Wkrótce aplikacja Czaniec news

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego. Widok z lotu ptaka.

Czaniec - centrum

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Ponad 5700 mieszkańców.

Czaniec - miejscowość historyczna

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Wzmiankował o niej już Jan Długosz w swoich kronikach.

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego.

Czaniec - wczesnobarokowy dwór

Dwór obronny w Czańcu – siedemnastowieczny budynek - piętrowa rezydencja szlachecka o cechach obronnych.

Czaniec - kościół

Kościół z okresu międzywojennego z barokową wieżą, XVI-wiecznym obrazem Matki Boskiej

Zapora i Jezioro Czaniec

Zbiornik wyrównawczy, zapora i jezioro Czaniec na rzece Soła o powierzchni 45 ha.

Czaniec - parafia pradziadów papieża

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Czaniec - miejscowość zabytków

Czaniec to nie tylko renesansowy dwór czy kościół z barokową wieżą, rokokowe ołtarze i ambona, to także szereg innych zabytków. W Czańcu znajduje się kilka przydrożnych lub polnych kapliczek i kaplic.

Czaniec - zaciszne miejsce

Z dala od zgiełku, znaleźć można spokojne miejsca dla chwil relaksu, np. na górskich szlakach. Czaniec to także góry, łąki i lasy, gdzie bez trudu spotkać można dziką zwierzynę.

Czaniec - figury świętych

W całej miejscowości można natknąć się na różnego rodzaju figury świętych i stare kapliczki.

Szkoła na Dolnym Czańcu

Wybudowana w 1909 roku szkoła nosiła pierwotnie nazwę: Szkoła Jubileuszowa imienia Franciszka Józefa I, później: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza. Przebudowana w roku 1981. W 2002 roku dobudowano halę gimnastyczną.

Czaniec - pamięć o papieżu Janie Pawle II

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Cmentarz komunalny w Czańcu

Obecny cmentarz komunalny. Mało kto jednak wie, że dawno temu na Zagłęboczu znajdował się cmentarz choleryczny, który został zlikwidowany. W jego miejscu znajduje sie obecnie krzyż, który upamiętnia ofiary epidemii cholery, która panowała w Czańcu i okolicy w latach 1846-1847

Góry...

Palenica, Bukowski Groń, Trzonka, Przełęcz Bukowska, Złota Góra, Porębski Groń. Na szczycie Palenicy stoi krzyż, postawiony tutaj w jubileuszowym 2000 roku. Jest na nim napis: Odródźcie się pod względem narodowym i religijnym, a da wam Bóg przyszłość szczęśliwą.


Wędkarstwo / Gatunki ryb w regionie Czańca

Badania ichtiologiczne Płoć
W trakcie prowadzenia badań monitoringowych zbiornika Czaniec wykonane zostały w miesiącu lipcu 1999 r. jednorazowe badania kontrolne stanu zdrowotności ryb zasiedlających zbiornik.
Uzyskano próby ryb do badań podczas 4 – godzinnego odłowu kontrolnego, wykonanego w godzinach 2200 – 0200. Do badań zostały użyte sieci stawne – wontony, o oczkach 25 – 75 mm. Sieci wystawiono w centralnej strefie zbiornika.

Wyniki badań
Podczas połowu w zbiorniku Czaniec pozyskano następujące gatunki ryb:
Leszczpłoć (Rutilus rutilus), leszcz (Abramis brama), kleń (Leuciscus cephalus) i jelec (Leuciscus leuciscus).

Badania wykazały dobrą kondycję zdowotną wszystkich odłowionych gatunków. Na powierzchni ciała oraz narządach wewnętrznych nie stwierdzono zmian patologicznych, obecności pasożytów ani śladów ich działania.

W przypadku przebadanych leszczy Kleńwaga ryb nie osiągała wartości literaturowych dla osobników tego gatunku w odłowionych klasach wielkości. Potwierdza to obserwowane wcześniej zjawisko karlenia leszcza, co przy braku widocznych zmian patologicznych, jest zapewne wynikiem zbyt dużego zagęszczenia populacji ryb tego gatunku w zbiorniku.

Powyższy raport dotyczy tylko zbiornika wodnego "CZANIEC".Jelec
Ponadto na terenie Gminy Porąbka występują gatunki takie jak:
- pstrąg (ongiś potokowy)
- węgorz
- szczupak

Rzeka Soła na odcinku Czańca jest opisywana przez wędkarzy jako kraina pstrąga i lipienia.
Po wypłynięciu z zalewów, najpierw z Żywieckiego, później z Międzybrodzkiego, Soła płynie na północ, gdzie po trzech kilometrach zasila trzeci i ostatni już w jej kaskadzie - zbiornik zaporowy Czaniec.

Rzeka pomiędzy dwoma dolnymi zalewami ma niewielką długość. Jest ona słabiej tutaj odwiedzanym i słabiej znanym innym wędkarzom łowiskiem. Ten krótki odcinek jest jednak dużą ciekawostką. Rzeka płynie tu głębokim wąwozem pomiędzy wzniesieniami Beskidu Małego.

Należy pamiętać, że wędkowanie jest tutaj dozwolone od tablic informacyjnych, umieszczonych poniżej zapory w Porąbce. Od tych tablic mostu drogowego wolno łowić tylko na przynęty sztuczne i roślinne. Dodatkowo od pierwszego dnia do ostatniego dnia marca nie wolno tutaj spinningować. Takie same przepisy obowiązują także od zapory w Czańcu, do mostu w Łękach. Odnośnie odcinka pomiędzy zaporami, jest on zasiedlony większą różnorodnością gatunków ryb, niż górna Soła. Tu łowione są piękne pstrągi, lecz trzeba trafić na dzień, gdy tutaj da się dobrze łowić. Zależne jest to od pracy zapory powyżej.

Wykorzystano materiały autorstwa Mikołaja Hassa (Flyfishing)


Najnowsze filmy: