Wkrótce aplikacja Czaniec news

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego. Widok z lotu ptaka.

Czaniec - centrum

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Ponad 5700 mieszkańców.

Czaniec - miejscowość historyczna

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Wzmiankował o niej już Jan Długosz w swoich kronikach.

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego.

Czaniec - wczesnobarokowy dwór

Dwór obronny w Czańcu – siedemnastowieczny budynek - piętrowa rezydencja szlachecka o cechach obronnych.

Czaniec - kościół

Kościół z okresu międzywojennego z barokową wieżą, XVI-wiecznym obrazem Matki Boskiej

Zapora i Jezioro Czaniec

Zbiornik wyrównawczy, zapora i jezioro Czaniec na rzece Soła o powierzchni 45 ha.

Czaniec - parafia pradziadów papieża

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Czaniec - miejscowość zabytków

Czaniec to nie tylko renesansowy dwór czy kościół z barokową wieżą, rokokowe ołtarze i ambona, to także szereg innych zabytków. W Czańcu znajduje się kilka przydrożnych lub polnych kapliczek i kaplic.

Czaniec - zaciszne miejsce

Z dala od zgiełku, znaleźć można spokojne miejsca dla chwil relaksu, np. na górskich szlakach. Czaniec to także góry, łąki i lasy, gdzie bez trudu spotkać można dziką zwierzynę.

Czaniec - figury świętych

W całej miejscowości można natknąć się na różnego rodzaju figury świętych i stare kapliczki.

Szkoła na Dolnym Czańcu

Wybudowana w 1909 roku szkoła nosiła pierwotnie nazwę: Szkoła Jubileuszowa imienia Franciszka Józefa I, później: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza. Przebudowana w roku 1981. W 2002 roku dobudowano halę gimnastyczną.

Czaniec - pamięć o papieżu Janie Pawle II

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Cmentarz komunalny w Czańcu

Obecny cmentarz komunalny. Mało kto jednak wie, że dawno temu na Zagłęboczu znajdował się cmentarz choleryczny, który został zlikwidowany. W jego miejscu znajduje sie obecnie krzyż, który upamiętnia ofiary epidemii cholery, która panowała w Czańcu i okolicy w latach 1846-1847

Góry...

Palenica, Bukowski Groń, Trzonka, Przełęcz Bukowska, Złota Góra, Porębski Groń. Na szczycie Palenicy stoi krzyż, postawiony tutaj w jubileuszowym 2000 roku. Jest na nim napis: Odródźcie się pod względem narodowym i religijnym, a da wam Bóg przyszłość szczęśliwą.


Aktualności

  Jeśli widziałeś coś ciekawego, masz ważną informację, ciekawe zdjęcie, albo film - WYŚLIJ DO NAS!
  Publikujemy wszystkie materiały dotyczące Czańca i najbliższych okolic!

Dodał: admin,06-06-2019

Zebranie wiejskie sołectwa Czaniec odbędzie się 16 czerwca 2019 r. (niedziela) o godz. 10:15 w Domu Kultury w Czańcu.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
5. Złożenie sprawozdania z okresu 4-letniej działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
6. Informacja o uprawnieniu do głosowania oraz podanie do publicznej wiadomości, na podstawie listy obecności, ilości osób uprawnionych do głosowania. 7. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa Sołectwa Czaniec kadencji 2019-2024.
8. Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Sołtysa.
9. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej oraz zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej Sołectwa Czaniec kadencji 2019-2024.
10. Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
11. Prezentacja kandydatów na Sołtysa.
12. Przyjęcie zadania do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego na 2019 r.
13. Informacja Wójta Gminy na temat przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy oraz możliwości skorzystania przez mieszkańców z dofinansowania inwestycji proekologicznych.
14. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
15. Dyskusja – wolne wnioski.
16. Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów na Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
17. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy Porąbka przypomina, że dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa (§ 11 Statutu Sołectwa Czaniec).
W przypadku braku quorum, drugi termin Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania.
Zebranie w drugim terminie jest ważne przy osobistej obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, tj.co najmniej 50 osób.

Go back
Komentarzy: 0, czaniec.pl nie bierze odpowiedzialności za treść nadsyłanych komentarzy!

Skomentujesz?

Twoja nazwa Twój e-mail Komentarz: Wstaw emotikonę smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Przepisz kod z obrazka:
CAPTCHA, click to refresh


PAMIĘTAJ!
Nie należy umieszczać komentarzy, które:
- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
- propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
- propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
- obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
Dane autorów komentarzy są zapisywane w bazie i w razie naruszeń zostaną przekazane odpowiednim organom władzy
Powered by CuteNews
Najnowsze filmy: