
Zbiornik jako element ujęcia wody dla potrzeb komunalnych, objęty jest bezpośrednią strefą ochrony sanitarnej. Na zbiorniku nie prowadzi się w żadnej formie gospodarki rybackiej oraz obowiązuje zakaz uprawiania sportów wodnych.
Głównym dopływem zbiornika jest rzeka Soła. Prowadzi ona wody zrzutowe ze zbiornika Międzybrodzie. Niewielki wpływ na bilans wodny zbiornika ma kilka mniejszych potoków, które są dopływami rzeki Soły. Dwa największe z nich, to potoki Wielka Puszcza i Mała Puszcza.

Z parafii św. Bartłomieja w Czańcu wywodzą się pradziadowie Karola Wojtyły, a obecnie Papieża Jana Pawła II. Tutaj znajdziesz biografię Jana Pawła II.

Dane demograficzne :

Sołectwa 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. Prognoza
na 2015 r.
Prognoza
na 2030 r.
Bujaków
2119
2120
2103
2128
2180
2267
Czaniec
5241
5376
5396
5416
5557
5779
Kobiernice
3292
3353
3368
3353
3469
3607
Porąbka
3690
3767
3762
3779
3874
4028
RAZEM
14342
14616
14629
14676
15080
15681Najnowsze filmy: